info@eurokonzalting.com            en
enp
Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

U najavi je druga faza natječaja Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije.

Ukupna sredstva koja prijavitelji mogu ostvariti u okviru ove mjere su najmanje 50.000,00, a najviše 20.000.000,00 kn. Najviši mogući udio financiranja projekta je 85% za prijavitelje osnivač kojih nije RH (u slučaju da je osnivač prijavitelja projekta RH udio financiranja troškova projekta je 100%).

Projekte je moguće prijaviti i provoditi samostalno ili u partnerstvu, a broj partnera u okviru jednog projekta ograničen je na pet.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • Pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju profesionalnu djelatnost socijalne skrbi ili
 • Udruge, vjerske zajednice, pravne osobe osnivači kojih je vjerska zajednica u RH, zadruge, obrtnici upisani u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge

Svrha ovog poziva je unaprjeđenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga potrebitima unutar zajednice kako bi se omogućila inkluzija, a suzbili trendovi socijalnog iskuljučivanja i smanjio broj institucionaliziranih pojedinaca iz ranjivih skupina. 

Bespovratna će se sredstva dodjeljivati:

 1. Projektima s aktivnošću ulaganja u infrastrukturu pod uvjetom deinstitucionalizacije i transformacije socijalnih usluga, odnosno prevencije institucionalizacije, te razvoja izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici

 2. Projektima s aktivnostima namijenjenim:
 • djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi;
 • djeci i mladima s problemima u ponašanju;
 • djeci s teškoćama u razvoju;
 • odraslim osobama s invaliditetom;
 • starijim i nemoćnim osobama;
 • beskućnicima;
 • osobama s problemima ovisnosti;
 • žrtvama obiteljskog nasilja;
 • djeci bez pratnje;
 • članovima obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. Izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektne i tehničke dokumentacije (npr. izrada prijavnih obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga, ishođenje potrebnih dozvola i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada idejnih rješenja, studije izvedivosti i financijske i socio-ekonomske analize, izrada glavne i izvedbene projektne dokumentacije s pripadajućim detaljnim troškovnicima radova i opreme, izrada ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl., revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građevinske radove i sl.);
 2. Dogradnja, rekonstrukcija, obnova i prilagodba objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga (npr. zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja, prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi, ugradnja lifta, prilagodba i dogradnja objekata u skladu sa specifičnim potrebama korisnika i sl.) te pripremni radovi na gradilištu (npr. rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada te dovođenje svih vrsta komunalnih priključaka i sl.);
 3. Izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga (npr. dovođenje komunalnih priključaka, rušenje postojećeg objekta, čišćenje zemljišta, iskolčenje i sl.);
 4. Stručni nadzor radova;
 5. Kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 6. Kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 7. Procjena neovisnog ovlaštenog procjenitelja ili ovlaštenog tijela (u slučaju kupovine neizgrađenog zemljišta/nekretnina);
 8. Nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga;
 9. Nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja, tehničke opreme za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika, opreme za specijalizirane kabinete i sl.);
 10. Nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih socijalnih usluga (neophodnih ako korisnici usluga nisu u mogućnosti neovisno ili uz pomoć drugih osoba koristiti javni prijevoz) te potrebnih za učinkovito pružanje usluge korisnicima, stoga uz osobna vozila dolaze u obzir i vozila posebne namjene;
 11. Priprema i provedba nabave roba, radova i usluga u okviru projekta ;
 12. Edukacija za pružatelje usluga vezano uz specijaliziranu opremu potrebnu za aktivnosti pružanja socijalnih usluga i edukacije vezane uz provođenje horizontalnih aktivnosti;
 13. Financijska revizija projekta koju nabavlja prijavitelj od strane neovisnog tijela (obavezna za projekte čija ukupna tražena bespovratna sredstva iznose 1.500.000,00 HRK i više)
 14. Upravljanje projektom;
 15. Promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i rezultata te financiranja EU-a.
Napomena: projekt se neće smatrati prihvatljivim u slučaju da su aktivnosti koje se odnose na infrastrukturna ulaganja, uključujući kupovinu neizgrađenog zemljišta i/ili nekretnina:
 • planirane/ostvarene na zemljištu/nekretnini nad kojima postoji hipoteka ili druga vrsta tereta odnosno koje su opterećene založnim pravom ili u pogledu kojih se vodi spor;
 • planirane/ostvarene na zemljištu/nekretnini u izvanknjižnom vlasništvu

Ukupna vrijednost natječaja je 650.000.000,00 kn, a pokreće se u okviru Operativnog programa ˝Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.˝ financiranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Naglasak Operativnog programa ˝Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.˝  je na deinstitucionalizaciji sustava socijalne podrške kroz infrastrukturna ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija kako bi se stvorili svi uvjeti za ostvarenje prava na život u zajednici i osnovnih životnih potreba.

Za više informacija o prihvatljivim aktivnostima i troškovima unutar ove mjere obratite nam se u središnji ured EUROKONZALTING-a u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825).

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt