info@eurokonzalting.com            en
enp
Otvoren natječaj „Provedba hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) na razini visokog obrazovanja“

Otvoren natječaj „Provedba hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) na razini visokog obrazovanja“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ (u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali). Radi pune primjene HKO-a u visokom obrazovanju ovim Pozivom omogućit će se izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz korištenje smjernica i metodologija razvijenih kroz ESF projekt „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ te modernizacija i/ili izrada novih studijskih programa/programa cjeloživotnog učenja usklađenih s novo izrađenim standardima kvalifikacija. Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se standardizacija kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja.

Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Opći cilj: Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a
Specifični cilj: Razvoj programa, izrada alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unaprjeđenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju.

Prihvatljivi prijavitelji: Javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prihvatljivi partneri:
a) javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
b) znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
c) ustanove osnovane prema Zakonu o ustanovama (NN 076/1993)
d) trgovačka društva sukladno čl. 2 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)
e) organizacije civilnog društva (udruge, umjetničke organizacije, neprofitne organizacije)
f) ustanove za obrazovanje odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (NN, 17/07)
g) osnovne i srednjoškolske ustanove sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/12; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14)
h) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
i) regionalne i lokalne razvojne agencije
j) tijela državne i javne uprave
k) zadruge upisane u sudski registar prema članku 9. Zakona o zadrugama (NN br. 34/11, 125/13, 76/14)
l) gospodarske, industrijske, obrtničke ili radničke komore.Partnerstvo na projektu je obavezno.

Prihvatljive aktivnosti:
Prihvatljive projektne aktivnosti grupirane su po elementima projekta:
1. Upravljanje projektom i administracija
2. Razvoj i/ili unapređenje studijskih programa i/ili programa cjeloživotnog učenja utemeljenih na standardima zanimanja i standardima djelomičnih i/ili cjelovitih kvalifikacija
Obavezne aktivnosti:
2.1. Izrada novih i/ili unapređenje postojećih preddiplomskih, diplomskih ili integriranih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa u skladu sa standardima kvalifikacija koji će se izraditi u okviru ove operacije ili u skladu sa standardima kvalifikacija koji su ranije izrađeni (u postupku su pripreme za vrednovanje ili u postupku vrednovanja) te se nalaze na Popisu prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija (http://www.kvalifikacije.hr/prijedlozi-standarda-izradeni-u-okviru-ipa-i-esf)
i/ili
2.2. Izrada novih i/ili unapređenje postojećih programa cjeloživotnog učenja u skladu sa standardima kvalifikacija koji će se izraditi u okviru ove operacije ili u skladu sa standardima kvalifikacija koji su ranije izrađeni (u postupku su pripreme za vrednovanje ili u postupku vrednovanja) te se nalaze na Popisu prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija
Obvezne aktivnosti ako se izrađuje studijski program i/ili program cjeloživotnog učenja za koji ne postoji izrađen odgovarajući standard kvalifikacije
2.3. Razvoj i izrada standarda zanimanja u skladu sa Smjernicama za izradu standarda zanimanja (korištenje Profila sektora i tumačenje relevantnih podataka dostupnih na portalu http://www.hkoportal.hr/, provedba Ankete o standardu zanimanja, analiza rezultata ankete, održavanje fokus grupa o rezultatima ankete i izrada standarda zanimanja)
2.4. Razvoj i izrada standarda djelomičnih i/ili cjelovitih kvalifikacija koje se stječu završetkom programa cjeloživotnog učenja, odnosno završetkom preddiplomskog, diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija u skladu sa Smjernicama za razvoj standarda kvalifikacija (www.kvalifikacije.hr,)
2.5. Podnošenje zahtjeva za upis standarda zanimanja ili standarda kvalifikacija/ djelomičnih kvalifikacija izrađenih u sklopu obveznih aktivnosti pod točkama 2.3. i 2.4. u Registar HKO-a.

Napomena:
Ako visoko učilište izrađuje standard kvalifikacije za postojeće studijske programe, obvezno je uključivanje svih potencijalnih izvoditelja studijskih programa koji će se temeljiti na standardu kvalifikacije koji će se izraditi. U tom slučaju potencijalnim izvoditeljima smatraju se oni koji izvode studijske programe prema popisu akreditiranih studijskih programa http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=StudProgrami), s naznakom nositelja i izvođača studijskog programa, kojima se stječe kvalifikacija koja se standardizira.

Sufinanciranje projekata nije zatraženo što znači da se, u slučaju dobivanja sredstava dobiva 100% od zatraženog iznosa.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 26.03.2018.

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt