info@eurokonzalting.com           
enp
Kako otvoriti OPG, obrt, j.d.o.o. ili d.o.o.

Kako otvoriti OPG, obrt, j.d.o.o. ili d.o.o.

Otvaranjem Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrta ili jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću stječu se osnovni uvjeti potrebni za apliciranje na mjere EU fondova iz sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja. Otvaranje navedenih oblika relativno je jednostavno a u nastavku teksta ćemo vam kroz korake objasniti kako ih otvoriti.

Kako otvoriti OPG

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) je fizička osoba ili skupina fizičkih osoba članova zajedničkog kućanstva, koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu koristeći se vlastitim ili unajmljenim proizvodnim jedinicama.

 1. Prvi korak prilikom otvaranja OPG-a je otvaranje žiro račun koji glasi na nositelja OPG-a (žiro račun za fizičke osobe na Odjelu za građanstvo u poslovnoj banci)
 2. Drugi korak je podnošenje zahtjeva za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstvenika u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi i ruralnom turizmu. Potrebna dokumentacija prilikom podnošenja zahtjeva se sastoji od: preslike osobne iskaznice nositelja i članova, preslike ugovora o otvorenom žiro računu u poslovnoj banci, posjedovni list ili ugovor o najmu zemljišta, Obrazac Upisnik preuzet sa APPRRR-a, Popunjena izjava članova OPG-a o odabiru nositelja, preslika dokumenata o svim postojećim upisima gospodarstva u registre i evidencije ministarstva i od ministarstva ovlaštenih ustanova, Potvrda obveznika PDV-a (ako je PG već obveznik PDV-a)
 3. Treći korak je izrada pečata ako se ulazi u Registar poreznih obveznika
 4. Četvrti korak je prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 5. Peti i zadnji korak je izdavanje Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstvenika te dodjela jedinstvenog matičnog identifikacijskog broja, dok nositelj i članovi dobivaju iskaznicu OPG-a koja vrijedi uz osobnu iskaznicu.
Kako otvoriti obrt

Obrt je u smislu Zakona o obrtu samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

 1. Prvi i osnovni korak je IME obrta. Naziv imena mora se sastojati od tri dijela; prvi dio imena mora sadržavati naziv, drugi ono čime će se obrt baviti i treći dio mora sadržavati podatke o vlasniku
 2. Drugi korak je odabir djelatnosti kojima će se obrt baviti. Djelatnosti se biraju sa službenog popisa koji je propisan Zakonom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
 3. Treći korak je popunjavanje prijave za upis u obrtni registar te podnošenje dokumenata (prijavnica, kopija osobne, ugovor o najmu poslovnog prostora i diplome) u Uredu državne uprave
 4. Četvrti korak je izrada pečata (treba sadržavati naziv obrta i adresu. logotip, broj telefona i slični podaci se dodaju ovisno o želji).
 5. Peti korak je prijava u Poreznu upravu gdje se izrađuje i dobiva obrtnica
 6. Šesti korak je otvaranje poslovnog žiro računa u poslovnoj banci
 7. Sedmi i posljednji korak su odlasci na prijavu u zavod za mirovinsko osiguranje i zavod za zdravstveno osiguranje
Kako otvoriti j.d.o.o.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću je društvo kapitala čiji je najniži iznos temeljnog kapitala 10 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela iznosi 1 kunu. Temeljni kapital društva mora biti uplaćen u novcu i nije dopušteno osnivanje društva unosom u temeljni kapital stvari ili prava.

 1. Prvi korak je rezervacija i registracija imena društva na trgovačkom sudu. Imajte na umu nekoliko imena ako jer postoji mogućnost da je vaše planirano ime zauzeto
 2. Drugi korak je izrada i ovjera dokumenta kod javnog bilježnika ili putem hitro. hr. Prisutni moraju biti svi osnivači društva.
 3. Treći korak je uplata temeljnog kapitala u poslovnoj banci. Banka će vam odmah izdati potvrdu o uplati osnivačkog pologa za potrebe Trgovačkog suda.
 4. Četvrti korak je odlazak kod javnog bilježnika i izrada rješenja o upisu u sudski registar i Potvrda OIB-a društva.
 5. Peti korak je izrada pečata (potrebna je kopija rješenja o upisu u sudski registar)
 6. Šesti korak je printanje, popunjavanje i ovjera RPS obrasca sa potpisom i pečatom. To je potrebno kako bi se dobila Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u Državnom zavodu za statistiku.
 7. Sedmi korak je otvaranje poslovnog žiro računa u poslovnoj banci koja će vam potom izdati potpisni karton (potreban za Poreznu upravu)
 8. Osmi korak je prijava u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
 9. Deveti i zadnji korak je prijava društva u Poreznoj upravi
Kako otvoriti d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki. Nijedan osnivač ne može kod osnivanja društva preuzeti više temeljnih uloga. Poslovni udjeli se ne mogu izraziti u vrijednosnim papirima.

 1. Prvi korak je odabir imena društva. Potrebno je provjeriti dali postoji tvrtka sa sličnim imenom
 2. Drugi korak je ovjera dokumenta (prijava u sudski registar...) kod javnog bilježnika. Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.
 3. Treći korak je predaja ovjerenih dokumenta u Hitro. hr i uplata sudskih pristojbi
 4. Četvrti korak je izrada pečata i otvaranje računa kako bi se mogao izvršiti prijenos osnivačkog pologa društva na račun društva.
 5. Peti i zadnji korak je prijava u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas posjetiti u uredu Eurkonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 26.05.2017.

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt