info@eurokonzalting.com           
enp
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 27. listopada 2022. godine natječaj za provedbu Mjere 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu. Za više dodatnih informacija te provjeru uvjeta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 091 125 7777 (Eurokonzalting, Odjel ruralnog razvoja).


Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 63.500.000 kuna od čega:
 • 19.000.000,00 HRK za ulaganja u Primorsko-goranskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Istarskoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj županiji
 • 44.500.000,00 HRK za ulaganja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Virovitičko-podravskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji, Osječko-baranjskoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj županiji, Karlovačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji, Gradu Zagrebu, Međimurskoj županiji, Varaždinskoj županiji, Koprivničko-križevačkoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji i Zagrebačkoj županiji.

Intenzitet javne potpore do 50% a može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
 • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 100.000 EUR.

Prihvatljivi korisnici:
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja (mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće)
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
 • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće)
 • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
 • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu i kraće te umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika.


Korisnik (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva:
 • od najmanje 6.000 EUR-a SO u slučaju ulaganja u sektoru voća (uključujući vinovu lozu i masline), povrća, cvijeća i ukrasnog bilja
 • od najmanje 8.000 EUR -a SO u slučaju ulaganja u ostalim sektorima.

Projekt se odnosi na ulaganje u:
 • lokalizirano navodnjavanje - kap po kap (podzemno i podpovršinsko) i mikrorasprskivači
 • navodnjavanje iz zraka kišenjem i/ili navodnjavanje (samohodnim) sektorskim rasprskivačima
 • samostalno ulaganje u sustave za crpljenje i dovod vode
 • samostalno ulaganje u automatizaciju sustava za navodnjavanje.

Za sve dodatne i najnovije informacije te za provjeru kriterija na osnovi novoobjavljenog natječaja obratite se na broj telefona 091 125 7777, Odjel ruralnog razvoja.


Eurokonzalting, 28.10.2022.
Ministarstvo turizma je, u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost, objavilo poziv „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“. Za više informacija te provjeru uvjeta možete nam se obratiti na broj telefona: 091 454 4825 (Eurokonzalting, Odjel Strukturnih fondova).

Predmet Poziva je poticanje ulaganja poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije.
Svrha ovog Poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima.

Poziv obuhvaća tri grupe:
Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju
 • Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja te velika poduzeća, čije je područje djelatnosti navedeno pod oznakama 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova (Nacionalna klasifikacija djelatnosti).

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu (U sklopu Grupe 2 potiču se ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima)
 • Prihvatljivi prijavitelji jesu fizičke osobe iznajmljivači ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje za pružanje usluga u domaćinstvu, a koji moraju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma
 • Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt, mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u turizmu - poduzeća koja su registrirana za obavljanje djelatnosti u turizmu.


Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.250.000.000,00 HRK

- Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju1.020.000.000,00 HRK za sljedeće aktivnosti:
 • potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije,
 • nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzeća ili smanjenja otpada te na prelazak na kružno gospodarstvo.

- Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu50.000.000,00 HRK za sljedeće aktivnosti:
 • Ulaganja prihvatljiva za okoliš i učinkovitost resursa: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskozdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, potpora procesima digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća.

- Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma180.000.000 HRK za sljedeće aktivnosti:
 • Ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i u sektoru visokog obrazovanja.

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 01. ožujak 2023. godine u 12 sati.

Za sve dodatne i najnovije informacije te za provjeru kriterija obratite nam se na broj telefona 091 454 4825, Odjel Strukturnih fondova.


Eurokonzalting, 21.10.2022.
Ažurirano 25.01.2023.
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 30. rujna 2022. godine nacrt natječaja za provedbu Mjere 4.2.2“ Korištenje obnovljivih izvora energije na portalu e-savjetovanje gdje je isti dostupan za javnu raspravu, odnosno iskazivanje mišljenja svih zainteresiranih. Savjetovanje će trajati do 17. listopada 2022. godine nakon čega se očekuje konačna objava natječaja. Za više informacija te provjeru uvjeta temeljem nacrta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 091 125 7777 (Eurokonzalting, Odjel ruralnog razvoja).

Objavljen je Nacrt natječaja za mjeru 4.2.2. koji se odnosi na ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije. Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije.


Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 70.000.000,00 HRK.

Intenzitet javne potpore iznosi 50%.
 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR.
 • Do 200.000 EUR za korisnike početnike.


Prihvatljivi korisnici na natječaj su:
 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradupoljoprivrednih proizvoda
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprirednih proizvoda, ali su  upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana.


Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
 • biti upisani u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju
 • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
 • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.


Bespovratna sredstva mogu se ishoditi za sljedeće aktivnosti:
 • Objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom– građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata
 • Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora(biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona s pripadajućom opremom i infrastrukturom – građenje/rekonstrukcija i opremanje postrojenja/prostora
 • Opći troškovi– troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno-tehničke dokumentacije
 • Nematerijalni troškovi– kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na licence, zaštita autorskih prava.


Za sve dodatne i najnovije informacije te za provjeru kriterija na osnovi novoobjavljenog Nacrta natječaja obratite se na broj telefona 091 125 7777, Odjel ruralnog razvoja.


Eurokonzalting, 04.10.2022.
Natječaj je objavljen 22. 12. 2022. godine, a prijave traju od 06.02.2023. do 04.05.2023. godine. Više informacija o Mjeri 4.2.1. možete dobiti ovdje.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 30. rujna 2022. godine nacrt natječaja za provedbu Mjere 4.2.1“ Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima na portalu e-savjetovanje gdje je isti dostupan za javnu raspravu, odnosno iskazivanje mišljenja svih zainteresiranih. Savjetovanje će trajati do 17. listopada 2022. godine nakon čega se očekuje konačna objava natječaja. Za više informacija te provjeru uvjeta temeljem nacrta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 091 125 7777 (Eurokonzalting, Odjel ruralnog razvoja).

Objavljen je Nacrt natječaja za mjeru 4.2.1. koji se odnosi na ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda. Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom i digitalnom gospodarstvu ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda.


Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK.
 
Intenzitet javne potpore iznosi 50%.
 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR.
 • Do 200.000 EUR za korisnike početnike.
Prihvatljivi korisnici:
 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, uključujući početnike
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda.
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana
 • proizvođačke organizacije.


Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
 • biti upisani u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju najmanje godinu dana
 • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
 • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).


Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.


 
Projekt se odnosi na ulaganje u:
 • Objekti za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom – građenje/rekonstrukcija prostora
 • Strojevi i oprema za preradu i ostale postupke u funkciji djelatnosti prerade – prihvat sirovine, skladištenje, obrada/prerada, hlađenje, klimatizacija, pakiranje, manipulacija, čišćenje, pročišćavanje, laboratorij i analiza, energija i instalacije, sigurnost i nadzor, potrebe veterinarske kontrole, transport
 • Objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda - ulaganja u građenje/rekonstrukciju i opremanje objekata (isključujući kušaonice)
 • Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom u funkciji djelatnosti prerade – građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata
 • Gospodarska vozila – građenje/rekonstrukcija objekata i gospodarska vozila
 • Kupnja zemljišta i objekata - kupnja zemljišta i objekata do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • Opći troškovi – troškovi pripreme poslovnog plana, pripreme dokumentacije i projektno-tehničke dokumentacije.
 • Nematerijalni troškovi – kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence i dr.

Za sve dodatne i najnovije informacije te za provjeru kriterija na osnovi novoobjavljenog Nacrta natječaja obratite se na broj telefona 091 125 7777, Odjel ruralnog razvoja.


Eurokonzalting, 04.10.2022.
Ažurirano 13.03.2023.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ponovno je objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenim inovativnim novoosnovanim poduzećima čiji se projekti baziraju na znanju i visokim tehnologijama.

Svrha:
poticanje inovativnih projektnih prijedloga koji su bazirani na znanju i visokim tehnologijama te koja su nova ili znatno poboljšana u usporedbi s dostgnućima na tržištu (TRL 5 – 8).
Pod TRL 5 podrazumijeva se inovacija koja je na razini prve razine prototipa, odnosno razine prototipa koji je testiran u relevantnom okruženju.

Prihvatljivi Prijavitelji:
 • inovativni MSP – ovi čiji su projekti izvan faze dokazivanja koncepta, ali još nisu spremna za tržište
 • MSP-ovi koji su osnovani najviše 5 godina prije podnošenja projektnog prijedloga
Prihvatljivi troškovi:
 • nabava instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • plaće osoblja zaposlenog na provedbi projekta
 • amortizacija instrumenata i opreme
 • neizravni troškovi (režijski troškovi, troškovi najma i održavanja prostora..)
 • troškovi vanjskih usluga (savjetodavne usluge za inovacije, troškovi dobivanja i zaštite intelektualnog vlasništva, troškovi osposobljavanja za specifične start - upova, troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga..)
Prijavitelji svojih projektnih prijedloga obavezni su proći osposobljavanje za specifične vještine za start – up tvrtke (kao što su upravljanje rizicima, strateško razmišljanje, vještine povezane s poslovnim planiranjem, planiranjem ljudskih resursa, potreba financiranja) u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za nove investicije.

Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova projekta.

Najniži iznos koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 200.000 kuna dok najviši iznos po projektu iznosi 1.000.000 kuna.

Podnošenje projektnih prijedloga započinje 12. kolovoza 2022. godine u 11 sati, te traje do 12. rujna 2022. u 16 sati.

U cilju pravovremene prijave i povećanja šansi za financiranje bespovratnim sredstvima stojimo na raspolaganju poduzetnicima iz cijele RH za procjenu prihvatljivosti i usklađivanje projekta na natječaj!
Za sva pitanja stojimo na raspolaganju,

Eurokonzalting - Odjel Strukturnih fondova
Kontakt broj: 091 357 7778
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 01. srpnja 2022. godine natječaj za provedbu Mjere 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – male klaonice. Za više dodatnih informacija te provjeru uvjeta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 091 125 7777 (Eurokonzalting, Odjel ruralnog razvoja).
 
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 20.000.000 kuna

Intenzitet javne potpore do 50%

Prihvatljivi korisnici:
 • fizičke i pravne osobe (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) koje imaju odobren objekt kojim su registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla
 • fizičke i pravne osobe (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) koje nemaju odobren objekt (nisu registrirane) za preradu poljoprivrednih proizvoda ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (17. lipnja 2022.)

Visina potpore po projektu:
 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 eura.
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 200.000 eura.


Uvjeti prihvatljivosti korisnika:
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
  1. biti upisani u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja
  2. plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
  3. plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za ulaganja u:
 1. OBJEKT MALE KLAONICE S PRIPADAJUĆOM UNUTARNJOM I VANJSKOM INFRASTRUKTUROM, građenje/rekonstrukcija i pokretna klaonica
 2. STROJEVI I OPREMA ZA MALE KLAONICE opremanje klaonice i ostala oprema
 3. OBJEKTI ZA OBRADU OTPADNIH VODA, FILTRIRANJE ZRAKA I RASHLADNE SUSTAVE S PRIPADAJUĆOM UNUTARNJOM I VANJSKOM INFRASTRUKTUROM ZA MALE KLAONICE Građenje/rekonstrukcija objekata i opremanje
 4. KUPNJA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10% VRIJEDNOSTI ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 5. OPĆI TROŠKOVI (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
 6. NEMATERIJALNI TROŠKOVI (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence,…)

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 06. rujna do 08. studenog 2022. godine.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, obvezna dokumentacija) obratite se na broj telefona 091 125 7777, Eurokonzalting, Odjel Ruralnog razvoja.


Eurokonzalting, 04.07.2022.
Uskoro otvaranje natječaja za komercijalizaciju inovacija.

U okviru Nacionalnog Plana oporavka i otpornosti uskoro se očekuje otvaranje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava zrelim predkomercijalnim inovacijskim projektima koji su blizu izlaska na tržište.

Cilj ulaganja je, između ostalog, pomoći poduzetnicima da povećaju izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima.
Financirane projektne aktivnosti trebale bi rezultirati lansiranjem proizvoda (roba ili usluga) koji su novi na tržištu. Financiranje se može upotrijebiti za prilagodbu razvijenog proizvoda ili usluge i pripremu za lansiranje proizvoda ili usluge.

Prihvatljive aktivnosti uključivati će pripremu ili reviziju poslovnog plana ili marketinškog plana, istraživanje i ispitivanje tržišta, ispitivanje proizvoda s potencijalnim kupcima, pripremu proizvodnje i ulaganje u nulte serije i operativne marketinške aktivnosti.
Prihvatljivi troškovi uključivati će i prilagodbu razvijenog proizvoda, dodatna ispitivanja i ugradnja rezultata ispitivanja u konačni proizvod, savjetodavne usluge, izgradnju kapaciteta, revizije studije izvodljivosti, dizajn proizvoda te zaštitu prava intelektualnog vlasništva. Isto tako, prihvatljive će biti i kategorije troškova plaća radnika zaposlenih na projektu, troškovi amortizacije te vanjske usluge.

Prihvatljivi prijavitelji
: mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) sa zrelim inovacijskim projektima (konkretno ako je technology readiness level - stupanj tehnološke spremnosti TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište. Kroz kriterije odabira, program će dati prioritet prijedlozima koji doprinose zelenoj tranziciji.

Iznos sufinanciranja po projektu kreće se između 760.000 kn i 5.320.000 kn. Intenzitet potpore iznosit će 50% prihvatljivih troškova projekta.

Projekti mogu trajati najviše dvije godine.
Plan objave natječaja: ožujak/travanj 2022. godine.

U cilju pravovremene prijave i povećanja šansi za financiranje bespovratnim sredstvima stojimo na raspolaganju poduzetnicima iz cijele RH za procjenu prihvatljivosti i usklađivanje projekta na natječaj!

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

Eurokonzalting - Odjel Strukturnih fondova
Kontakt broj: 091 357 7778

21.03.2022. godine
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG-ovi), trgovačka društva i obrti upisani u Upisnik poljoprivrednika imaju mogućnost ishoditi bespovratna sredstva za svoja ulaganja u ruralnom turizmu i drugim aktivnostima u ruralnom području. Za više informacija te provjeru uvjeta temeljem nacrta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 091 125 7777, Odjel ruralnog razvoja, Eurokonzalting.

Bespovratna sredstva se mogu ishoditi za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, apartmana i ostalih vrsta objekata. Projektna sredstva mogu se dobiti i za kupnju zemljišta i konzultantske usluge.

Natječaj
 podrazumijeva ulaganje u razvoj već postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti.

Kroz Mjeru 6.4 postoji  mogućnost ishođenja bespovratnih sredstava, u iznosu do 200.000 eura. Natječaj je u najavi u IV kvartalu 2023. godine.

Bespovratna sredstva u predmetnom iznosu moguće je ishoditi za razvoj i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti. U nepoljoprivredne djelatnosti uključene su sljedeće aktivnosti:
 1. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda. 
 2. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
 3. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
 4. tradicijski obrti, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)


Uvjeti prihvatljivosti projekta:
 • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt od nadležnog tijela
 • pripadati ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 6.000 eura
 • kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
 • imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave
 • projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave
 • korisnik mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.


Potrebno je napomenuti da od 2023. godine kreće novi Program ruralnog razvoja (2023.-2027. godine) koji će donijeti nove smjernice i promjene u pogledu iznosa bespovratnih sredstava i aktivnosti ulaganja.

Za dodatne i najnovije informacije o istom i ostalim natječajima obratite se na broj telefona 091 125 7777 Odjel ruralnog razvoja, Eurokonzalting.

Središnji ured Eurokonzaltinga u Puli ima više od 70 odobrenih EU projekata koji se odnose na kuće za odmor, te više od 120 koji se odnose na druge projekte u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Eurokonzalting, 18 godina rada s EU fondovima, 20 konzultanata na jednom mjestu, iskustvo rada s najvećim EU projektima...


EUROKONZALTING, ažurirano 13.03.2024.
Objavljen je natječaj operacije 4.1.1. “ Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” koji poljoprivrednicima omogućuje ishođenje bespovratnih sredstava za ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice. Natječaj je otvoren do 30.06.2022. godine. Za više informacija te provjeru uvjeta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 091 125 7777 (Eurokonzalting, Odjel ruralnog razvoja).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 250.000.000 HRK

Prihvatljivi korisnici:
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Visina potpore po projektu:
 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  • 1.000.000 EUR
  • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:
 • U trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće
 • Kod fizičkih osobanositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
  1. biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja
  2. plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
  3. plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za ulaganja u:
 1. OBJEKTI ZA SKLADIŠTENJE I/ILI DUGOROČNO ČUVANJE ŽITARICA I/ILI ULJARICA, UKLJUČUJUĆI VANJSKU I UNUTARNJU INFRASTRUKTURU (Izgradnja, opremanje i pokretne sušare)
 2. KUPNJA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10% VRIJEDNOSTI ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 3. PRILAGODBA NOVOUVEDENIM STANDARDIMA U SKLADU S ČLANKOM 17. UREDBE (EU) BR. 1305/2013
 4. OPĆI TROŠKOVI (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
 5. NEMATERIJALNI TROŠKOVI (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence,…)

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 09. svibnja do 28. srpnja 2022.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se na broj telefona 091 125 7777 Eurokonzalting, Odjel Ruralnog razvoja.


Eurokonzalting, 09.03.2022.
Objavljen je natječaj operacije 4.1.1. “ Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” koji poljoprivrednicima omogućuje ishođenje bespovratnih sredstava za ulaganja u sektor mliječnog govedarstva. Natječaj je otvoren do 30.06.2022. godine. Za više informacija te provjeru uvjeta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 091 125 7777 (Eurokonzalting, Odjel ruralnog razvoja).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 150.000.000 HRK

Prihvatljivi korisnici:
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Visina potpore po projektu:
 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  • 1.000.000 EUR
  • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:
 • U trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće
 • Kod fizičkih osobanositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
  1. biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja
  2. plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
  3. plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za ulaganja u:
 1. GRAĐENJE/REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PROSTORA ZA ŽIVOTINJE I OPREMA ZA MUŽNJU, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
 2. POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA ZA VLASTITU PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU (isključujući gospodarska vozila) npr. viljuškari, prikolice, strojevi i oprema za spremanje voluminozne krme itd.
 3. OSTALI GOSPODARSKI OBJEKTI upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 4. KUPNJA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10% VRIJEDNOSTI ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 5. PRILAGODBA NOVOUVEDENIM STANDARDIMA U SKLADU S ČLANKOM 17. UREDBE (EU) BR. 1305/2013
 6. OPĆI TROŠKOVI (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
 7. NEMATERIJALNI TROŠKOVI (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence,…)

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 09. svibnja do 28. srpnja 2022.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se na broj telefona 091 125 7777 Eurokonzalting, Odjel Ruralnog razvoja.


Eurokonzalting, 07.03.2022.
Stranica 1 od 3

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt