info@eurokonzalting.com            en
enp

Bespovratna sredstva za prirodnu baštinu

Otvoren je natječaj za bespovratna sredstva za prirodnu baštinu. Natječaj je otvoren u razdoblju od 05.12.2016. godine do 05.03.2017. godine.
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
Prihvatljivi partneri su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, organizacije civilnog društva, uredi turističke zajednice, regionalne razvojne agencije.
Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih dionika. Dopušteni partneri su: javne ustavne za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, uredi turističke zajednice te regionalne razvojne agencije.

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti:
1. Priprema projektno tehničke dokumentacije i studija
2. Provedba projekta
- Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji (centar za posjetitelje, interpretacijski centar, informacijsko/prodajni centar, prezentacijske i edukacijske dvorane, škole u prirodi, zbirke, igraonice, dječja igrališta, istraživački i volonterski centri, izložbeni prostori i suvenirnice, poučno-tematske staze i šetnice, vidikovci, razgledišta, skloništa, odmorišta, sjenice, planinarski domovi, kampovi, sustav signalizacije, ulazi i kontrolne točke za posjetitelje, sustavi i oprema za evidenciju, praćenje i kontrolu posjetitelja, Internet točke, nabava opreme i sustava tehničke zaštite, kupnja vozila/plovila isključivo u svrhu prijevoza posjetitelja, kupnja namještaja i opreme isključivo za potrebe posjetiteljske infrastrukture i sadržaja, izrada izložbeno-prezentacijskih materijala, multimedijalnih sadržaja i suvenira)
- Pristupačnost i komunalni sadržaji (urbana oprema, rasvjeta i objekti komunalne infrastrukture uključujući sanitarne čvorove i sustave za pročišćavanje, sustavi sidrišta i privezišta, uređenje javnih površina, izgradnja i/ili rekonstrukcija lokalnih pristupnih cesta nužnih za odgovarajuću dostupnost posjetiteljske infrastrukture i sadržaja, autobusna i/ili tramvajska stajališta nužna za odgovarajuću dostupnost posjetiteljske infrastrukture i sadržaja, izgradnja i/ili rekonstrukcija parkirališta ili garaža nužnih za odgovarajuću dostupnost posjetiteljske infrastrukture i sadržaja)
- Edukacija i interpretacija (izrada edukativnih i prezentacijskih materijala, priprema (osmišljavanje) radionica, edukacija lokalnog stanovništva, edukacije vezane za upravljanje posjetiteljima, edukacija vodiča, korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, priprema (osmišljavanje) volonterskih programa)
3. Upravljanje projektom (upravljanje aktivnostima projekta, administracija i tehnička koordinacija, planiranje i izrada opisa poslovna i tehničkih specifikacija, nabava, financijsko upravljanje, izvještavanje, promidžba i vidljivost, revizija projekta, ostale operativne aktivnosti u svezi s upravljanjem projekta).

Za ovaj Poziv predviđen je fond od 196.000.000 kuna. Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a iznosi 2.000.000,00 kuna, a najviša vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a iznosi 20.000.000,00 kuna. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava EFRR-a po pojedinačnom projektu iznosi od 70% do 85% prihvatljivih troškova ovisno o indeksu razvijenosti JLS-a ili JRS-a.
 
Projekti koji se prijavljuju na ovaj poziv moraju biti locirani ili povezani s barem jednom od triju kategorija područja prirodne baštine navedene u nastavku, ali izvan područja nacionalnih parkova i parkova prirode:
1) strogi rezervat, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma i spomenik parkovne arhitekture;
2) područja ekološke mreže Natura 2000;
3) ostala područja na teritoriju RH ukoliko se radi o projektima povezanima s vrstama i/ili staništima zaštićenima u skladu s Direktivom o pticama i Direktivom o staništima.

EUROKONZALTING

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt