info@eurokonzalting.com           
enp
Četvrtak, 26 Ožujak 2020 14:18

Nove mjere Vlade RH za pomoć gospodarstvu

Vlada RH je na sjednici 17. ožujka donijela ukupno 63 mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. U nastavku su navedene mjere za mikro, male i srednje poduzetnike.

Mjere koje su namijenjene mikro, malim i srednjim poduzetnicima odnose se na financijske instrumente koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova:
 • Povećanje alokacije za financijski instrument 'ESIF Mikro zajmovi' za obrtna sredstva namijenjenih mikro i malim poduzetnicima (1.000 – 25.000 €, poček 12 mjeseci, smanjenje kamata na 0,5% – 0,75% – 1,0% ovisno o indeksu razvijenosti) koje provodi HAMAG-BICRO.
 • Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite s 30% udjela obrtnih sredstava 'ESIF Mikro i Mali zajmovi' na 0,1 % – 0,25% – 0,5% ovisno o indeksu razvijenosti koje direktno provodi HAMAG-BICRO.
 • Povećanje maksimalne stope jamstva za 'ESIF pojedinačna jamstva' kredita za obrtna sredstva sa 65% na 80% glavnice kredita (iznos jamstva 150.000€ – 1.000.000€) koje provodi HAMAG-BICRO.

Osim mjera koje se odnose na financijske instrumente, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je i sljedeće mjere:
 • Bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.
 • Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.

VAŽNO!
Uspostavlja se novi financijski instrument za male i srednje obrtnike:
 • ESIF zajam za obrtna sredstva „COVID-19 zajmovi“
  • Iznos mikrozajmova od 1.000 eura do 25.000 eura
  • Rok otplate: 1-3 godine uključujući poček
  • Kamatna stopa iznosi od 0,5% – 1,0% (ovisno o stupnju razvijenosti županije);
  • Poček do 12 mjeseci (ako je rok otplate minimalno 2 godine);
  • Mogućnost podmirivanja računa nastalih do 3 mjeseca prije predaje zahtjeva za zajam;
  • Pojednostavljena prijava.

Za više informacija o mjerama za poduzetnike te za sve dodatne i najnovije informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 091 125 7777.

Eurokonzalting, 26.03.2020.
U Ministarstvu turizma 27.02.2019. godine predstavljena je nova jedinstvena kreditna linija.

Sporazumom potpisanim u veljači 2019. godine između Ministarstva turizma i HBOR-a kreirana je jedinstvena kreditna linija.Jedinstvena kreditna linija Ministarstva turizma i HBOR-a, kojoj su se pridružile Hrvatska poštanska banka i Podravska banka, namijenjena je fizičkim osobama registriranim kao privatnim iznajmljivačima.

Cilj programa je ujednačavanje kvalitete i ostvarenje što bolje usluge u privatnom smještaju te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz kvalitetne turističke proizvode i usluge.

Program financiranja rada privatnih iznajmljivača uključuje provedbu aktivnosti koje se odnose na;
obnovu, adaptaciju, rekonstrukciju i opremanje objekata u domaćinstvu, i/ili opremanje objekata
• izgradnja i opremanje novih unutarnjih ili vanjskih bazena
• potrebne infrastrukture za cikloturizam, sport i rekreaciju te drugih dodatnih turističkih sadržaja

Uz uvjet dobivanja novog rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata u domaćinstvu.
Predstavljeni krediti ugovaraju se u kunama od 20.000 do 375.000 kn s kamatnom stopom 3,7 posto godišnje. Nadalje, u eurima od 2.600 do 50.000 eura s ugovorenom kamatnom stopom 3 posto godišnje.
Financiranje se temelji na kreditnim sredstvima HBOR-a, dok Ministarstvo turizma osigurava sredstva za subvenciju dijela ugovorene redovne kamate u visini 1 posto godišnje te u konačnici kamatne stope iznose 2,7 posto za kredite u kunama, odnosno 2 posto za kredite u eurima. Najkraći rok otplate je 13 mjeseci, a najduži 10 godina, uključujući poček od 12 mjeseci.
Krediti nisu namijenjeni za izgradnju novih i povećanje broja postojećih smještajnih kapaciteta, refinanciranje postojećih kredita ili refundaciju sredstava korisnika uloženih u smještajni kapacitet. Već za obnovu i opremanje postojećih objekata, te unaprjeđenje i obogaćivanje njihovog sadržaja.


Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel:052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. Link:KONTAKTI
Mali i srednji poduzetnici imaju priliku ishoditi ESIF kredite za rast i razvoj s kamatnom stopom nižom od 2%.
Minimalni iznos kredita je 100.000 EUR-a, dok je najviši iznos ograničen na 3.000.000 EUR-a.
Iznimno je za turistički sektor najviši iznos kredita 10.000.000 EUR-a uz poček do 2, iznimno 4 godine.

Rok otplate
kredita je do 12 godina, uključujući poček do 2 godine. Za sektor turizma moguće je ishoditi odobrenje kredita s rokom otplate do 17 godina, uključujući poček do njaviše 4 godine.

Uvjet je najmanje dvije godine poslovne aktivnosti
prije podnošenja zahtjeva za kredit za ulaganja u prihvatljivim sektorima, uz ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti.

Poduzetnik je dužan osigurati vlastito učešće u kreditu u iznosu od najmanje 15% iznosa investicije bez PDV-a. Preostali iznos će se financirati 50% iz izvora ESIF-a, a 50% iz izvora poslovne banke.
Dio kredita iz izvora ESIF-a može biti u kunama uz ili bez EUR valutne klauzule.

Krediti su dostupni za nova ulaganja u:
 Osnovna sredstva
 1. Dugotrajnu materijalnu imovinu - osnivačka ulaganja, oprema i uređaji, kupnja i gradnja građevinskih objekata, kupnja zemljišta (do 10% iznosa kredita)
 2. Dugotrajnu nematerijalnu imovinu ako se:
- koristi u istoj poslovnoj jedinici
- vodi kao imovina koja se amortizira
- kupuje po tržišnim cijenama od nepovezane osobe
- uključi u imovinu poduzetnika i ostane povezana s projektom najmanje 3 godine

Obrtna sredstva
- ako su vezana za investiciju, a najviše do 30% ukupnog iznosa kredita

Korisnici ovog programa kreditiranja oslobođeni su plaćanja svih naknada.

Kumuliranje potpora iz ESIF sredstava na istom projektu nije dozvoljeno.

Inofmacije su ažurirane 8.11.2018.

Više informacija o sličnim temama potražite u sljedećim člancima:

Za više informacija o ovoj temi
(pomoć u pripremi dokumentacije, poslovnih planova ili investicijskih studija) obratite nam se u središnji ured EUROKONZALTING-a u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili u uredima u ostalim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING u 15 godina rada iza sebe ima više od 400 odobrenih investicijskih kredita.
Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), raspisue program Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj.

Mikro i Mali zajmovi namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva, u sljedećim tipovima operacija:

· 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
· 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
· 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
· 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
· 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
· 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
· 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima
· 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Mikro i Malim zajmovima moguće je financirati i troškove koji nisu prihvatljivi za bespovratna sredstva.

MIKRO ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ
Korisnici Mikro zajmova su mikro, mali subjekti gospodarstva. Zajam je namijenjen za investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma. Iznos zajma u EUR iznosi 1.000 – 25.000 (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama).
Kamatna stopa iznosi 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja; 0,1% za mljekarski sektor.

MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ
Korisnici malih zajmova su mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva
Zajam je namijenjen za investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma.
Iznos zajma u EUR iznosi 25.001 – 50.000 (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama).
Kamatna stopa iznosi 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja; 0,1% za mljekarski sektor


Prvi zahtjevi za zajam podnose se od 1. rujna 2018. godine. Programi su otvoreni do 31. prosinca 2020. godine, a zahtjevi će se uzimati u obradu prema datumu zaprimanja.

Više o Programu mikro i malih zajmova pročitajte ovdje


Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 091 3000 717) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 02.08.2018..
Ponedjeljak, 09 Travanj 2018 07:46

Kako do jamstva HAMAG BICRO-a za EU početnike

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u okviru ovog Jamstvenog programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji posluju do 5 godina, te udovoljavaju Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a i uvjetima ovog Jamstvenog programa.
Ciljna grupa ovog Jamstvenog programa su i žene poduzetnice.

Najviši postotak jamstva je u visini 80% glavnice kredita.
Najniži postotak jamstva iznosi 10% glavnice kredita.
Najviši iznos jamstva je posebno propisan za pojedinu mjeru.
Vrste ulaganja:

MJERA A – INVESTICIJE

Mjera A1 - najviši iznos jamstva do 10.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH
Mjera A2 - najviši iznos jamstva do 3.000.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

U okviru ove mjere izdaju se jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

MJERA B – OBRTNA SREDSTVA

Mjera B1 - najviši iznos jamstva do 1.000.000,00 kn
Mjera B2 - za mikrokreditiranje - najviši iznos jamstva do 160.000,00 kn

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski: najmanje 50% iznosa kredita na žiro račune vjerovnika, a ostatak je moguće u isplatiti na žiro račun poduzetnika.

MJERA C – INOVACIJE

- najviši iznos jamstva do 5.000.000,00 kn
- u okviru ove mjere izdaju se jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

MJERA D – LEASING
Mjera D1 – najviši iznos jamstva do 10.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj
Mjera D2 – najviši iznos jamstva do 3.000.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

U okviru ove mjere moguće je dobiti jamstvo za ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu. Učešće iznosi najmanje 20%. Ovom mjerom podržava se isključivo financijski leasing.

Načini obrade

a) Zahtjev za jamstvo podnosi i potpisuje subjekt malog gospodarstva na propisanom obrascu, uz supotpis kreditora;

b) Subjekt malog gospodarstva može prije podnošenja zahtjeva za kredit zatražiti od HAMAG – BICRO-a pismo namjere za izdavanje jamstva koje vrijedi 6 mjeseci od datuma izdavanja, osim za projekte iz Mjere A, Mjere B2 i Mjere D.

Zahtjevu za izdavanje pisma namjere prilaže se dokumentacija navedena na službenoj internet stranici HAMAG – BICRO-a bez dokumentacije kreditora.

Jamstveni program važi do 31.12.2018. godine s mogućnošću produljenja.

U slučaju dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 09.04.2018.
Nedjelja, 04 Veljača 2018 11:46

Krediti HBOR-a – Brodarstvo

Kreditom za obnovu brodarskog sektora nije definiran najviši iznos kredita, a samim time i ulaganja u projektu međutim raspoloživa sredstva ovise o mogućnostima HBOR-a, konkretnom investicijskom projektu, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita, te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja.
Projekti se mogu financirati uz rok otplate na 12 godina u koje se može uračunati do šest mjeseci počeka.
Kroz isti kredit se u pravilu financira 75% ulaganja. U slučaju kreditiranja u skladu s pravilima utvrđenim OECD konsenzusom HBOR u pravilu kreditira do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.
Visina kamatne stope ovisi o cijeni zaduženja HBOR-a, a najniže na razini opće kamatne stope temeljene na referentnoj kamatnoj stopi.

Naknada ua obradu kredita je 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 01.01.2017. i odobrene do 31.12.2018. godine.

Korisnici kredita mogu biti:
1.    trgovačka društva registrirana u RH
2.    pravne osobe registrirane u trećim zemljama (posebice na području država tzv. Zastava pogodnosti)
Kroz ulaganje se može financirati:

Materijalna imovine
1.    modernizacija i obnova plovnih objekata
2.    kupnja novih plovnih objekata

Financiranje se može ostvariti kroz poslovne banke ili modelom podjele rizika.
U isti program su uključene sve najveće poslovne banke u Republici Hrvatskoj.
Nedjelja, 25 Veljača 2018 09:04

Krediti HBOR-a – Zaštita okoliša

Kreditom za zaštitu okoliša je moguće financiranje ulaganja od 100.000 dok gornja granica nije ograničena, uz rok otplate na 14 godina u koje se može uračunati do 3 godine počeka.
Kroz isti kredit se u pravilu financira 75% ulaganja, za investicije jedinica lokalne i regionalne samouprave i društava u njihovom vlasništvu moguće je financiranje u iznosu od 100% investicije.
HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.
Kamatna stopa se može kretati u razini od 2% do 4% ovisno o vrsti ulaganja.

Korisnici kredita mogu biti:
1.    jedinice lokalne i regionalne samouprave
2.    komunalna društva
3.    trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ostale pravne osobe

Kroz ulaganje se može financirati:
Materijalna imovina
1. osnivačka ulaganja
2. zemljište, građevinski objekti
3. oprema i uređaji

Trajna obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa kredita.
Financiranje se može ostvariti kroz tri oblika financiranja: direktno putem HBOR-a, putem poslovne banke te modelom podjele rizika.
U isti program su uključene sve najveće poslovne banke u Republici Hrvatskoj.Četvrtak, 15 Veljača 2018 09:15

Krediti HBOR-a za žene poduzetnice

Krajnji korisnici kredita su trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove: u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice i čiju upravu vodi žena

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

 • osnovna sredstva
 • materijalna imovina
 • osnivačka ulaganja
 • zemljište, građevinski objekti
 • oprema i uređaji
 • osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada
 • nematerijalna imovina
 • razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize
 • trajna obrtna sredstva u pravilu do 30% iznosa kredita

Način kreditiranja je putem poslovnih banaka, izravno kreditiranje, model podjele rizika
Najniži iznos kredita koji se može dodijeliti iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos 700.000,00 kuna.
Rok korištenja kredita je u pravilu 12 mjeseci dok je poček do 2 godine.
Rok otplate je do 12 godina, uključujući i poček. HBOR kreditira do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om. Kamatna stopa iznosi 2% godišnje.
Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, dok naknada za rezervaciju sredstava iznosi 0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

Kao osiguranje HBOR prihvaća sljedeće instrumente:

 • mjenice i zadužnice
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a
 • bankarska jamstva
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a

EUROKONZALTING,15.02.2018.
Srijeda, 14 Veljača 2018 14:44

Krediti HBOR-a za mlade poduzetnike

Krajnji korisnici kredita su trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani vlasnici i u kojima osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi Upravu.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:
- osnovna sredstva
- materijalna imovina
- osnivačka ulaganja
- zemljište, građevinski objekti
- oprema i uređaji
- osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada
- nematerijalna imovina
- razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize
- trajna obrtna sredstva u pravilu do 30% iznosa kredita

Mogućnosti kreditiranja su putem poslovnih banaka, izravnim kreditiranjem i modelom podjele rizika. Najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna, a najviši iznos 700.000,00 kuna.
Rok korištenja je u pravilu 12 mjeseci, a poček do 2 godine.
Rok otplate je do 12 godina, uključujući i poček. HBOR u pravilu kreditira do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om. Kamatna stopa iznosi 2% godišnje osim za ulaganja u sektor ribarstva (uključujući proizvodnju, preradu i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva).
Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, dok naknada za rezervaciju sredstava iznosi 0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

Kao osiguranje prihvaćaju se:
- mjenice i zadužnice
- zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a
- bankarska jamstva
- jamstvo HAMAG-BICRO-a

EUROKONZALTING, 14.02.2018.
U listopadu tekuće godine HBOR i ERSTE banka, PBZ banka i Zagrebačka banka potpisali su Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“.

Krediti iz ovog financijskog instrumenta financirat će se 50% iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0%, dok će se preostalih 50% financirati iz izvora poslovnih banaka i plasirati po tržišnoj kamatnoj stopi koju će utvrđivati pojedina banka. Kamatna stopa za poduzetnike biti značajno niža od one koju bi ostvarili bez korištenja sredstava ESIF-a.

Isto tako, prednost predmetnih kredita za poduzetnike bit će i oslobođenje od plaćanja svih naknada koje se redovno naplaćuju prilikom obrade zahtjeva za kredit i redovnog korištenja kredita.

Korisnici mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit. Prihvatljiva su ulaganja u djelatnostima prerađivačke industrije, turizma te kreativne industrije i usluga temeljenih na znanju i to ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava. Do 30% iznosa kredita moći će se koristiti za obrtna sredstva povezana s ulaganjem.

Najniži iznos kredita koji se može odobriti iznosi 100.000 eura, dok najviši iznos kredita koji se može odobriti iznosi 3.000.000 eura, odnosno do 10.000.000 eura za sektor turizma. Ukupno raspoloživa sredstva programa „ESIF Kredita za rast i razvoj“ iznosi oko 200.000.000 eura. Krediti se odobravaju na rok  do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

Za sve dodatne informacije i izradu investicijskih studija potrebnih za dobivanje kredita obratite nam se na broj telefona 091/3000-717.

EUROKONZALTING, 21.11.2017.
Stranica 1 od 3

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt