info@eurokonzalting.com            en
enp
Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

Opći cilj Poziva: Povećati uključenost djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti i/ili osoba s invaliditetom u zajednicu kroz šport.

Poziv se provodi u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja Specifični cilj 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Specifični ciljevi Poziva:

 1. Povećati dostupnost besplatnih športskih sadržaja s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti
 2. Poboljšati pristup i sudjelovanje u športskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja socijalne uključenosti

Ciljne skupine Poziva podijeljene su dvijema komponentama:

Komponenta 1: 
Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne isključenosti koji su ujedno i pripadnici jedne od niže navedenih skupina:
 • djeca i mladi čiji su roditelji nezaposleni
 • djeca čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka
 • djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • djeca i mladi iz jednoroditeljskih obitelji
 • djeca i mladi iz obitelji s troje ili više djece
 • djeca i mladi s problemima u ponašanju
 • djeca s teškoćama u razvoju
 • mladi koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa
 • nezaposleni mladi
Komponenta 2:
Aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
 • Osobe s invaliditetom
 • Djeca s teškoćama u razvoju

Uvjeti prihvatljivosti Prijavitelja i Partnera


 1. * Pravna osoba
  - organizacija civilnog društva upisana u registar udruga i registar športske djelatnosti
  - ustanova upisana u registar športske djelatnosti
  - osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
  - srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
  - sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,
  - ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici 

  * Registrirana u Republici Hrvatskoj

 2. Raspolagati dostatnim ljudskim, financijskim, pravnim i operativnim kapacitetima za provedbu projekta samostalno ili u suradnji s partnerima
 3. Nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije, odnosno u postupku pokrenutom s ciljem prestanka djelovanja
 4. Nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora
 5. Nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (za ustanove: predano i financijsko izvješće za 2017. godinu)
 6. Upisan je u Registar neprofitnih organizacija (isto je propisano čl. 5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge) i ispunjava sve obveze koje se odnose na financijsko izvještavanje propisano Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) – predano financijsko izvješće za 2017. godinu te je objava vidljiva u Registru neprofitnih organizacija

Partner(i)
 • Pravna osoba:
  - organizacija civilnog društva upisane u registar športske djelatnosti
  - ustanova upisane u registar športske djelatnosti
  - osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
  - srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
  - sveučilišta, fakulteti, umjetničke akademije, veleučilišta i visoke škole prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
  - udruge, neovisno o području djelovanja
  - vjerske zajednice
  - ustanove socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici
  - zaklade
  - jedinice lokalne ili regionalne samouprave
  - međunarodne organizacije
  - vijeća nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju u skladu s međunarodnim ugovorima (prema članku 3. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina)
 • Registrirana u Republici Hrvatskoj

  Pravni status partnera dokazuje se odgovarajućom dokumentacijom odnosno uvidom u odgovarajući elektronički registar.
Partneri moraju ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelj, točke 2-5.

Intenzitet potpore je 100%, PT1 osigurava korisnicima isplatu predujma u iznosu od najviše 40% ukupnog ugovorenog iznosa bespovratnih sredstava ukoliko korisnik nije proračunski, izvanproračunski korisnik državnog proračuna ili proračunski korisnik treće razine sukladno važećim Podacima iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijava za sve obje Komponente je 31.12.2019. godine odnosno do iskorištenja planiranih sredstava što je puno vjerojatnija opcija, te stoga preporučujemo da nam se što prije javite u slučaju interesa za predmetni natječaj.

OBAVIJEST: Produljenje obustave Poziva
Dana 26. listopada 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 30. studenog 2018. godine do kraja dana.

Nastavite pratiti naše stranice te ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

Ažurirano 23.11.2018.

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt