info@eurokonzalting.com           
Javni sektor

Javni sektor

Javni sektor sastoji se od tri tijela: opće države, nefinancijskih javnih poduzeća i javnih financijskih institucija. Opća država, u koju ulaze središnja država te regionalna i lokalna državna tijela odnosi se na sektor kojemu su otvorene mnoge mogućnosti za financiranje putem Fondova Europske unije. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, upravo se ovom dijelu javnoga sektora otvaraju mogućnosti da pristupi rješavanju problema restrukturiranja administracije, uvodeći nove modele upravljanja, kao i investiranja u infrastrukturu.

Putem raznih mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, otvara se mogućnost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave financiranje investicija u infrastrukturu, izrade strateških dokumenata bitnih za razvoj, izrade prostornih planova.

Eurokonzalting pruža usluge poslovnog savjetovanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, usluge pripreme odgovarajuće prijave istih na natječaje Fondova Europske unije i nacionalne fondove, izradu planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima.

Neke od mjera kojima jedinice lokalne samouprave mogu ostvariti bespovratna sredstva za investiranje u infrastrukturu i razvoj ruralnog prostora:


Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

 

- Podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti.

    Operacija 7.1.1. Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima.

Korisnici su općine i gradovi do 10.000 stanovnika. Potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, sa od 5.000 € do 70.000 €, a dodjeljuje se za: izradu ili izmjenu i dopunu prostornog plana uređenja općine ili grada; strateški razvojni program općine ili grada; strateške planove razvoja pojedinih gospodarskih sektora općine ili grada (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika i energija).

 

-  Podmjera 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije.

    Operacija 7.2.1. Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćivanje otpadnih voda.

Korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje. Potpora iznosi od 30.000 € do 1.000.000 € sa intenzitetom potpore od 100% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganja u građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćivanje otpadnih voda, koja se provode u naseljima s najviše 2.000 stanovnika.

    Operacija 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta.

Korisnici su jedinice lokalne samouprave. Potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 30.000 € i 1.000.000 € za građenje i/ili opremanje nerazvrstanih cesta u naselju s najviše 5.000 stanovnika.

 

- Podmjera 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Ovom podmjerom moguće je ostvariti od 15.000 € do 1.000.000 € sa intenzitetom potpore od 80 – 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Korisnici su, između ostalih jedinice lokalne samouprave i udruge ili organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo. Prihvatljivi troškovi u okviru navedene mjere jesu: ulaganje u građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma i spremišta; društvenog doma/kulturnog centra; planinarskog doma i skloništa; turističkog informativnog centra; dječjeg igrališta; sportske građevine; objekti za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo); rekreacijske zone na rijekama i jezerima; biciklističke staze i trake; tematski put i park; građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi u kojoj se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane predškolske dobi); javne zelene površine (park i slično); pješačke staze; pješačke zone; otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste); groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine); tržnice; javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz). Sva navedene ulaganja su prihvatljiva samo za naselja s najviše 5.000 stanovnika.

 

- Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva.
        Operacija 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave. Potpora iznosi od 150.000 € do 15.000.000 € sa intenzitetom potpore do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi troškovi odnose se na gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i drugo.

    Operacija 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Korisnici su između ostalih jedinice lokalne samouprave koje mogu ostvariti do 100% bespovratnih sredstava od vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova. Visina potpore iznosi od 10.000 € do 1.000.000 €, a prihvatljivi troškovi odnose se na projektiranje, izgradnju i rekonstrukciju primarne i sekundarne (traktorski putovi i traktorske vlake), šumske i prometne infrastrukture; rekonstrukciju šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovinu šumskog i drugog zemljišta.

    Operacija 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda.

Korisnici su šumoposjednici; udruženja šumoposjednika; obrti, mikro, mala i srednja poduzeća te jedinice lokalne samouprave i njihova udruženja. Prihvatljivi troškovi odnose se na marketing drvnih i nedrvnih (šumskih) proizvoda te opći troškovi. Potpora iznosi između 5.000 € i 30.000€.

 

Eurokonzalting ima razvijenu suradnju sa jedinicama lokalne samouprave s kojima je uspješno proveden niz projekata. Jedinice lokalne samouprave s kojima je razvijena uspješna suradnja jesu:

    Grad Pula
    Općina Funtana
    Općina Sveta Nedjelja
    Općina Gračišće
    Općina Raša
    Općina Ližnjan
    Općina Vižinada
    Općina Svetvinčenat
    Općina Barban
    Grad Buje
    Grad Poreč
    Grad Umag
    Grad Buzet
    Grad Kastav

Cijena usluga u korelaciji je s veličinom i karakterom projekta.

Detaljniji opis navedenih usluga može se dobiti upitom na e-mail ili dobivanjem korisničke lozinke za ulazak u bazu podataka tvrtke.

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt