info@eurokonzalting.com           

EU FONDOVI

Aplikacije za EU fondove izrađuju se za potrebe malih, srednjih i velikih tvrtki te gradove, općine i županije.
Usluga obuhvaća istraživanje mogućnosti financiranja iz EU fondova, osmišljavanje programa, pronalaženje partnera i izradu aplikacija.

U 2019. godini očekujemo raspisivanje više natječaja,a kao najiščekivanije možemo istaknuti natječaje za Mjere 6.2. i 6.4. Kroz ta dva natječaja moguće je ostvariti bespovratna sredstva za ulaganje u pokretanje nove ili u razvoj već postojeće nepoljoprivredne djelatnost. Mjera 6.2. omogućava ishođenje 50 000 bespovratnih sredstava, dok je kroz Mjeru 6.4. moguće ishoditi do 70% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalno 200 000 bespovratnih sredstava.

U nepoljoprivredne djelatnosti spadaju sljedeće aktivnosti: 
 • turizam u ruralnom području 
 • tradicijski obrt, umjetnički obrt uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina
 • pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu
 • prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda


Uz ta dva natječaja tijekom 2019. godine očekujemo i natječaj za Mjeru 4.4.1.-"Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša", 4.2.1.-"Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima", 4.1.1.-"Restrukturiraje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)" i druge.

Unutar Programskog razdoblja od 2013.-2020. godine poduzetnici su imali mogućnost prijaviti se na sljedeće natječaje:

POLJOPRIVREDA

Mjera 3 – sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

Podmjera 3.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete
- Moguće je ostvariti do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova, najviše 3.000 € godišnje po korisniku za troškove ulaska u sustav kvalitete.

Mjera 4 – Ulaganje u fizičku imovinu

Podmjera 4.1. Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva

Operacija 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
- Moguće je ostvariti od 5.000 € do 1.000.000 € s intenzitetom potpore do 70%.
- Uspješna priča: Ugostiteljski obrt Milan

Operacija 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
- Moguće je ostvariti od 5.000 € do 1.000.000 € bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore do 95%.

Operacija 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
- Moguće je ostvariti od 5.000 € do 1.000.000 € s intenzitetom potpore do 90%.

Podmjera 4.2. Potpora za ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda


Operacija 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
- Moguće je ostvariti od 15.000 € do 3.000.000 € s intenzitetom potpore od 50%.

Operacija 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
- Moguće je ostvariti od 10.000 € do 1.000.000 € s intenzitetom potpore od 50%.

Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Operacija 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
- Moguće je ostvariti od 10.000 € do 1.000.000 € s intenzitetom potpore od minimalno 50%..

Operacija 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu
- Moguće je ostvariti od 10.000 € do 1.000.000 € s intenzitetom potpore do 100%.

Podmjera 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva

Operacija 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
- Moguće je ostvariti od 600 € do 150.000 € s intenzitetom potpore do 100%.

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Podmjera 6.1 Potpora mladim poljoprivrednicima
- Moguće je ostvariti 50.000 € s intenzitetom potpore do 100%.

Podmjera 6.2 Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području
- Moguće je ostvariti 50.000 € s intenzitetom potpore do 100%.

Podmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

- Moguće je ostvariti 15.000 € s intenzitetom potpore od 100%.

Podmjera 6.4 Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
- Moguće je ostvariti od 3.500 € do 200.000 € s intenzitetom potpore od 70%.  

Mjera 8 – Ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Podmjera 8.5. Potpora za ulaganje u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava

Operacija 8.5.1.Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
- Moguće je ostvariti od 5.000 € i 700.000 € s intenzitetom potpore do 100%.

Operacija 8.5.2.Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
- Moguće je ostvariti između 5.000 € i 100.000 € s intenzitetom potpore do 100%.

Podmjera 8.6. Potpora za ulaganje u šumarske tehnologije te preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda


Operacija 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
- Moguće je ostvariti između 5.000 € i 700.000 € s intenzitetom potpore do 50%.

Operacija 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
- Moguće je ostvariti između 10.000 € i 1.000.000 € s intenzitetom potpore do 50%.

Operacija 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda
- Moguće je ostvariti između 5.000 € i 30.000 € s intenzitetom potpore do 50%.

Mjera 17 – upravljanje rizicima

Podmjera 17.1. Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Operacija 17.1.1.Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
- Moguće je ostvariti najviše 75.000,00 € godišnje po korisniku s Intenzitetom potpore do 65% vrijednosti premije osiguranja.

Vinska omotnica

1. Mjera Investicija u vinarije i marketing vina
- Potpora iznosi od 5.000 € do 1.500.000 € za mikro, mala i srednja poduzeća s intenzitetom potpore od 50%.
- Potpora iznosi 750.000 € za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna € s intenzitetom potpore od 25%.
- Potpora iznosi 550.000 € za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenika ili promet od 200 milijuna € i više s intenzitetom potpore od 24%

2. Mjera Promidžbe vina na tržištima trećih zemalja
- Potpora iznosi od 3.000 € do 160.000 € s intenzitetom potpore do 80%

3. Mjera Rekonstruiranje i konverzije vinograda
- Potpora iznosi od 5.000 €, do 750.000 € s Intenzitetom potpore od 50%


RURALNI TURIZAM

Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području
- Moguće je ostvariti 50.000 € s intenzitetom potpore do 100%.

Podmjera 6.4 Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
- Moguće je ostvariti od 3.500 € do 200.000 € s intenzitetom potpore od 70%.

Uspješna priča: Ivan Vretenar, Advan Dizdar  


OPĆINE I GRADOVI

Mjera 7 – temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima


Podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti

Operacija 7.1.1. Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima
- Moguće je ostvariti od 5.000 € do 70.000 € s intenzitetom do 100% (korisnici su općine i gradovi do 10.000 stanovnika).

Podmjera 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije


Operacija 7.2.1. Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćivanje otpadnih voda
- Moguće je ostvariti od 30.000 € do 1.000.000 € s intenzitetom potpore od 100% (korisnici su naselja ne veća od 2.000 stanovnika).

Operacija 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta
- Moguće je ostvariti između 30.000 € i 1.000.000 € s intenzitetom potpore do 100%.

Podmjera 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

- Moguće je ostvariti od 15.000 € do 1.000.000 € s intenzitetom potpore od 80 – 100%.

PROIZVODNJA I USLUGE

E-impuls

Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

- Moguće je ostvariti između 30.000 kuna i 300.000 kuna s intenzitetom potpore malom poduzeću od 65% a mikro poduzeću 85%.

STRUKTURNI FONDOVI

Kompetentnost i razvoj MSP - faza II
dodjela bespovratnih sredstava za poduzetnike u proizvodnim djelatnostima s intenzitetom potpore od 45% za mikro i male poduzetnike te 35% za srednje poduzetnike. 

Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

izgradnja novih, proširenje kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio

-Moguće je ostvariti maksimalno 10.000.000 kuna pri čemu srednji poduzetnici ostvaruju intezitet potpore u visini od 35% dok mikro i mali poduzetnici ostvaruju intezitet potpore u visini od 45%. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 1.000.000 kn.


PROGRAM KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG GOSPODARSTVA


1. Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam i Objekata u domaćinstvu

- A1 – HOTELI (Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi)). Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 350.000 kuna.

- A2 - KAMPOVI Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 250.000 kuna

- A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ (Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Odmaralište za djecu, Objekt za robinzonski smještaj). Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna.

- A4 - OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge) Postojeći ili novi OPG vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000 kuna.

- A5 - OBJEKTI U DOMAĆINSTVU Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Kamp ili Kamp odmorište u domaćinstvu te izgradnja i opremanje bazena. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000 kuna

2. Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma

- Razvoj Ciklo-turizma

- Razvoj turističkih usluga u sportsko-rekreativnim i pustolovnim aktivnostima kao što su ronjenje, jahanje, planinarenje, rafting, vožnja kanuima, golf i dr.

- Uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih i tematskih parkova te umjetnih atrakcija

- Dovršetak izgradnje novih, obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje s elementima tradicijske gradnje

- uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje s uslugom prijevoza turista za jednodnevne izlete

- kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa
Iznosi potpore za Mjeru B - Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 250.000 kuna

3. Mjera C – dostupnost i sigurnost

- Provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima
(prioritetno: hoteli, kampovi i marine). Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000
Kuna.

- subvencija prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (bez PDV-a) trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna

4. Mjera D – prepoznatljivost

- Plasman otočnih proizvoda s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ kroz turizam

- Povezivanje poljoprivrede i turizma korištenjem novih digitalnih tehnologija u svrhu dostupnosti informacija, umrežavanja dionika, bolje informiranosti krajnjih korisnika, te promocije turističkih destinacija s lokalnim ponudama domaćih proizvoda hrane i pića

- Sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata
Iznos potpore za Mjeru D - 100.000 kuna.

Bespovratna sredstva iz EU fondova i iz nacionalnih izvora mogu se ostvariti i u sljedećim područjima:
 • zaštite okoliša
 • obnovljivih izvora energije
 • inovacija
 • IT tehnologija
 • porasta konkurentnosti
 • uspostavljanja međunarodne suradnje
 • kulture i filmske umjetnosti
Procedura prijave obuhvaća sljedeće korake:
 • određivanje projekta za apliciranje
 • određivanje prikladnih programa
 • pronalaženje partnera i uspostavljanje suradnje
 • izrada aplikacije i prikupljanje dokumentacije
 • apliciranje projekta
Cijena usluge ovisi o veličini iznosa traženih sredstava.
Detaljnije informacije o otvorenim natječajima, natječajima u najavi te postupku aplikacije za EU fondove možete dobiti upitom na email ili dobivanjem korisničke lozinke za ulazak u bazu podataka tvrtke.


Ažurirano s datumom 18.07.2019.

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt