info@eurokonzalting.com           
enp
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Bespovratne potpore za digitalizaciju" namijenjen MSP-ovima u svrhu digitalne transformacije poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme. Ukupno je poduzetnicima na raspolaganju 206.000.000 kn.

Svrha: omogućiti digitalnu tranziciju MSP-ovima nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novh proizvoda, usluga i procesa s ciljem jačanja tržišne pozicije poduzeća i rasta produktivnosti.

Prihvatljivi Prijavitelji:
- mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi)
Prijavitelj mora imati najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi predaji projektnog prijedloga.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom Prijavitelju iznosi 150.000,00 kn, dok najviši iznos iznosi 750.000,00 kn po Prijavitelju.

Intenzitet potpore:
- Do 70 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u I. skupinu razvijenosti
- Do 65 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u II. skupinu razvijenosti
- Do 60 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u III. skupinu razvijenosti
- Do 55 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u IV. skupinu razvijenosti

Prihvatljive aktivnosti:
• izrada/razvoj/nabava digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unaprijeđenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje
• implementacija, prilagodba, integracija digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/novim unutrašnjim/vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja
• jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima

Prihvatljive kategorije troškova:
• troškovi nabave standardnih i out to box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM...)
• troškovi za licence za nabavu ili nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta)
• troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Cloud) - SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), Paas (Platform as a Service), WPaaS (Workplace as a Service) i sl. modela/usluge: nabava prava korištenja u razdoblju od najviše od dana nabave usluge do kraja trajanja provedbe projekta
• troškovi nabave aplikativnih mrežnih rješenja i licenci (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta)
• troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju (računala, UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, itd.) isključivo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti
• troškovi projektiranja i nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije kao npr. Interneta stvari, naprednih mrežnih sustava i procesa za Industriju 4.0 i sl.
• troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost na temelju provedenih penetracijskih testiranja/provedenih sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka
• edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava u sklopu projektnih aktivnosti, uključujući vještine povezane s računarstvom u oblaku, kao dio isporuke usluge do najviše 10% vrijednosti projekta
• trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije, prihvatljivo od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa troška od 15.000,00 HRK (odnosno 1.990,84 eura)

Podnošenje projektnih prijedloga započinje od 01. srpnja 2022. godine u 11:00 sati, dok je krajnji rok za predaju projektnih prijedloga 12. kolovoza 2022. godine u 11:00 sati.

U cilju pravovremene prijave i povećanja šansi za financiranje bespovratnim sredstvima stojimo na raspolaganju poduzetnicima iz cijele RH za procjenu prihvatljivosti i usklađivanje projekta na natječaj!

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

Eurokonzalting - Odjel Strukturnih fondova
Kontakt broj: 091 357 7778
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 2 Poziva na dostavu projektnih prijedloga namijenjenim inovativnim novoosnovanim poduzećima koja su u predkomercijalnoj fazi (TRL 5 – 8) te zrelim inovacijskim projektima koja su spremna za tržište (TRL 7 – 8).

INOVACIJE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA

Svrha: poticanje inovativnih projektnih prijedloga koji su bazirani na znanju i visokim tehnologijama te koja su nova ili znatno poboljšana u usporedbi s dostgnućima na tržištu (TRL 5 – 8).

Prihvatljivi Prijavitelji:
 • inovativni MSP – ovi čiji su projekti izvan faze dokazivanja koncepta, ali još nisu spremna za tržište
 • koji su osnovani najviše 5 godina prije podnošenja projektnog prijedloga
 • koja nisu nastala spajanjem
Prihvatljivi troškovi:
 • nabava instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • plaće osoblja zaposlenog na provedbi projekta
 • amortizacija instrumenata i opreme
 • neizravni troškovi (režijski troškovi, troškovi najma i održavanja prostora..)
 • troškovi vanjskih usluga (savjetodavne usluge za inovacije, troškovi dobivanja i zaštite intelektualnog vlasništva, troškovi osposobljavanja za specifične vještine start - upova, troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, provedbu postupaka nabave i vođenja projekta)
Prijavitelji svojih projektnih prijedloga obavezni su proći osposobljavanje za specifične vještine za start – up tvrtke (kao što su upravljanje rizicima, strateško razmišljanje, vještine povezane s poslovnim planiranjem, planiranjem ljudskih resursa, potreba financiranja) u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za nove investicije.

Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova projekta

Najniži iznos koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 200.000 kuna dok najviši iznos po projektu iznosi 1.000.000 kuna.

Podnošenje projektnij prijedloga započinje 01. lipnja 2022. godine u 11 sati, te traje do 30. lipnja 2022. do 16 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA

Svrha: poticanje komercijalizacije inovativnih proizvoda i usluga koji su plod primjene rezultata istraživanja, razvoja i inovacija, a koji će rezultirati povećanjem izvoznog potencijala proizvoda, usluga ili tehnologija (TRl 7 ili 8).

Prihvatljivi prijavitelji:
MSP – ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili 8)

Prijavitelj mora imati najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme u godini koja prethodi podnošenju projektnog prijedloga

Prihvatljivi troškovi:
 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se korisati za aktivnosti projekta (nabava strojeva, opreme, alata)
 • troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (patenti, licencije, druge vrste intelektualnog vlasništva)
 • troškovi najma, uređivanja i vođenja štanda na sajmovima
 • troškovi osoblja zaposlenog kod prijavitelja na provedbi projekta
 • režijski troškovi
 • trošak revizije projekta
 • trošak pripreme natječajne dokumentacije
 • trošak upravljanja projektom
Najniži iznos koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 760.000 kuna dok najviši iznos po projektu iznosi 5.320.000 kuna.
Udio bespovratnih potpora iznosi između 55% i 70% za mikro i mala poduzeća ovisno o vrsti ulaganja i lokaciji. Udio potpora za srednja poduzeća je 10% niža u odnosu na mikro i mala poduzeća te je u rasponu između 45% i 60%.

Podnošenje projektnih prijedloga započinje 20. svibnja 2022. godine u 11 sati, te traje do 30. lipnja 2022. do 11 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

U cilju pravovremene prijave i povećanja šansi za financiranje bespovratnim sredstvima stojimo na raspolaganju poduzetnicima iz cijele RH za procjenu prihvatljivosti i usklađivanje projekta na natječaj!

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju,

Eurokonzalting - Odjel Strukturnih fondova

Kontakt broj: 091 357 7778
Unutar Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predviđena je financijska podrška novoosnovanim poduzećima koja se suočavaju s poteškoćama u financiranju zbog svojstvenog većeg rizika od neuspjeha.

Cilj predviđenog ulaganja je potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije. Ulaganje će se upotrijebiti za dodjelu bespovratnih sredstava i podršku za spremnost za investicije novoosnovanim poduzećima za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište (technology readiness level - stupanj tehnološke spremnosti TRL 5-8).

Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovana poduzeća s donekle definiranim timom i projekti s vjerodostojnim putem prema komercijalizaciji odnosno inovativni MSP-ovi, do pet godina od registracije, koji nisu nastali spajanjem.

Prihvatljivi troškovi
:
 • kupnja opreme i materijala
 • zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga.
Prihvatljive aktivnosti:
 • razvoj pilot linija
 • validacija tržišta
 • zaštita intelektualnog vlasništva
 • angažman vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje
Projekti mogu trajati najviše dvije (2) godine.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnog prijedlogu iznosit će 300.000 kn dok će najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznositi 1.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosit će 75% prihvatljivih troškova projekta.
Kriteriji za odabir uključivat će razinu inovativnosti prijedloga, stvarni tržišni potencijal, tržišnu strategiju i poslovni model, potencijal za prihod ili novo partnerstvo u roku od dvije do tri godine od početka projekta i kapacitet projektnog tima (ljudi i njihove reference). Dodatni bodovi dodijelit će se prijedlozima koji doprinose zelenim ciljevima.

Plan objave natječaja: ožujak/travanj 2022. godine.

U cilju pravovremene prijave i povećanja šansi za financiranje bespovratnim sredstvima stojimo na raspolaganju poduzetnicima iz cijele RH za procjenu prihvatljivosti i usklađivanje projekta na natječaj!
Za sva pitanja stojimo na raspolaganju,
Eurokonzalting - Odjel Strukturnih fondova
Kontakt broj: 091 357 7778

25.03.2022. godine
Otvoren je natječaj za bespovratna sredstva za pripremu projektno tehničke dokumentacije za projekte digitalne transformacije i zelene tranzicije.

Prihvatljivi troškovi su izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, projektantski nadzor, priprema dokumentacije za javnu nabavu, troškovi izrade studije izvedivosti, elaborati zaštite okoliša i drugi srodni troškovi.

Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po projektu iznosi 400.000 kuna, a maksimalna vrijednost 2.500.000 kuna.

Moguće je dobiti bespovratna sredstva do 90% prihvatljivih troškova u projektu. Pretfinanciranje može iznositi do 15% dodijeljenih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji su javna tijela odnosno jedinice lokalne i područne samouprave, javne ustanove te druge pravne osobe s javnim ovlastima čiji su osnivači JLS ili JLP(R)S. Isti moraju biti obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Jednostavnu nabavu potrebno je provesti preko EOJN. Ukoliko je projekt započet a za predmetne troškove nije provedena jednostavna nabava preko EOJN isti troškovi nisu prihvatljivi! Izuzetak su izuzeća iz Glave II ZJN.

Svaki prijavitelj može prijaviti maksimalno dva projekta te još dodatna dva kao partner. Projektnu prijavu moguće je podnijeti do 28. veljače 2022. godine do 16:00 sati.

Troškovi/izdaci su prihvatljivi u razdoblju od 01.03.2020. do 30.06. 2025. godine. Projekti moraju biti završeni do 31.05.2025. godine.

Ukupno je raspoloživo 160 milijuna kuna bespovratnih sredstava od čega je 60 mil. kuna rezervirano za županije koje sudjeluju u razvojnom sporazumu za Sjever Hrvatske te Sisačko-moslavačku županiju.

Za više informacija u vezi istog ili sličnih natječaja za javni sektor obratite se na broj telefona 091 797 24 25, Odjel strukturnih fondova.

Isto tako, ukoliko imate potrebe za pripremom ili provedbom drugih EU projekata ili pripremom javne nabave kao i provedbom ugovora o javnoj nabavi stojimo vam na raspolaganju.

Eurokonzalting, 18 godina rada s EU fondovima, 20 konzultanata na jednom mjestu.
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je nacrt natječaja za provedbu Mjere 4.1.1. na portalu e-savjetovanje gdje je isti dostupan za javnu raspravu, odnosno iskazivanje mišljenja svih zainteresiranih. Savjetovanje će trajati do 14.01.2022. godine nakon čega se očekuje konačna objava natječaja. Za više informacija te provjeru uvjeta temeljem nacrta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 091 125 7777 (Eurokonzalting, Odjel ruralnog razvoja).
 
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 150.000.000 kuna
 
 • 90.000.000,00 kuna za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 15.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
 • 60.000.000,00 kuna za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)
Prihvatljivi korisnici:
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru žitarica ili stočarstva (govedine i teletine, mlijeka i mliječnih proizvoda, ovčetine i kozletine, svinjetine, mesa peradi)

Visina potpore po projektu:
 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  • do 2.000.000 EUR
  • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.


Uvjeti prihvatljivosti korisnika:
 • U trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
  1. biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja
  2. plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
  3. plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja(izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje


Bespovratna sredstva se mogu dobiti za ulaganja u:
 1. GRAĐENJE/REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA ZA SKLADIŠTENJE I/ILI DUGOROČNO ČUVANJE ŽITARICA I/ILI ULJARICA, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu
 2. KUPNJA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10% VRIJEDNOSTIukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 3. OPĆI TROŠKOVI (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
 4. NEMATERIJALNI TROŠKOVI (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence,…)

Navedeni uvjeti mjera mogu se promijeniti do otvaranja natječaja koji će se raspisati uskoro. Za sve dodatne i najnovije informacije te za provjeru kriterija na osnovi novoobjavljenog Nacrta natječaja obratite se na broj telefona 091 125 7777, Odjel ruralnog razvoja.


Eurokonzalting, 04.01.2022.
Hrvatskoj je od 2021. do 2027. godine na raspolaganju gotovo 25 milijardi eura bespovratnih sredstava i povoljnih kredita iz EU fondova. Pri tome se oko 14 milijardi eura odnosi na natječaje iz tzv. Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) a 11 milijardi iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Prve natječaje iz VFO-a očekujemo realno u drugoj polovici 2022. godine nakon završetka procedure usuglašavanja i usvajanja od strane Europske komisije. U tijeku je usvajanje operativnih programa, od kojih će za poduzetnike vjerojatno najizdašniji biti Operativni program za konkurentnost i koheziju.

Unutar istog Programa očekujemo natječaje za male i srednje poduzetnike, pa i velike tvrtke čiji bi osnovni cilj trebao biti digitalna i zelena transformacija poslovanja te poticanje inovacija i inovativnih projekata, posebno u visokotehnološkim granama.

Konkretno, već u drugom kvartalu 2022. godine očekujemo nove natječaje za digitalizaciju poslovanja koji bi trebali uključivati ulaganja u informatičku i drugu tehnološki suvremenu opremu za digitalizaciju. Očekujemo da bi bespovratna sredstva trebala iznositi do 700.000 kuna po projektu a prihvatljivi troškovi su i troškovi zaposlenih na projektu, tehnička dokumentacija te upravljanje projektom.

Istom natječaju trebao bi prethoditi natječaj za vaučere za digitalizaciju u iznosu od 70.000 kuna do 150.000 kuna. Ista sredstva biti će namijenjena pripremi poduzetnika za procese digitalne i zelene transformacije poslovanja u vidu izrade web stranica, mobilnih aplikacija te drugih digitalnih rješenja.

U prvoj polovici 2022. godine očekujemo i veliki natječaj za turističku industriju. Predviđena ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za isti natječaj iznositi će između 1,2 i 2 milijarde kuna. Potencijalni korisnici biti će hoteli ali i drugi poslovni subjekti u turističkoj djelatnosti. Bespovratna sredstva bi trebala biti dostupna i za velike hotelske tvrtke. Očekivani postoci potpora iznose između 35% i 60% prihvatljivih ulaganja.

Unutar iste godine očekujemo i otvaranje natječaja s bespovratnim potporama za komercijalizaciju inovacija te potpore za nove tvrtke u visokotehnoškim sektorima.

Ukoliko planirate veća ulaganja, posebno u sektoru turizma gdje očekujemo da će maksimalne bespovratne potpore prelaziti milijun (potencijalno više milijuna eura), predlažemo da nas kontaktirate kako bismo na vrijeme pripremili cjelokupnu projektnu prijavu, uključujući i prikladnu projektnu dokumentaciju.

Eurokonzalting je na proteklim natječajima za sektor turizma ishodio bespovratna sredstva od približno 1 mil. eura po hotelu.

Posebno pozivamo poduzetnike s manje razvijenih područja RH koji planiraju složenija ulaganja da nam se na vrijeme jave kako bi se pravovremeno provjerili preduvjeti za prijavu na navedene natječaje u sljedećoj godini. Neki od kriterija za prijavu odnositi će se na rezultate i pokazatelje poslovanja iz ove godine.


Za više informacija o očekivanim natječajima te pravovremenu pripremu projekata možete nas kontaktirati na broj 091 4544 825.

28.10.2021. Eurokonzalting
U tijeku je natječaj za ishođenje bespovratnih sredstava za veća ulaganja u integrirane fotonaponske elektrane/panele. Na natječaj se mogu prijaviti mala, srednja i velika poduzeća te jedinice lokalne (područne) samouprave kao i javna tijela.

Postotak sufinanciranja za javna tijela i JLP(R)S je 85% dok je za male tvrtke 50%, srednje tvrtke 40% a velike tvrtke 30%. Moguće je ishoditi bespovratno od 200.000 eura do 1,3 mil. eura.

Bespovratna sredstva je moguće ishoditi za opremu za fotonaponske panele uključujući i spremnike energije, osoblje koje radi na projektu te troškove tehničke dokumentacije, usluge upravljanja projektom kao i promidžbene aktivnosti. Za posljednje navedene troškove moguće je ishoditi 85% bespovratno za sve prijavitelje.


Natječaj je otvoren do 29.11.2021. a prijave počinju od 02. studenog.

Za više informacija u svezi natječaja možete nas kontaktirati na broj 091 357 7778, Eurokonzalting, Odjel strukturnih fondova.


Eurokonzalting, 19.10.2021.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ financijski je instrument namijenjen subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom korona virusa, a koji je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj ovog Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Za više informacija te provjeru uvjeta možete nam se obratiti na broj telefona: 091 157 7777 ili putem email adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Eurokonzalting, Odjel poslovnih planova i investicijskih studija).

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje 3 mjeseca u 2019. godini, a koja su:
 • zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine
 • ili su u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60 % i više u odnosu na 2019. godinu.


Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 • imaju status „subjekta malog gospodarstva“, odnosno zadovoljavaju sljedeće kriterije:

  • po veličini su mikro, mali ili srednji poduzetnici
  • ostvaraju dobit, odnosno registrirani su kao: trgovačko društvo ili obrti; fizička osoba koja obavlja djelatnosti slobodnih zanimanja; ustanova, zadruga ili drugi slični subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnosti u cilju stjecanja dobiti
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 45 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama, što uključuje da:

  • za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka;
  • za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja odnosno ne smiju kasniti u plaćanju ili ne ispunjavati obvezu plaćanja bilo kojeg drugog kredita/leasinga/zajma
 • nema ranije odobren COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Uvjeti i otplata zajma

 • Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV.

Naziv programa  “COVID-19 zajam za obrtna sredstva”
Iznos  Do 380.000,00 kuna
Kamatna stopa 
0,25% fiksna za cijeli period otplate zajma
Rok korištenja  6 mjeseci
Poček  Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine
Rok otplate  Do 5 godina uključujući poček
Instrument osiguranja Zadužnica korisnika zajma

 Ovaj Financijski instrument važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Za dodatne informacije o navedenom financijskom instrumentu te provjeri uvjeta prijave na isti možete nam se obratiti na broj telefona: 091 157 7777 ili putem email adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Eurokonzalting, 14.01.2021.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15.10. Javni poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“.


Natječaj „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ prilika je za mikro, mala, srednja i velika poduzeća koja se bave proizvodnim i prerađivačkim djelatnostima.

Natječaj omogućuje dobivanje potpore za ulaganje u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u svrhu racionalizacije potrošnje isporučene energije u proizvodnim procesima za minimalno 20% u odnosu na referentnu potrošnju isporučene energije pri provedbi mjere.

Ukupna alokacija predviđena za ovaj Poziv iznosi 266.000.000 kuna.

Intenzitet potpore po prijavitelju iznosi od 200.000 kuna do 20.000.000 kuna po projektnom prijedlogu.
 • Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno, odnosno svaki oblik partnerske organizacije ili partnerstva nije prihvatljiv.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog natječaja jesu:
 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • Aktivnosti energetske obnove (Energetska učinkovitost u proizvodnim procesima, Obnovljivi izvori energije, Energetska obnova zgrada)
 • Upravljanje projektom

Prihvatljive kategorije troškova:
 • Troškovi izrade glavnog i/ili izvedbenog projekta energetske obnove zgrade/proizvodnog pogona sa svim propisanim proračunima i prilozima te s procjenom ostvarenih ušteda sukladno Popisu prihvatljivih aktivnosti
 • Troškovi stručnog nadzora
 • Svi potrebni troškovi energetske obnove vezano uz energetsku učinkovitost, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava
 • Svi potrebni troškovi energetske obnove vezano uz obnovljive izvore energije, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon
 • Troškovi izrade Prijavnih Obrazaca (A i/ili B dio)
 • Trošak pripreme dokumentacije za nabavu prema pravilima za neobveznike javne nabave


Intenzitet potpore:
Kategorija aktivnosti - vrsta potporeUdio prihvatljivih troškova
Mikro i malo poduzećeSrednje poduzećeVeliko 
poduzeće
Priprema projekta 85% 85% 85%
Mjere energetske učinkovitosti 65% 55% 45%
Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju 80% 70% 60%
Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora 80% 70% 60%
Upravljanje projektom 85% 85% 85%


Natječaj je otvoren do 25. siječnja 2021. godine, a datum početka zaprimanja projektnih prijava je 16.11.2020. godine.


Za više informacija
 o samom natječaju možete se obratiti Središnjem uredu Eurokonzaltinga u Puli, na broj telefona: 099 492 2000
.

Eurokonzalting, 16.10.2020.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je na portalu za e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga na temu „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“. E-savjetovanje će trajati do 15. lipnja 2020. godine, dok je objava Poziva planirana za kraj Lipnja.


Natječaj „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ prilika je za mikro, mala, srednja i velika poduzeća koja se bave proizvodnim i prerađivačkim djelatnostima.

Natječaj omogućuje dobivanje potpore za ulaganje u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u svrhu racionalizacije potrošnje isporučene energije u proizvodnim procesima za minimalno 20% u odnosu na referentnu potrošnju isporučene energije pri provedbi mjere.

Ukupna alokacija predviđena za ovaj Poziv iznosi 114.000.000 kuna.

Intenzitet potpore po prijavitelju iznosi od 500.000 kuna do 20.000.000 kuna po projektnom prijedlogu.
 • Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno, odnosno svaki oblik partnerske organizacije ili partnerstva nije prihvatljiv.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog natječaja jesu:
 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • Aktivnosti energetske obnove (Energetska učinkovitost u proizvodnim procesima, Obnovljivi izvori energije, Energetska obnova zgrada)
 • Upravljanje projektom

Prihvatljive kategorije troškova:
 • Troškovi izrade glavnog i/ili izvedbenog projekta energetske obnove zgrade/proizvodnog pogona sa svim propisanim proračunima i prilozima te s procjenom ostvarenih ušteda sukladno Popisu prihvatljivih aktivnosti
 • Troškovi stručnog nadzora
 • Svi potrebni troškovi energetske obnove vezano uz energetsku učinkovitost, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava
 • Svi potrebni troškovi energetske obnove vezano uz obnovljive izvore energije, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon
 • Troškovi izrade Prijavnih Obrazaca (A i/ili B dio)
 • Trošak pripreme dokumentacije za nabavu prema pravilima za neobveznike javne nabave

 
Intenzitet potpore:
Kategorija aktivnosti - vrsta potporeUdio prihvatljivih troškova
Mikro i malo poduzećeSrednje poduzećeVeliko
poduzeće
Priprema projekta 85% 85% 85%
Mjere energetske učinkovitosti 50% 40% 30%
Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju 65% 55% 45%
Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora 65% 55% 45%
Upravljanje projektom 85% 85% 85%


Za više informacija o samom natječaju možete se obratiti Središnjem uredu Eurokonzaltinga u Puli, na broj telefona: 099 492 2000.

Eurokonzalting, 05.06.2020.
Stranica 1 od 3

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt