info@eurokonzalting.com           

CILJNE SKUPINE

Mali i srednji poduzetnici

Usluge:

 • izrada poslovnog plana i investicijske studije za potrebe ishođenja kredita
 • pronalazak najkvalitetnijih domaćih i inozemnih izvora financiranja (pretežno poslovne banke)
 • izrada aplikacija i poslovnog plana za prijavu na natječaje na nacionalnoj razini (natječaji ministarstva za subvencije i potpore)
 • izrada aplikacija i priprema dokumentacije za bespovratna sredstva iz fondova Europske Unije
 • procjena vrijednosti tvrtke u situaciji prodaje
 • izrada analiza poslovanja i kontinuirano vođenje investicija i novčanog toka

 

Velike tvrtke

Usluge:

 • izrada plana razvoja
 • pomoć pri ishođenju vanjskih izvora financiranja
 • izrada aplikacija za dobivanje bespovratnih sredstava na nacionalnoj razini
 • izrada aplikacija za dobivanje sredstava iz fondova Europske Unije

 

Županije, općine i gradovi

Usluge:

 • izrada projekta ukupnog razvoja
 • priprema dokumentacije za fondove Europske Unije
 • priprema dokumentacije za domaće bespovratne potpore
 • priprema dokumentacije za ishođenje kredita od domaćih i inozemnih banaka i fondova
 • izrada studija isplativosti pojedinih projekata
 • izrada strategija razvoja pojedinih djelatnosti na području grada ili općine (strategija razvoja vinogradarstva, maslinarstva, nasada lavande i drugih kultura)
 • izrada plana razvoja pojedinih javnih institucija (prvenstveno komunalnih društava u vlasništvu gradova i općina)
 • pomoć u organizaciji realizacije pojedinih infrastrukturnih projekata

 

Strani investitori

Usluge:

 • Pronalaženje optimalnih izvora financiranja na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu
 • Priprema dokumentacije za ishođenje kredita te bespovratnih sredstava kao poticaja ulaganja od strane pojedinih ministarstava
 • Izrada poslovnog plana
 • Priprema financijskih izvješća
 • Priprema ostale dokumentacije
 • Priprema dokumentacije za financiranje iz EU fondova
 • Pronalaženje optimalne lokacije za realizaciju investicije
 • Vođenje pripreme i realizacije projekata na lokalnom tržištu (organizacija cjelokupnog projekta, vođenje pregovora s gradovima, županijama i ministarstvima)
 • Analiza zakonskih rješenja za strane investitore za pojedine djelatnosti
 • Istraživanje lokalnog i nacionalnog tržišta (potencijalni dobavljači i kupci)
 • Izrada strategije odnosa s pojedinim interesnim skupinama na lokalnom i nacionalnom tržištu

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt