info@eurokonzalting.com           
enp

Što mora sadržavati plan nabave za 2018. godinu.

Prema članku 2. Pravilnika, plan nabave za predmet nabave koji ne predstavlja jednostavnu nabavu sadrži sljedeće podatke: evidencijski broj nabave predmet nabave brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) procijenjena vrijednost nabave vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu) navod planira li se predmet podijeliti…

Pregled isplata iz Programa ruralnog razvoja za 2017. godinu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnogm razvoju objavila je pregled svojeg rada za 2017. godinu.   Agencija je u 2017. godinu za investicijske mjere ruralnog razvoja isplatila 2,5 milijarde kuna, a ako se tome pridoda i 1,17 milijardi kuna isplačenih za IAKS mjere ruralnog razvoja koje se obrađuju…

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

U Narodnim novinama br. 101/2017 od 12.10.2017. godine objavljen je Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. Pravilnik stupa na snagu 01.01.2018. godine te je od velike važnosti za naručitelje ali i za gospodarske subjekte kako bi mogli pratiti planirane aktivnosti naručitelja na…

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

U Narodnim novinama broj 101/2017 od 12. listopada 2017. godine objavljen je novi pravilnik donesen na temelju ZJN 2016. Pravilnik propisuje sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća,…

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

U Narodnim novinama broj 101/2017 od 12. listopada 2017. godine objavljen je Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi. Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije (e-žalba), način povezivanja informacijskih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske…

Okvirni sporazum prema novom zakonu o javnoj nabavi

Okvirni sporazum je sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata čija je svrha utvrđivanje uvjeta pod kojima se dodjeljuju ugovori tijekom određenog razdoblja, posebice u pogledu cijene i, prema potrebi, predviđenih količina. Institut okvirnog sporazuma preuzet je prvi put u zakonodavstvo javne nabave 1. siječnja…

OBJAVLJENA 3 NOVA PRAVILNIKA NA TEMELJU ZJN 2016

U Narodnim novinama broj 65/2017 od 7. srpnja 2017. godine objavljena su tri nova pravilnika donesena na temelju ZJN 2016 i to: Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17) Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17) i Pravilnik o nadzoru nad provedbom…

Rokovi za izjavljivanje žalbe u novom Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

Rokovi za izjavljivanje žalbe u novom Zakonu o javnoj nabavi za npr. otvoreni postupak javne nabave su jedinstveni odnosno iznose 10 dana. Tako je rok žalbe 10 dana u odnosu na sljedeće: Sadržaj dokumentacije o nabavi Sadržaj ispravka dokumentacije o nabavi Sadržaj izmjene dokumentacije Postupak otvaranja ponuda Postupak pregleda, ocjene…

Europska povjerenica: Hrvatska mora ugovoriti više europskih projekata

Tema nedavnog posjeta Europske povjerenice za regionalnu politiku gospođe Corine Cretu Hrvatskoj bila je vezana za povlačenje bespovratnih sredstava iz europskog proračuna za programsko razdoblje 2014-2020. a govorilo se i o novim okolnostima i izazovima s kojima se Europska Unija suočava. Kako je rečeno na sastanku Hrvatska je u prethodnom…

Hrvatsko gospodarstvo u zadnjem kvartalu prošle godine poraslo je 3,4 posto

Hrvatsko gospodarstvo u zadnjem kvartalu prošle godine poraslo je 3,4 posto, što je najveći rast u sedam godinaBDP raste već deveti kvartal zaredom, a stopa rasta od 3,4 posto je najveća zabilježena od zadnjeg kvartala 2007. godine. U cijeloj 2016., godini, prve procjene govore da je BDP porastao 2,9 posto, što…

Pogledajte kako Vlada planira rasteretiti hrvatsko gospodarstvo

Ukidanje niza parafiskalnih nameta u gospodarstvu uvod je u reformu poslovne klime što je cilj Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva koji je danas usvojila Vlada i temeljem njega do kraja godine kroz 104 mjere očekuje uštede za poduzetnike u iznosu od milijardu i pol kuna  Akcijski plan za administrativno…

Poduzeću NATURA-TURIST d.o.o. odobreno 90% za ulaganje u IKT

Poduzeću NATURA-TURIST d.o.o. iz Općine Plitvička Jezera odobrena su EU sredstva za projekt ulaganja u informacijsko-komunikacijske tehnologije. Još krajem 2015. godine članovi uprave poduzeća odlučili su svoju investiciju prijaviti na natječaj EU fondova. Nakon izrade projektne prijave od strane poduzeća EUROKONZALTING iz Pule i dužeg čekanja na evaluaciju prijave, krajem…

Jamstvo EU početnik

HAMAG u okviru Jamstvenog programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita tvrtkama malog gospodarstva koje posluju do 5 godina. Jamstveni program vrijedi do 31. 12. 2018. godine s mogućnošću produljenja.Visine jamstva se mogu kretati do najvišeg postotka od 80% glavnice kredita, do najnižeg postotaka jamstva od 10% glavnice kredita.…

Novi zakon o poticanju ulaganja

Novi zakon o poticanju ulaganja donesen je 18.09.2015. godine. Isti zakon je nastavljen na prethodni zakon uz manje izmjene.Zakonom se definiraju poticajne mjere koje mogu koristiti svi poslovni subjekti u RH ovisno o visini ulaganja u tri godine i veličini poslovnog subjekta. Mjere poticanja ulaganja odnose se na: 1.    porezne…

Poziv na predavanje o bespovratnim sredstvima iz EU fondova za poljoprivredu, ruralni turizam i proizvodnju

Pozivamo Vas na predavanje pod nazivom „Bespovratna sredstva za poljoprivredu, turizam i proizvodne djelatnosti za obrtnike i poduzeća“ koje ćemo održati u suradnji s Obrtničkom komorom Istarske županije i Udrugom Mladi poduzetnik, u petak, 6. studenog 2015. od 18.00 do 19.30 sati u prostorima Udruženja obrtnika Pula, Ulica Sv. Felicite…

Poziv na predavanje - bespovratna sredstva za poljoprivredu, turizam i proizvodnju

Pozivamo vas na predavanje pod nazivom "Bespovratna sredstva za poljoprivredu, turizam i proizvodne djelatnosti za obrtnike i poduzeća" koje ćemo održati u petak, 9. listopada 2015. od 18.00 do 19.30 sati u sklopu programa 18. Obrtničkog sajma Istre u prostorima HGK u Puli, Županijske komore Pula, Carrarina ulica 5 (Velika…

Bespovratna sredstva do 90% za ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije

Objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT - IKT). Na natječaj se mogu prijaviti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. Da bi ulaganje bilo prihvatljivo, projekt se mora provoditi na sljedećim područjima:- na području jedinica lokalne samouprave…

Bespovratna sredstva od 25% do 100% ulaganja za istraživanje i razvoj

Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske objavilo je nacrt natječaja "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja". Za dodjelu potpora iz ovog Poziva u državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva u iznosu od 760.000.000 kuna. Sredstva su osigurana temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020.…

Bespovratna sredstva do 90% za ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije u potpomognutim područjima

Uskoro se očekuje početak provedbe savjetovanja za novi natječaj za ulaganje u informacijske i komunikacijske tehnologije. Cilj natječaja je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća u potpomognutim područjima putem ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije.  Putem ovog natječaja, bespovratna sredstva će se moći dobiti za sljedeća ulaganja:- za uvođenje i primjenu…

2.000.000,00 kn bespovratnih sredstva za prerađivačku industriju

Ministarstvo gospodarstva raspisalo je natječaj za Operativni program kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećavanja broja zaposlenih, vrijedan 90 milijuna kuna. Namjena potpora je ulaganje u materijalnu imovinu, odnosno kupovina strojeva i opreme koji će doprinijeti tehnološkoj obnovi, modernizaciji i proširenju proizvodnog asortimana. Troškovi nematerijalne imovine prihvatljivi su isključivo do granice…
Stranica 1 od 2

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt