info@eurokonzalting.com           
enp

Podsjetnik na promjene doprinosa u 2019.; ukinuti su doprinosi za zapošljavanje i doprinosi za zaštitu na radu

Prema izmijenjenom Zakonu o doprinosima koji je proglašen 26. studenoga 2018., od 1. siječnja 2019. godine ne plaćaju se doprinosi za nezaposlene i ozljede na radu, ali se zato povećava doprinos za zdravstvo. • Ukinut je doprinos za zaštitu zdravlja na radu koji je ranije iznosio 0,5% • Ukinut je…

Knjigovodstveni servis – nova osnovica za obračun doprinosa

Od 01.01.2017. godine osnovica koja je propisana za obrtnike koji utvrđuju dohodak temeljem poslovnih knjiga i zaposlenika koji su ujedno i članovi uprave ili izvršni direktori društva ili upravitelji zadruge te za osobe koje su kod poslodavca u radnom odnosu, a istodobno su i članovi uprave društva ili izvršni direktori…

U 2018. godini se povećava iznos minimalne plaće

Od 1. siječnja 2018. godine stupanjem na snagu izmjena Zakona o minimalnoj plaći povećava se minimalna plaća koja će iznositi 3.439 kuna bruto, odnosno 2.752 kune neto. To je povećanje minimalne plaće za pet posto, odnosno za 163 kune bruto i 131 kunu neto, tako da će od iduće godine…

Prihodi od poreza na dohodak postaju u cijelosti prihodi lokalnih jedinica

Prema novom Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave prihod od poreza na dohodak, uključujući i prihod od tog poreza po osnovi kamata na štednju, od 2018. godine će u cijelosti pripadati lokalnim jedinicama. Prema novoj raspodjeli općine odnosno gradovi u ukupnom prihodu od poreza na dohodak sudjelovat će…

Izmjene Zakona o PDV-u

Krajem 2016. godine usvojene su izmjene Zakona o PDV-u čime se s početkom 2018. godine povećava prag za ulazak u sustav PDV-a sa 230.000 kuna na 300.000 kuna. U skladu s podizanjem praga za ulazak u sustav PDV-a od početka 2018. podiže se i prag koji obrtnicima i drugim izjednačenim…

Svi moraju dati fiskalni račun

Od 01.07.2017. temeljem novih pravila u fiskalizaciji „mali obveznici fiskalizacije“ ili tzv. paušalisti po osnovi samostalne djelatnosti moraju izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja. U „male“ obveznike fiskalizacije spadaju uglavnom obrtnici poput kozmetičara, frizera, postolara i sl. Oni su dužni od 01.07.2017. svaki račun koji se naplaćuje sredstvima koja se…

Obveznici fiskalizacije

U 2017. godini ukinut je status „malog“ obveznika fiskalizacije. Izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom obveznici fiskalizacije su: fizičke osobe obveznici poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama Zakona o porezu na dohodak (obveznici vođenja poslovnih knjiga i „paušalisti“) i pravna i fizička osoba koja…

Novi način prijave poslovnog prostora

Porezna uprava je napravila izmjene vezane za prijavu podataka u sustavu fiskalizacije, pri čemu se pod podacima fiskalizacije smatraju poslovni prostor, radno vrijeme te podaci o održavatelju i proizvođaču software-a.Svi obveznici fiskalizacije dužni su najkasnije do 31.07.2017. godine dostaviti podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču ili održavatelju programskog…

Nabava, stjecanje i uvoz dugotrajne materijalne imovine

Porezni obveznik (obrtnik) koji plaća PDV po naplaćenim naknadama ulazne račune koji su vezani za nabavu dugotrajne materijalne imovine unosi u knjigu ulaznih računa tek kada su plaćeni i kada se na temelju istih stječe pravo na priznavanje pretporeza (načelo blagajne). Zavisni troškovi uključuju se u nabavnu vrijednost dugotrajne imovine.…

Računovodstvo državnih potpora

Državne potpore su pomoći države odnosno transferi resursa u korist poduzetnika koje isti koristi za prošlo ili buduće zadovoljavanje određenih uvjeta povezanih s poslovanjem. Pri priznavanju potpora moguća su dva pristupa dobitni i kapitalni pristup. U praksi je općeprihvaćen dobitni pristup, prema kojem se državne potpore trebaju priznati kao prihod…

Obrazac PD-IPO

Ove godine treba se dostaviti novi obrazac PD-IPO - izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama. Obrazac PD-IPO se predaje uz PD obrazac (prijavu poreza na dobit za 2016. godinu) a obrazac trebaju dostaviti svi oni porezni obveznici koji su tijekom 2016. godine imali transakcije s povezanim osobama u tuzemstvu…

Porezna reforma „Plaće i dohodak“

Od 01.01.2017. godine na snagu je stupio novi Zakon o porezu na dohodak kojim je osobni odbitak povećan sa 2.600,00 kuna na 3.800,00 kuna, te je jednak za sve zaposlene i za umirovljenike. Povećanjem neoporezivog dijela plaće osnovica za porez je manja i porez za istu plaću u 2017. godini…

Promjena poreznih razreda i stopa za obračun poreza na dohodak

Od 01.01.2017. dohodak se oprezuje dvjema novim stopama od 24 % i 36 %. Osnovica koja spada u prvi porezni razred (od 0,00 do 17.500,00 kn) oporezivat će se stopom od 24%, dok će se osnovica koja spada u drugi porezni razred (od 17.500,00 kn do neograničeno) oporezivati stopom od…

Promjena stope PDV-a za ugostiteljstvo

Od 01.01.2017. na usluge u ugostiteljstvu te isporuke bijelog šećera neće se više primjenjivati snižena stopa PDV-a od 13%, već se od početka godine na navedene usluge primjenjuje stopa PDV-a od 25%. Ukoliko trebate knjigovodstvene usluge obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825). KONTAKTI EUROKONZALTING,…

Nova osnovica za doprinose iz i na plaću članova uprave

Od 01.01.2017. godine izjednačava se osnovica propisana za obrtnike koji utvrđuju dohodak temeljem poslovnih knjiga i zaposlenika koji su ujedno i članovi uprave ili izvršni direktori društva ili upravitelji zadruge. S početkom godine prema čl. 21. st 2. Zakona o doprinosima osnovica za doprinose osobi koja je kod poslodavca u…

Snižena stopa PDV-a

Od 01.01.2017. Zakonom o porezu na dodanu vrijednost propisano je sniženje stope PDV-a na određena dobra i usluge. Tako će se sniženom stopom PDV-a od 13% oporezivati dječje auto sjedalice, isporuka električne energije, odvoz komunalnog otpada, urne i lijesovi, sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticidi te drugi agrokemijski proizvodi, kao…

Novosti u računovodstvu izgradnje građevina

Potpuna primjena sustava poreza na dodanu vrijednost od početka 2015. donijela je pojednostavljenje u računovodstvenom obuhvatu praćenja troškova proizvodnje – izgradnje građevina. Prilikom prodaje novoizgrađene nekretnine ne dijeli se vrijednost na dvije porezne osnovice (PDV i porez na promet nekretnina) što je omogućilo evidentiranje svih troškova izgradnje, zajedno sa zemljištem,…

Oporezivanje iznajmljivača-paušalista

Građani – iznajmljivači za pružanje usluga smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV-a te tada mogu plaćati porez na dohodak paušalno. U slučaju da su obveznici PDV-a na uslugu smještaja obračunavaju PDV i primjenjuju sniženu stopu PDV-a od 13 %. Građani mogu pružati navedene…

Novi porezni priručnik za obrtnike

Porezna uprava objavila je novi "Porezni priručnik za obrtnike" s osnovnom namjenom da se obrtniku kao poreznom obvezniku na jednostavan i razumljiv način objasni koje su obveze i prava što proizlaze iz važećih poreznih propisa, propisa o obveznim doprinosima i drugim propisanim javnim davanjima.Novi Porezni priručnik za obrtnike moguće je…

Novi porezni propisi od 1.1.2015.

Najavljene izmjene su sljedeće: - Promjena osnovnog osobnog odbitka s 2.200,00 na 2.600,00 kuna, a za umirovljenike osobni odbitak povećava se s 3.400,00 kuna na 3.800,00 kuna mjesečno- Promjena poreznih razreda za obračun poreza na dohodakOvom izmjenom Zakona o porezu na dohodak povećati će se neoporezivi dio plaće tj. osobni…
Stranica 1 od 2

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt