info@eurokonzalting.com           
enp
Eurokonzalting je u suradnji sa Braniteljskom socijalno radnom zadrugom Zelena Dolina na Veleučilištu “Nikola Tesla“ u Otočcu u srijedu 27. studenog 2019. godine organizirao predavanje na temu „Bespovratna sredstva za poljoprivredu, ruralni turizam i šumarstvo“. Predavanju su mogli prisustvovati svi zainteresirani predstavnici OPG-ova i pilana s područja Otočca, Ličko-senjske županije, ali i ostalih dijelova Hrvatske.

Predavanje je otvorio mag.oec. Zlatko Šugić, konzultant tvrtke Eurokonzalting iz Odjela za ruralni razvoj, koji je u uvodnoj riječi zahvalio suorganizatorima te predstavio dvije najiščekivanije mjere godine, Mjeru 6.2. i Mjeru 6.4. Naime, one omogućavaju poljoprivrednicima pokretanje i razvoj nepoljoprivredne djelatnosti unutar poljoprivrednog gospodarstva. Mjera 6.2. omogućava dobivanje 50 000 eura bespovratnih sredstava (intenzitet potpore od 100%), a Mjera 6.4. do 200 000 eura bespovratnih sredstava (intenzitet potpore do 70%). Istaknuo je osnovne uvjete koje korisnik treba zadovoljiti kod prijave na natječaj te prihvatljive aktivnosti unutar svakog natječaja.


Bespovratna sredstva


U drugom djelu predavanja univ.spec.oec. Ivan Puh, konzultant tvrtke Eurokonzalting iz Odjela za ruralni razvoj, objasnio je ukratko mogućnosti kreditiranja putem HAMAG i HBOR kredita. Radi se o kreditima sa subvencioniranim kamatnim stopama, putem kojih je moguće provesti investiciju uz niske kamatne stope i poček. HAMAG omogućuje dobivanje zajma do najviše 50 000 eura, dok je kreditima HBOR-a moguće ostvariti viši iznos sredstava.

Tijekom i nakon predavanja su svi zainteresirani sudionici imali priliku postavljati pitanja te su dobili konkretne odgovore kako iskoristiti bespovratna sredstva natječaja i zajmova da bi pokrenuli nove djelatnosti unutar poljoprivrednog gospodarstva, što se posebno odnosi na razvoj ruralnog turizma.


Za sve dodatne i najnovije informacije o navedenim natječajima obratite se na broj telefona 091/125-7777, Odjel ruralnog razvoja.

Eurokonzalting, 05.12.2019.
Nedjelja, 04 Veljača 2018 11:46

Krediti HBOR-a – Brodarstvo

Kreditom za obnovu brodarskog sektora nije definiran najviši iznos kredita, a samim time i ulaganja u projektu međutim raspoloživa sredstva ovise o mogućnostima HBOR-a, konkretnom investicijskom projektu, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita, te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja.
Projekti se mogu financirati uz rok otplate na 12 godina u koje se može uračunati do šest mjeseci počeka.
Kroz isti kredit se u pravilu financira 75% ulaganja. U slučaju kreditiranja u skladu s pravilima utvrđenim OECD konsenzusom HBOR u pravilu kreditira do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.
Visina kamatne stope ovisi o cijeni zaduženja HBOR-a, a najniže na razini opće kamatne stope temeljene na referentnoj kamatnoj stopi.

Naknada ua obradu kredita je 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 01.01.2017. i odobrene do 31.12.2018. godine.

Korisnici kredita mogu biti:
1.    trgovačka društva registrirana u RH
2.    pravne osobe registrirane u trećim zemljama (posebice na području država tzv. Zastava pogodnosti)
Kroz ulaganje se može financirati:

Materijalna imovine
1.    modernizacija i obnova plovnih objekata
2.    kupnja novih plovnih objekata

Financiranje se može ostvariti kroz poslovne banke ili modelom podjele rizika.
U isti program su uključene sve najveće poslovne banke u Republici Hrvatskoj.
Nedjelja, 11 Veljača 2018 10:28

Krediti HBOR-a – Nova proizvodnja

Kreditom za  razvoj nove proizvodnje nije definiran najviši iznos kredita, a samim time i ulaganja u projektu. Projekti se mogu financirati uz rok otplate na 14 godina u koje se može uračunati do 3 godine počeka.
Kroz isti kredit se u pravilu financira 75% ulaganja. HBOR u određenim slučajevima može razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.
Kamatna stopa se može kretati u razini od 2% do 3% ovisno o lokaciji ulaganja.
Naknada ua obradu kredita je 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 01.01.2017. i odobrene do 31.12.2018. godine.

Korisnici kredita mogu biti:
1.    trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ostale pravne osobe

Kroz ulaganje se može financirati:
Materijalna imovina
1. zemljište, građevinski objekti
2. oprema i uređaji
3. troškovi ishođenja certifikata
Trajna obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa kredita ili više ukoliko krajnji korisnik kredita priloži dokaz o robnom kreditu kupcu

Financiranje se može ostvariti kroz tri oblika financiranja: direktno putem HBOR-a, putem poslovne banke te modelom podjele rizika.
U isti program su uključene sve najveće poslovne banke u Republici Hrvatskoj.
Četvrtak, 15 Veljača 2018 09:15

Krediti HBOR-a za žene poduzetnice

Krajnji korisnici kredita su trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove: u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice i čiju upravu vodi žena

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

 • osnovna sredstva
 • materijalna imovina
 • osnivačka ulaganja
 • zemljište, građevinski objekti
 • oprema i uređaji
 • osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada
 • nematerijalna imovina
 • razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize
 • trajna obrtna sredstva u pravilu do 30% iznosa kredita

Način kreditiranja je putem poslovnih banaka, izravno kreditiranje, model podjele rizika
Najniži iznos kredita koji se može dodijeliti iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos 700.000,00 kuna.
Rok korištenja kredita je u pravilu 12 mjeseci dok je poček do 2 godine.
Rok otplate je do 12 godina, uključujući i poček. HBOR kreditira do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om. Kamatna stopa iznosi 2% godišnje.
Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, dok naknada za rezervaciju sredstava iznosi 0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

Kao osiguranje HBOR prihvaća sljedeće instrumente:

 • mjenice i zadužnice
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a
 • bankarska jamstva
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a

EUROKONZALTING,15.02.2018.
Srijeda, 14 Veljača 2018 14:44

Krediti HBOR-a za mlade poduzetnike

Krajnji korisnici kredita su trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani vlasnici i u kojima osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi Upravu.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:
- osnovna sredstva
- materijalna imovina
- osnivačka ulaganja
- zemljište, građevinski objekti
- oprema i uređaji
- osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada
- nematerijalna imovina
- razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize
- trajna obrtna sredstva u pravilu do 30% iznosa kredita

Mogućnosti kreditiranja su putem poslovnih banaka, izravnim kreditiranjem i modelom podjele rizika. Najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna, a najviši iznos 700.000,00 kuna.
Rok korištenja je u pravilu 12 mjeseci, a poček do 2 godine.
Rok otplate je do 12 godina, uključujući i poček. HBOR u pravilu kreditira do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om. Kamatna stopa iznosi 2% godišnje osim za ulaganja u sektor ribarstva (uključujući proizvodnju, preradu i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva).
Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, dok naknada za rezervaciju sredstava iznosi 0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

Kao osiguranje prihvaćaju se:
- mjenice i zadužnice
- zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a
- bankarska jamstva
- jamstvo HAMAG-BICRO-a

EUROKONZALTING, 14.02.2018.
U listopadu tekuće godine HBOR i ERSTE banka, PBZ banka i Zagrebačka banka potpisali su Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“.

Krediti iz ovog financijskog instrumenta financirat će se 50% iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0%, dok će se preostalih 50% financirati iz izvora poslovnih banaka i plasirati po tržišnoj kamatnoj stopi koju će utvrđivati pojedina banka. Kamatna stopa za poduzetnike biti značajno niža od one koju bi ostvarili bez korištenja sredstava ESIF-a.

Isto tako, prednost predmetnih kredita za poduzetnike bit će i oslobođenje od plaćanja svih naknada koje se redovno naplaćuju prilikom obrade zahtjeva za kredit i redovnog korištenja kredita.

Korisnici mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit. Prihvatljiva su ulaganja u djelatnostima prerađivačke industrije, turizma te kreativne industrije i usluga temeljenih na znanju i to ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava. Do 30% iznosa kredita moći će se koristiti za obrtna sredstva povezana s ulaganjem.

Najniži iznos kredita koji se može odobriti iznosi 100.000 eura, dok najviši iznos kredita koji se može odobriti iznosi 3.000.000 eura, odnosno do 10.000.000 eura za sektor turizma. Ukupno raspoloživa sredstva programa „ESIF Kredita za rast i razvoj“ iznosi oko 200.000.000 eura. Krediti se odobravaju na rok  do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

Za sve dodatne informacije i izradu investicijskih studija potrebnih za dobivanje kredita obratite nam se na broj telefona 091/3000-717.

EUROKONZALTING, 21.11.2017.
Srijeda, 18 Listopad 2017 11:53

Kreditiranje EU projekata

HBOR je izdao kreditnu liniju za financiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice po osnovnoj kamatnoj stopi od 1,7% za sve projekte koji će biti ugovoreni na rok do 10 godina, te za kredite koji će biti ugovoreni na rok duži  od 10 godina kamatna stopa će biti 1.9%.

Prihvatljivi korisnici programa su projekti koji se financiraju iz neke od Mjera ruralnog razvoja, čije natječaje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Krediti mogu biti odobeni putem poslovnih banaka ili izravno putem HBOR-a.
Najduži rok otplate može biti 15 godina s počekom od 3 do 5 godina za restrukturiranje dugotrajnih nasada.

Kroz kreditna sredstva može se financirati 75% vrijednosti projekta bez PDV-a. Ukoliko se projekt financira izravno kroz HBOR u pravilu se prihvaća do 70% iznosa koji će korisnik dobiti iz ESI fondova kao vlastita sredstva.
Snižena kamatna stopa po ovom Programu primjenjivati će se za sve kreditne zahtjeve odobrene do 31.12.2018. godine.

Izvor:
HBOR

EUROKONZALTING
Četvrtak, 06 Travanj 2017 11:36

Krediti HBOR-a – Trajna obrtna sredstva

Kreditom za trajna obrtna sredstva nije ograničena visiina financiranja međutim sta ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a, mišljenju poslovne banke, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita, potrebama krajnjeg korisnika za trajnim obrtnim sredstvima te mogućnosti korištenja državne potpore male vrijednosti.

Rok otplate je do 6 godina u koje se može uračunati do 2 godine počeka.
Kroz isti kredit se u pravilu financira 100% ulaganja u istu namjenu.

Kamatna stopa za promatrane kredite iznosi 4%.

Korisnici kredita mogu biti:
1. trgovačka društva, obrtnici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Financiranje se može ostvariti kroz dva oblika financiranja: putem poslovne banke i modelom podjele rizika.
U isti program su uključene sve najveće poslovne banke u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko trebate pomoć prilikom pripreme dokumentacije za ishođenje kredita, za izradu poslovnog plana/investicijske studije ili dodatne informacije slobodno nam se obratite.
Utorak, 28 Ožujak 2017 10:22

Krediti HBOR-a - Poljoprivreda

Kreditom za poljoprivredu je moguće financiranje ulaganja od 80.000 kuna do 3.500.000 kuna, uz rok otplate na 14 godina u koje se može uračunati do 5 godina počeka.
Kroz isti kredit se u pravilu financira 100% ulaganja.
Kamatna stopa za promatrane kredite iznosi od 2% do 4%.

Korisnici kredita mogu biti mali i srednji poduzetnici:
1.    trgovačka društva, obrtnici
2.    zadruge, ustanove
3.    obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Kroz ulaganje se može financirati:
Materijalna imovina
1. osnivačka ulaganja
2. zemljište, građevinski objekti
3. oprema i uređaji
4. osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada
5. povrćarska i cvjećarska proizvodnja

Trajna obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa kredita.

Financiranje se može ostvariti kroz tri oblika financiranja: putem poslovnih banka i modelom podjele rizika.
U isti program su uključene sve najveće poslovne banke u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko trebate pomoć prilikom pripreme dokumentacije za ishođenje kredita, za izradu poslovnog plana/investicijske studije ili dodatne informacije slobodno nam se obratite.
Utorak, 28 Ožujak 2017 09:55

Krediti HBOR-a - Turizam

Kreditom za turizam je moguće financiranje ulaganja od 80.000 kuna dok najviši iznos nije definiran, uz rok otplate na 17 godina u koje se može uračunati do 4 godine počeka.
Kroz isti kredit se u pravilu financira 75% ulaganja.
Kamatna stopa za promatrane kredite iznosi od 2% do 4%.

Korisnici kredita mogu biti:
1. trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost

Kroz ulaganje se može financirati:
Materijalna imovina
1. osnivačka ulaganja
2. zemljište, građevinski objekti
3. oprema i uređaji
4. brodovi i drugi plovni uređaji

Trajna obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa kredita.

Financiranje se može ostvariti kroz tri oblika financiranja: direktno putem HBOR-a, putem poslovne banke te modelom podjele rizika.
U isti program su uključene sve najveće poslovne banke u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko trebate pomoć prilikom pripreme dokumentacije za ishođenje kredita, za izradu poslovnog plana/investicijske studije ili dodatne informacije slobodno nam se obratite.
Stranica 1 od 2

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt