info@eurokonzalting.com           
enp
×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 742
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG-ovi), trgovačka društva i obrti upisani u Upisnik poljoprivrednika imaju mogućnost ishoditi bespovratna sredstva za svoja ulaganja u ruralnom turizmu i drugim aktivnostima u ruralnom području. Za više informacija te provjeru uvjeta temeljem nacrta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 091 125 7777, Odjel ruralnog razvoja, Eurokonzalting.

Bespovratna sredstva se mogu ishoditi za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, apartmana i ostalih vrsta objekata. Projektna sredstva mogu se dobiti i za kupnju zemljišta u iznosu od maksimalno 10% od ukupnog troška projekta.

Natječaj
 podrazumijeva ulaganje u razvoj već postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti.

Kroz Mjeru 6.4 postoji  mogućnost ishođenja do 70% od istih ulaganja bespovratno, u iznosu do 200.000 eura.

Bespovratna sredstva u predmetnom iznosu moguće je ishoditi za razvoj i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti. U nepoljoprivredne djelatnosti uključene su sljedeće aktivnosti:
 1. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda. 
 2. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
 3. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
 4. tradicijski obrti, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)


Uvjeti prihvatljivosti projekta:
 • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt od nadležnog tijela
 • pripadati ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura
 • kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
 • imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave
 • projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave
 • korisnik mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.


Potrebno je napomenuti da od 2023. godine kreće novi Program ruralnog razvoja (2023.-2027. godine) koji će donijeti nove smjernice i promjene u pogledu iznosa bespovratnih sredstava i aktivnosti ulaganja.

Za dodatne i najnovije informacije o istom i ostalim natječajima obratite se na broj telefona 091 125 7777 Odjel ruralnog razvoja, Eurokonzalting.

Središnji ured Eurokonzaltinga u Puli ima više od 70 odobrenih EU projekata koji se odnose na kuće za odmor, te više od 120 koji se odnose na druge projekte u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Eurokonzalting, 18 godina rada s EU fondovima, 20 konzultanata na jednom mjestu, iskustvo rada s najvećim EU projektima...


EUROKONZALTING
Tijekom 2022. godine očekuje se otvaranje natječaja za „veće“ projekte u turizmu, za koje je predviđena ukupna alokacija (raspoloživa bespovratna sredstva) od približno milijardu kuna. Natječaj će biti otvoren za male, srednje i velike tvrtke.

Očekuje se da će se na natječaj moći prijaviti:
 • MSP i velika poduzeća u turizmu i ugostiteljstvu
 • Putničke agencije i turoperatori
 • Poduzeća u djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup plovnih prijevoznih sredstava
 • Poduzeća u djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

Natječaj će biti namijenjen razvoju turističkih proizvoda koji doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji odnosno učinkovitosti resursa i zaštiti okoliša.

Prihvatljivi troškovi bi trebali uključivati izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata te energetsku obnovu i primjenu obnovljivih izvora energije.

Za prijavu na natječaj biti će potrebna cjelokupna projektna dokumentacija odnosno ishođene dozvole za građenje u projektima koji isto zahtijevaju.

Udio bespovratnih potpora trebao bi iznositi između 55% i 80% za mala poduzeća ovisno o vrsti ulaganja i lokaciji. Udio potpora za srednja poduzeća je u pravilu 10% niži a za velika poduzeća 20% niži u odnosu na mala poduzeća.

Natječaj bi trebao biti otvoren u 3. kvartalu 2022. godine.


Za više informacija i pravovremenu i adekvatnu pripremu potrebne dokumentacije (uključujući projektnu dokumentaciju) kao i prijavu vašeg projekta u bazu potencijalnih projekata nadležnog Ministarstva (do kraja 2021. godine) možete nas kontaktirati na broj 091 4544 825.
Hrvatskoj je od 2021. do 2027. godine na raspolaganju gotovo 25 milijardi eura bespovratnih sredstava i povoljnih kredita iz EU fondova. Pri tome se oko 14 milijardi eura odnosi na natječaje iz tzv. Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) a 11 milijardi iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Prve natječaje iz VFO-a očekujemo realno u drugoj polovici 2022. godine nakon završetka procedure usuglašavanja i usvajanja od strane Europske komisije. U tijeku je usvajanje operativnih programa, od kojih će za poduzetnike vjerojatno najizdašniji biti Operativni program za konkurentnost i koheziju.

Unutar istog Programa očekujemo natječaje za male i srednje poduzetnike, pa i velike tvrtke čiji bi osnovni cilj trebao biti digitalna i zelena transformacija poslovanja te poticanje inovacija i inovativnih projekata, posebno u visokotehnološkim granama.

Konkretno, već u drugom kvartalu 2022. godine očekujemo nove natječaje za digitalizaciju poslovanja koji bi trebali uključivati ulaganja u informatičku i drugu tehnološki suvremenu opremu za digitalizaciju. Očekujemo da bi bespovratna sredstva trebala iznositi do 700.000 kuna po projektu a prihvatljivi troškovi su i troškovi zaposlenih na projektu, tehnička dokumentacija te upravljanje projektom.

Istom natječaju trebao bi prethoditi natječaj za vaučere za digitalizaciju u iznosu od 70.000 kuna do 150.000 kuna. Ista sredstva biti će namijenjena pripremi poduzetnika za procese digitalne i zelene transformacije poslovanja u vidu izrade web stranica, mobilnih aplikacija te drugih digitalnih rješenja.

U prvoj polovici 2022. godine očekujemo i veliki natječaj za turističku industriju. Predviđena ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za isti natječaj iznositi će između 1,2 i 2 milijarde kuna. Potencijalni korisnici biti će hoteli ali i drugi poslovni subjekti u turističkoj djelatnosti. Bespovratna sredstva bi trebala biti dostupna i za velike hotelske tvrtke. Očekivani postoci potpora iznose između 35% i 60% prihvatljivih ulaganja.

Unutar iste godine očekujemo i otvaranje natječaja s bespovratnim potporama za komercijalizaciju inovacija te potpore za nove tvrtke u visokotehnoškim sektorima.

Ukoliko planirate veća ulaganja, posebno u sektoru turizma gdje očekujemo da će maksimalne bespovratne potpore prelaziti milijun (potencijalno više milijuna eura), predlažemo da nas kontaktirate kako bismo na vrijeme pripremili cjelokupnu projektnu prijavu, uključujući i prikladnu projektnu dokumentaciju.

Eurokonzalting je na proteklim natječajima za sektor turizma ishodio bespovratna sredstva od približno 1 mil. eura po hotelu.

Posebno pozivamo poduzetnike s manje razvijenih područja RH koji planiraju složenija ulaganja da nam se na vrijeme jave kako bi se pravovremeno provjerili preduvjeti za prijavu na navedene natječaje u sljedećoj godini. Neki od kriterija za prijavu odnositi će se na rezultate i pokazatelje poslovanja iz ove godine.


Za više informacija o očekivanim natječajima te pravovremenu pripremu projekata možete nas kontaktirati na broj 091 4544 825.

28.10.2021. Eurokonzalting
Podmjera 6.2. omogućava osobama ili tvrtkama koje se bave poljoprivredom pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti (između ostalog i kuće za odmor).

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014.-2020. nalazi se pri završetku te očekujemo da će se cjelokupna raspoloživa sredstva odobriti već u tekućoj 2019. godini.
Sljedeće godine očekujemo da će se započeti sa provedbom novog Programa ruralnog razvoja koji obuhvaća razdoblje od 2021-2027. godine. U istom će biti postavljene nove smjernice u pogledu mjera ruralnog razvoja, natječaja te iznosa i postotka bespovratnih sredstava po pojedinim mjerama.


Ukoliko razmišljate o prijavi na natječaj u 2019. godini potrebno je razmotriti sljedeće:
 • 2018. godine svi su prijavljeni korisnici, koji su prošli administrativnu kontrolu, ishodili bespovratna sredstva (preko 700 korisnika). Velik broj ulagača već je povukao bespovratna sredstva, što ostavlja veći prostor za sve zainteresirane u 2019. godini.
 • Prilikom prijave na natječaj (ukoliko se radi o gradnji objekta) nije potrebna građevinska dozvola. Potrebno ju je ishoditi do kraja ulaganja.
 • U posljednje dvije godine skraćene su procedure, uvedeno je administrativno rasterećenje i ubrzan je proces dodjele sredstava.
 • Visina bespovratnih sredstava iznosi točno 50 000 eura. Nisu prihvatljiva ulaganja manje vrijednosti.

Stoga, poljoprivrednici, ukoliko želite pokrenuti neku nepoljoprivrednu djelatnost i udovoljavate li uvjetima propisanim Pravilnikom, iskoristite priliku i prijavite se na natječaj za Podmjeru 6.2. u 2019. godini čije raspisivanje očekujemo tijekom prosinca 2019. godine.


Više o osnovnim uvjetima Podmjere 6.2. možete pogledati na sljedećim linkovima:
PODMJERA 6.2.
MJERA 6.2. - PRAVILNIK


Za sve dodatne i najnovije informacije obratite se središnjem uredu Eurokonzaltinga u Puli, Mletačka 6, tel. 052/544-825, mob. 091/125-7777 ili uredima u drugim hrvatskim gradovima.


Eurokonzalting, 13.06.2019.
Ažurirano s datumom 10.10.2019.
Održana je konferencija za medije povodom završetka provedbe projekta „Obiteljski Hotel Milan 4* - 50 godina tradicije“ čija se provedba financira iz Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Odluku o ulasku u investiciju i prijavi projekta na EU natječaj, Veljko Matić, vlasnik Ugostiteljskog obrta MILAN, donio je zbog kontinuiranog porasta turističke potražnje te potrebe za povećanjem tržišne konkurentnosti hotela MILAN. Nakon opsežnih priprema u prosincu 2016. godine pirpremili smo i dovršili izradu projektne prijave na EU natječaj „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“, referentne oznake KK.03.2.1.04.
 
Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i tržišne prepoznatljivosti prijavitelja ulaganjem u proširenje smještajnih kapaciteta visoke kategorije i razvoj dodatnih sadržaja hotela Milan s cjelogodišnjim poslovanjem te povećanjem kategorizacije cijelog objekta na razinu 4*.

Na konferenciji su kao govornici sudjelovali Veljko Matić - vlasnik obrta Milan, Davor Škrtić, voditelj projekta i direktor tvrtke Eurokonzalting, Josip Brezac glavni projektant, Valter Flego župan IŽ, Boris Miletić gradonačelnik Grada Pule i Cinzia Zubin iz HBOR-a. Uz navedene govornike na konferenciji su prisustvovali i Franko Grubišić, glavni nadzorni inženjer iz tvrtke TGI d.o.o., projektant za interijer i opremu Maja Ristić iz tvrtke Diagram d.o.o., Denis Ivošević, direktor TZ IŽ, Sanja Cinkopan Korotaj, direktorica Grada Pule, Andi Vitasović, potpredsjednik Obrtničke komore Istarske županije, Ester Jurinović iz Udruženja obrtnika Pule, te Sanela Veselica i Ivana Grahovac iz HBOR-a, Odjela za mala poduzeća.
 
Konferenciju je otvorio Davor Škrtić voditelj projekta. Zahvalio se svima na dolasku na konferenciju za predmetni projekt koji je od značaja za Grad Pulu i Istarsku županiju u sektoru turizma, te svim sudionicima projektnog tima, posebice vlasniku Veljku Matiću koji su doprinijeli uspješnoj provedbi projekta. Rekao je kako je projekt započeo prije 2 godine i kako završava službeno 09. svibnja. Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 21.000.000 kuna, te je financiran EU sredstvima u iznosu od približno 6,47 mil. kuna, kreditnim sredstvima HBOR-a i vlastitim sredstvima obrta Milan. Projekt je rezultirao povećanjem smještajnih kapaciteta sa 12 na 27 smještajnih jedinica, povećanjem broja osnovnih ležajeva s 24 na 47 ležaja, realizacijom dodatnih sadržaja kao što su sauna, fitness, wellness, jacuzzi, sala za sastanke, te prezentacijsko prodajni prostor, a u cilju produljenja sezone što predstavlja i ostvarenje glavnih ciljeva za Grad Pulu, Istarsku županiju i RH u sektoru turizma. Hotel je povećao kategorizaciju sa 3 na 4 zvijezdice.

Valter Flego, Istarski župan čestitao je na završetku projekta. Pozvao se na strateške dokumente, Master plan Istarske župnije do 2025. godine gdje su glavni ciljevi produljenje sezone, povećanje potrošnje gostiju i podizanje kvalitete ponude u sezoni, te da upravo projekt Hotela Milan doprinosi ostvarenju svih ciljeva Master plana razvoja turizma. Nadodao je da je do danas na području Istarske županije uspješno provedeno 214 projekata iz javnog i privatnog sektora ukupne vrijednosti 612 mil. kuna, od čega je dobiveno 270 mil. kuna bespovratnih sredstava koji su završili u Istarskoj županiji. Na kraju je zaželio sretan početak rada hotela te sretnu realizaciju budućih ambicioznih projekata i planova obitelji Matić.

Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule napomenuo je kako Hotel Milan predstavlja sinonim kvalitete i izvrsnosti, te dugogodišnje obiteljske tradicije. Uputio je iskrene čestitke obitelji Matić na uspješnoj provedbi značajnog projekta za Grad Pulu i Istarsku županiju, a cilj kojeg je obogatiti ponudu i omogućiti cjelogodišnji turizam.

Cinzia Zubin iz HBOR-a istaknula je kako ima izuzetnu čast sudjelovati na konferenciji. Osim toga, navela je kako je Obrt Milan od 1996. godine dugogodišnji korisnik HBOR-a, te pravi primjer dugogodišnje obiteljske tradicije koja pokazuje kako se posao može prenositi iz generacije u generaciju, a da pritom kvaliteta i prepoznatljivost ostane ista. Uz to, nadodala je kako su uspješnom provedbom projekta ostvareni glavni ciljevi Programa kreditiranja HBOR-a kao što su dodatno zapošljavanje djelatnka, uvođenje obnovljivih izvora energije i produljenje sezone. HBOR posebnu pažnju pridaje malim i srednjim poduzećima od osnutka, a u Istarskoj županiji od osnutka ureda realizirano je preko 1.800 projekata ukupne vrijednosti od približno 8 mlrd. kuna.

Zatim se ukratko obratio Josip Brezac, glavni projektant projekta vrativši se u povijest naglasivši kako je projekt započeo sa pripremom 2005. godine pokretač kojeg je bio investitor, Edi Basanesse, te druge kolege iz Urbisa 72 d.d. Nadograđeni objekt površine je 1.500 m2 sa 15 soba, te je predstavljao vrlo složeni projekt. Sada nakon završene izgradnje ispunjava sve standarde za hotel od 4 zvjezdice.

Konferenciju je zatvorio Veljko Matić. Rekao je kako su za sve „krivi“ njegovi roditelji koji su 1967. godine osnovali objekt, te se ujedno zahvalio roditeljima i cijeloj svojoj obitelji. Naglasio je kako su provedenim projektom preuzete velike obveze te se nada da će se sve uspješno završiti, a na kraju je usljedio pljesak.

Očekuje se da će realizacija projekta imati širi utjecaj na lokalnu zajednicu:

- privlačenje ciljnih skupina više kupovne moći
- produljenje turističke sezone
- doprinos razvoju selektivnih oblika turizma (poslovni, lovni, wellness, eno-gastronomski)
- povećanje broja dolazaka i noćenja u Gradu Puli i Istarskoj županiji
- produljenje vremena zadržavanja gostiju na lokaciji
- povećanje turističke potrošnje.

EUROKONZALTING, 08. svibnja 2019.
Petak, 01 Prosinac 2017 07:34

Objavljen Pravilnik za podmjeru 6.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u Narodnim novinama broj 117/2017 od 29. studenoga 2017. godine objavila Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“. Sukladno Planu objave natječaja, prijave na natječaj bi se trebale zaprimati od 13. prosinca 2017. godine do 13. veljače 2018. godine.

Više informacija o navedenom pravilniku možete pogledati na sljedećem linku : Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Najbitnija promjena odnosi se na to da kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti UPISAN u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti NAJMANJE GODINU DANA PRIJE datuma podnošenja Zahtjeva za potporu.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 01.12.2017.
Uskoro se očekuje objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Cilj natječaja je povećati zapošljivost ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Na natječaj se mogu prijaviti ustanove za obrazovanje odraslih, udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva.

Potencijalni partneri: udruge, ustanove za obrazovanje odraslih, poslodavci/gospodarski subjekti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000 kn, a najviši 2.000.000 kn. Sufinancira se do 100% troškova projekta.

Putem ovog natječaja sufinancira se:
- Razvoj programa osposobljavanja i usavršavanja ranjivim skupinama u sektoru turizma i ugostiteljstva
- Razvoj i provedba programa osposobljavanja i usavršavanja predavača i mentora u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Ukupan fond sredstava po ovom natječaju iznosi 31.500.000 kn.

EUROKONZALTING, 18.11.2017.
Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u tematski definirane hotele. Radi se o prikupljanju informacija u turističkom sektoru radi pregleda spremnosti projekata iz turizma.

Predmet Poziva je identifikacija interesa i potreba malih i srednjih poduzetnika za ulaganjem u projekte podizanja kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata iz skupine „Hoteli“, koji bi mogli biti sufinancirani iz Strukturnih fondova EU, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kroz Prioritetnu os 3 „Poslovna konkurentnost“. Javnim pozivom će se kroz iskaz interesa nositelja navedenih turističkih projekata formirati baza (projekata) i identificirati njihov stupanj spremnosti za provedbu i moguće apliciranje za sredstva iz Strukturnih fondova.

Iskaz interesa namijenjen je projektima koji uključuju izgradnju novog hotela ili rekonstrukciju/obnovu postojećeg objekta u hotel ili podizanje kvalitete postojećeg hotela, koji će nakon završetka investicije biti smještajni objekt iz skupine „Hoteli“, moguće vrste: Hotel 4 ili 5*, Aparthotel 4 ili 5*, Turističko naselje 4 ili 5*, Hotel baština i Difuzni hotel, uz uvjet obveznih dodatnih sadržaja kojima će Hotel moći dobiti neku od propisanih slijedećih oznaka posebnog standarda: Healt&fitness, Wellness, Bike, Ski, Business, Meetings, Congress, Family, Small&friendly, Senior citizens, Za osobe sa invaliditetom, ili vrstu Lječilišnog hotela (sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16) i/ili dobiti propisanu oznaku kvalitete za hotel- „KVALITETAQuality“ (sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16).

Javni poziv otvoren je do 18.10.2017. godine, a iskaz interesa se podnosi na propisanom obrascu (TP-SFEU/17). Ukoliko imate dodatnih pitanja u svezi predmetnog javnog poziva, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825). 

Eurokonzalting su u proteklih 6 mjeseci odobrena dva projekta rekonstrukcije hotela financirana iz strukturnih fondova. Očekuje se da će predmetni natječaj biti sličan po uvjetima i strukturi prethodnim natječajima. Ukoliko želite više informacija o istome možete nas kontaktirati na tel: 052/544-825

Na sljedećim linkovima možete pogledati primjer odobrenih projekata kao uspješnih priča:

EUROKONZALTING, 11.10.2017.
Eurokonzalting iz Pule u suradnji sa Obrtničkom komorom Istarske županije, održati će predavanje na temu "Bespovratna sredstva za poljoprivredu, ruralni turizam, proizvodne i uslužne djelatnosti za obrtnike i poduzeća te energetsku učinkovitost" koje će se održati u petak, 13. listopada 2017. od 18.00 do 19.30 sati u prostorima Udruženja obrtnika Pula, Ulica Sv. Felicite 5/A, Pula.

Predavanje je namijenjeno svim zainteresiranim, u prvom redu malim i srednjim tvrtkama, obrtnicima i OPG-ovima koji su aktivni ili planiraju biti aktivni u djelatnostima poljoprivrede, turizma, obrtničkim djelatnostima te u povećanju energetske učinkovitosti . Cilj predavanja je upoznati sudionike s mogućnostima ishođenja bespovratnih sredstava putem natječaja kompetentnost i razvoj MSP za investicije u proizvodne i uslužne djelatnosti, mjerama i natječajima za ishođenje bespovratnih sredstava iz EU fondova za poljoprivredu, ruralni turizam i natječaju za energetsku učinkovitost u proizvodnji. Na predavanju će se dati informacije o mogućnostima ulaganja u proizvodne i uslužne djelatnosti koje uključuju sve od nabavke novih strojeva pa do rekonstrukcije zgrada, hala i poslovnih prostorija. Isto tako, dati će se informacije o mogućnostima ulaganja u razvoj poljoprivredne proizvodnje, ulaganju u ruralni turizam te o najavljenom natječaju za energetsku učinkovitost u proizvodnji.

Dati će se informacije o očekivanom vremenu otvaranja pojedinih natječaja, minimalnim i maksimalnim postocima i iznosima bespovratnih sredstava, ograničenjima, načinima prijave i dosadašnjim iskustvima.

Predavanje će održati predstavnici iz konzultantske tvrtke Eurokonzalting iz Pule, dr. sc. Ernes Oliva, konzultant iz područja strukturnih fondova za proizvodnju, mag. oec, Patrik Paronić i mag. oec Đuro Darko Cerančević konzultanti iz područja poljoprivrede i ruralnog turizma sa iskustvom ishođenja bespovratnih sredstava iste sektore, u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i Emil Šetić, mag. oec. iz područja energetske učinkovitosti u proizvodnji, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Predavanje je besplatno za sve sudionike. Za predavanje prijave nisu potrebne.

EUROKONZALTING
Na mrežnim stranicama e-Savjetovanja, konačno je objavljeno dugo očekivano izvješće savjetovanja za nacrt pravilnika o provedbi podmjere 6.2.

Većina prijedloga Eurokonzaltinga je prihvaćena.

Više možete pročitati na poveznici.

Objava natječaja očekuje se 13. studenog ove godine s točno 5 mjeseci zakašnjenja. Pravilnik o provedbi ove podmjere očekuje se uskoro.

Više o osnovnim uvjetima Podmjere 6.2. možete pogledati na sljedećem linku: PODMJERA 6.2.

Na sljedećim linkovima možete saznati još korisnih informacija vezanih za Podmjeru 6.2.:

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 28.09.2017.
Stranica 1 od 3

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt