info@eurokonzalting.com           
enp
Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Pozivaju se zainteresirane stranke na dostavu projektnih prijedloga za ostvarenje bespovratnih sredstava iz Europskih Strukturnih i Investicijskih Fondova na natječaju Promocija zdravlja i prevencija bolesti. 

Intenzitet potpore je 100%, a ostvariva je kroz dvije komponente:

Najviše 500.000,00 KN za Komponentu 1:
CILJ: Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti
Najniži iznos – 200.000,00 KN

Najviše 1.000.000,00 KN za Komponentu 2:
CILJ: Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti
Najniži iznos – 500.000,00 KN

Prijavitelji unutar ovog programa ne trebaju osigurati vlastito financiranje.

Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

Komponenta 1

a)  pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
 • udruga koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu.
 • zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu
 • ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprav
b) registriran u Republici Hrvatskoj

Komponenta 2

a) pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
 • ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
b) registriran u Republici Hrvatskoj

Prijave su otvorene za:
 • Organizacije civilnog društva
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Jedinice regionalne (područne) samouprave
 • Zdravstvene institucije
Opći cilj programa je osvijestiti i unaprijediti znanja o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

CILJNE SKUPINE
 1. zdravstveni djelatnici i zaposlenici zdravstvenih ustanova (Komponenta 2)
 2. pružatelji usluga iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti (Komponenta 1)
Aktivnosti će u okviru ovoga Poziva, kroz edukacije, okrugle stolove, izradu promotivnih materijala i sl., usmjeriti na prevenciju kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolesti. Nadalje, s obzirom na trenutno stanje nedostatka programa izobrazbe (treninga, seminara i sl.) za zdravstvene radnike/djelatnike ili suradnike, kao i potrebu za edukacijama u području promocije zdravlja i prevencije bolesti, potrebno je usmjeriti se i na programe i projekte koji uključuju edukacije zdravstvenih radnika/djelatnika ili suradnika koje su zamišljene prema modelu „edukacija edukatora“ u svrhu osiguravanja njihove održivosti ubuduće.
 
Za više informacija o ovom pozivu i natječajima drugih Europskih fondova obratite se središnjem uredu EUROKONZALTING-a u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili nekom od područnih ureda.
EUROKONZALTING u 15 godina rada broji preko 400 uspješno izrađenih poslovnih planova.

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt