info@eurokonzalting.com           

INVESTICIJSKA STUDIJA I POSLOVNI PLAN

INVESTICIJSKA STUDIJA

Investicijska studija je poznata još pod nazivom investicijski program, studija isplativosti, studija izvedivosti, studija izvodljivosti, feasibility study (iako postoje određene metodološke razlike). Izrađuje se za potrebe malih, srednjih i velikih tvrtki te općine, gradove i županije.
Sadržaj investicijske studije odgovara zahtjevima HBOR-a, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te strukturi koju traže domaće i inozemne poslovne banke i fondovi. Investicijska studija se izrađuje za ulaganja veća od 300.000 kuna.

Investicijske studije služe za ishođenje:
 • bankovnih kredita za investicijska ulaganja i ulaganja u obrtna sredstva
 • bespovratnih sredstava iz pojedinih programa iz EU fondova čije natječaje najčešće provode Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ili Ministarstvo turizma
 • bespovratnih sredstava iz niza poticajnih mjera pojedinih ministarstava, prvenstveno Ministarstva turizma i Ministarstva poljoprivrede (najčešće se traži sažeti oblik investicijske studije ili poslovnog plana)
Isto tako, služe za donošenje odluke o ulasku u jedan od više alternativnih projekata. U proces izrade investicijske studije najvećim dijelom ulaze poduzetnici koji ulaze u novi poslovni poduhvat, nova ulaganja u postojećem poslovanju ili u procese ishodovanja bespovratnih sredstava iz pojednih EU i RH FONDOVA.

Osnovne cjeline investicijske studije su:
 • analiza tržišta
 • analiza planirane lokacije
 • projekcija prihoda i troškova projekta
 • projekcija financijskih izvještaja i isplativosti projekta
 • analiza osjetljivosti projekta
Najbitniji rezultat investicijske studije je izračun očekivane profitabilnosti projekta kroz niz uobičajenih tzv. statičkih i dinamičkih pokazatelja projekta te financijske izvještaje.
Cijena izrade investicijske studije ovisi najvećim dijelom o veličini i karakteru investicije te složenosti postojećeg poslovanja.

Izrada investicijske studije započinje besplatnim informativnim sastankom u kojem se poduzetnik upoznaje s procesom izrade iste i mogućnostima koje proizlaze iz korištenja izrađenog dokumenta.
Detaljnija struktura investicijske studije (metodologija HBOR-a uz elemente Eurokonzaltinga) može se dobiti upitom na email ili ulaskom u bazu podataka tvrtke.

Dokumentacija za ishođenje pojedinih kredita s povoljnom kamatnom stopom (2% do 3% godišnje) i rokom otplate (12 do 15 godina) s mogućnosti počeka od dvije do pet godina, uključuje i izradu investicijske studije. Uvjete pojedinih povoljnih kreditnih linija (za poduzetnike početnike, žene poduzetnice, mlade poduzetnike, turizam, poljoprivredu) možete pronaći u sljedećim člancima: 

1. Krediti HBOR-a za početnike - kamatna stopa 2%, rok otplate 12 godina s uključene do dvije godine počeka
2. Krediti HBOR-a za žene poduzetnice - kamatna stopa 2%, rok otplate 12 godina s uključene do dvije godine počeka 
3. Krediti HBOR-a za mlade poduzetnike - kamatna stopa 2%, rok otplate 12 godina s uključene do dvije godine počeka
4. Krediti HBOR-a za turizam - kamatna stopa od 2% do 4%, rok otplate 17 godina s uključene do četiri godine počeka
5. Krediti HBOR-a za poljoprivredu - kamatna stopa od 2% do 4%, rok otplate 14 godina s uključenih do pet godina počeka

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas dobiti u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.


POSLOVNI PLAN

Poslovni plan je jednostavniji oblik investicijske studije koji se izrađuje za manje i jednostavije poslovne poduhvate. Izrađuje se za potrebe malih i srednjih tvrtki, te fizičkih osoba koje kreću u poslovni poduhvat..
Sadržaj i metodologija izrade odgovaraju zahtjevima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, HBOR-a i poslovnih banaka. Pojedini elementi strukture poslovnog plana dio su izvorne metodologije Eurokonzaltinga.

Poslovni plan se izrađuje za ulaganja manja od 300.000 kuna.

Poslovni planovi služe za ishođenje:
•    bankovnih kredita za investicijska ulaganja i ulaganja u obrtna sredstva
•    vanjskih izvora financiranja u vidu fondova početnog kapitala (rizični fondovi)
•    bespovratnih sredstava iz pojedinih programa iz EU fondova čije natječaje najčešće provode Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ili Ministarstvo turizma
•    bespovratnih sredstava iz niza poticajnih mjera pojedinih ministarstava, prvenstveno Ministarstva turizma i Ministarstva poljoprivrede (najčešće se traži sažeti oblik investicijske studije ili poslovnog plana)
•    samostalni razvoj poslovnog subjekta

Osnovne cjeline obuhvaćaju:
•    podaci o društvu i projektu
•    analizu planirane lokacije
•    projekcija prihoda i troškova poslovanja
•    financijski izvještaji

Cijena izrade poslovnog plana ovisi najvećim dijelom o veličini investicije i djelatnosti, te je niža od cijene izrade investicijske studije..

Izrada poslovnog plana započinje besplatnim informativnim sastankom u kojem se poduzetnik upoznaje s procesom izrade iste i mogućnostima koje proizlaze iz korištenja izrađenog dokumenta.
Detaljnija struktura poslovnog plana (metodologija HBOR-a uz elemente Eurokonzaltinga) može se dobiti upitom na email ili ulaskom u bazu podataka tvrtke.

Dokumentacija za ishođenje pojedinih kredita s povoljnom kamatnom stopom (0,5% do 3% godišnje) i rokom otplate (5 godina) s mogućnosti počeka od jedne godine, uključuje i izradu poslovnog plana. Uvjete pojedinih povoljnih kreditnih linija možete pronaći u sljedećim člancima: 

1. Krediti HBOR-a za Mikrokreditiranje uz potporu EU - kamatna stopa 2% do 4%, rok otplate do 5 godina s uključenom jednom godinom počeka
2. Zajmovi HAMAG BICRO -a - ESFI Mikro investicijski zajmovi - kamatna stopa 0,5% do 1,5%, rok otplate do 5 godina s uključenom jednom godinom počeka
3. Zajmovi HAMAG BICRO -a - ESFI Mali zajmovi - kamatna stopa 0,5% do 1,5%, rok otplate do 10 godina s uključene do dvije godine počeka

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas dobiti u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

STUDIJA IZVODLJIVOSTIStudija izvodljivosti (eng. Feasibility study) – dokument koji je polazišna točka za odlučivanje treba li krenuti u realizaciju ideje/projekta. Obuhvaća ekonomske, pravne, tehnološke, lokacijske, organizacijske, vremenske i ostale komponente. Osim toga, može sadržavati nekoliko opcija ili metoda za dostizanje potencijalnog poslovnog uspjeha.

Studija izvodljivosti
izrađuje se prema iznimno kompleksnoj metodologiji izrade.
Kroz istu se obrađuju brojni aspekti poslovanja od kojih su najznačajniji ekonomski, pravni, zaštita okoliša, tehnološki i organizacijski.

Uspoređujući s metodologijom izrade investicijske studije u studiji izvodljivosti se obrađuju dodatni elementi poslovanja kroz analizu troškova i koristi projekta i kroz analizu različitih alternativa projekta.
Analiza troškova i koristi projekta pokazuje kakav utjecaj projekt ima na interni i eksterni aspekt poslovanja ili provođenja aktivnosti. Analiza različitih alternativa projekta pokazuje utjecaj potencijalnih promjena u okolini koji mogu direktno utjecati na poslovanje i samim time na projekt.

Studija izvodljivosti služi za ishođenje:
 • bespovratnih sredstava za poduzetnike kroz fondove EU koje najčešće provode Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ili Ministarstvo turizma
 • bespovratnih sredstava za jedinice lokalne samouprave i tvrtke koje su u vlasništvu istih, a u cilju im razvoj lokalne zajednice kroz projekte 

Osnovne cjeline studije izvodljivosti su:
 • analiza tržišta
 • analiza planirane lokacija
 • analiza troškova i koristi
 • analiza alternativa projekta
 • projekcija prihoda i troškova projekta
 • projekcija financijskih izvještaja i isplativosti projekta

Izrada studije izvodljivosti započinje besplatnim informativnim sastankom u kojem se potencijalni korisnici upoznaju s procesom izrade iste i mogućnostima koje proizlaze iz korištenja izrađenog dokumenta.
Detaljnija struktura studije izvodljivosti može se dobiti upitom na email ili ulaskom u bazu podataka tvrtke.

Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi (eng. cost-benefit analysis) obavezan su dio projektne dokumentacije potrebne za sufinanciranje projekata iz strukturnih fondova EU, posebice infrastrukturnih projekata. Svrha im je odrediti je li projekt, s točke društvenog interesa poželjan za ulaganje. U studijama izvodljivosti se po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se time dolazi do opravdanosti financiranja istog iz javnih sredstava.

Analiza troškova i koristi financijski je instrument kojim se kvantificiraju svi troškovi i gubici s jedne, te svi očekivani prihodi i koristi nekog pothvata s druge strane. Dakle, u obzir se ne uzima samo financijsko-ekonomska analiza već se gleda širi društveni kontekst: utjecaj na okoliš, socijalna pitanja i sl. Cost-benefit analiza bi trebala biti temelj izračuna opravdanosti svakog javnog projekta kao i osnovni instrument kojim je moguće napraviti kvalitetnu usporedbu više različitih javnih projekata.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas dobiti u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.


Neke poznate (ili manje poznate a jednako važne) izreke o poslovnom planiranju i poslovnom planu:

Ne planirati je isto što i planirati neuspjeh                                    Život je stalno prilagođavanje okolini
             (Narodna poslovica)                                                                    (Herbert Spencer)


Koncentrirajte se na to gdje želite stići a ne gdje ste bili                                Čovjek s planom je vođa            
                      (J. M. Templeton)                                                                          (Paul R. Gudonis)
 
Četiri su koraka do uspjeha:                                                                  Velikog čovjeka karakteriziraju:
1. Planiraj misleći na cilj                                                                        1. Motivacija za   stalno planiranje
2. Pripremaj se uz molitvu                                                                    2. Čovječnost u  realizaciji
3. Nastavi u pozitivnom duhu                                                               3.  Skromnost nakon uspjeha
4. Radi ustrajno …                            
                                                                                                                     (Otto von Bismarck)         
       (William A. Word)

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt