info@eurokonzalting.com            en
enp
Mikro zajmovi za ruralni razvoj i Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovih financijskih instrumenata HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno odobravati zajmove u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Temeljem navedenog, HAMAG- BICRO raspisao je Financijske instrumente Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj.

Moguće je financirati ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu i ulaganju u obrtni kapital, najviše do 30 % od ukupnog iznosa zajma, povezan s aktivnostima razvoja ili proširenja koje su slične (i povezane s) aktivnostima iz prethodne točke (čija se povezanost dokazuje, među ostalim, poslovnim planom MSP-a i iznosom financiranja)

Financijski instrument Mikro zajam za ruralni razvoj namijenjen je mikro i malim poduzetnicima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru. Iznos koji se odobrava za mikro zajmove iznosi od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR.
Rok otplate je od 1 godine do 5 godina uključujući poček, koji je do 12 mjeseci.
 
Financijski instrument Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru. Iznos koji se odobrava za makro zajmove iznosi od 25.000,01 EUR do 50.000,00 EUR.
Rok otplate je od 1 godine do 10 godina uključujući poček, koji je do 12 mjeseci.

Kamatne stope definirane su lokacijom ulaganja, odnsno jedinicom lokalne samouprave po stupnju razvijenosti. 

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

 Indeks razvijenosti   kamatna stopa
 I. - IV. skupina jedinica lokalne samouprave  0,5%
 V. - VIII. skupina jedinica lokalne samouprave  1%


Iznimno od navedenog, za mljekarski sektor, kamatna stopa će biti 0,1% neovisno o razvijenosti jedinice lokalne samouprave ulaganja.

Otplata zajma vrši se u kvartalnim ratama.

HAMAG – BICRO zaprima zahtjeve za zajmove za ruralni razvoj sa svom propisanom dokumentacijom od 01.09.2018.

Ažurirano 12.11.2018.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u okviru ovog Jamstvenog programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji posluju dulje od 5 godina, osim za „Mjeru E - Činidbena jamstva“ u okviru koje izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji uspješno posluju dulje od 2 godine.
Ciljna grupa ovog Jamstvenog programa su i žene poduzetnice.
Najviši postotak jamstva je u visini 50% glavnice kredita.
Najniži postotak jamstva iznosi 10% glavnice kredita.
Navedene odredbe ne odnose se na Mjeru E - Činidbena jamstva.

Vrste ulaganja:

MJERA A – INVESTICIJE

Mjera A1 - najviši iznos jamstva do 18.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH
Mjera A2 - najviši iznos jamstva do 7.500.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

U okviru ove mjere izdaju se jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

MJERA B – OBRTNA SREDSTVA

Mjera B1 - za financiranje poslovnih aktivnosti - najviši iznos jamstva do 4.000.000,00 kn
Mjera B2 - za refinanciranje - najviši iznos jamstva do 2.500.000,00 kn
Mjera B3 - za mikrokreditiranje - najviši iznos jamstva do 160.000,00 kn

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski: iznos namijenjen za refinanciranje postojećih kredita u cijelosti na partiju kredita koji se zatvara, najmanje 50% iznosa kredita na žiro račune vjerovnika, a ostatak je moguće isplatiti na žiro račun poduzetnika.

MJERA C – INOVACIJE

- najviši iznos jamstva do 7.000.000,00 kn
- u okviru ove mjere izdaju se jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

MJERA D – LEASING

Mjera D1 – najviši iznos jamstva do 18.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj
Mjera D2 – najviši iznos jamstva do 7.500.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

U okviru ove mjere moguće je dobiti jamstvo za ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu. Učešće iznosi najmanje 20%. Ovom mjerom podržava se isključivo financijski leasing.

MJERA E – ČINIDBENA JAMSTVA

a) za ozbiljnost ponude – najviši iznos jamstva do 3.500.000,00 kn, maksimalno do 5% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji. Rok važenja jamstva: najviše 1 godina;
b) za povrat avansa – najviši iznos jamstva do 9.000.000,00 kn, maksimalno 20% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji. Rok važenja jamstva: najviše 1 godina;
c) za dobro izvršenje ugovorenog posla – najviši iznos jamstva do 9.000.000,00 kn, maksimalno do 10% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji Rok važenja jamstva: najviše 3 godine;
d) za kvalitetu izvedenih radova – najviši iznos jamstva 9.000.000,00 kn, najviše do 10% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji Rok važenja jamstva: najviše 5 godina.

Jamstveni program važi do 31.12.2018. godine s mogućnošću produljenja.

U slučaju dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 23.04.2018.
Ponedjeljak, 27 Ožujak 2017 13:44

Pojedinačna jamstva HAMAG BICRO-a

Pojedinačna jamstva HAMAG BICRO – a mogu se dodjeliti za dvije vrste ulaganja:
•    Mjera A – ESIF Pojedinačna jamstva za investicijske kredite (uz mogućnost korištenja subvencije kamatne stope)
•    Mjera B – ESIF Pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva

ESIF Pojedinačna jamstva za investicijske kredite

Minimalni iznos jamstva iznosi 150.000 eura dok je maksimalni iznos 2.000.000 eura, uz maksimalnu stopu jamstva od 80%. Trajanje jamstva može biti od 1 do 10 godina te se jamstvom obuhvaća glavnica kredita. Isto jamstvo se tretira kao potpora kroz pravilnik o De minimis potporama.

Kroz program jamstva mogu osigurati mali gospodarski subjekti: trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja, te ustanove

ESIF Pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva

Minimalni iznos jamstva iznosi 150.000 eura dok je maksimalni iznos 1.000.000 eura, uz maksimalnu stopu jamstva od 65%. Trajanje jamstva može biti od 1 do 5 godina te se jamstvom obuhvaća glavnica kredita. Isto jamstvo se tretira kao potpora kroz pravilnik o De minimis potporama.

Kroz program jamstva mogu osigurati mali gospodarski subjekti: trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja, te ustanove
Ponedjeljak, 27 Ožujak 2017 12:13

Zajmovi HAMAG BICRO-a – ESIF mali zajmovi

Zajmom  HAMAG BICRO-a odnosno malim investicijskim zajmom moguće je financiranje od 25.000 eura do 50.000 eura, uz rok otplate do 10 godina u koji može biti uključen poček od dvije godine.
Kroz zajam se može financirati do 100% ulaganja u projektu.
Kamatna stopa iznosi od 0,5% do 1,5%.

Kroz ulaganje se može financirati:
1.Osnovna sredstva kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu
2.Trajna obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa kredita.

Zajmove mogu tražiti mikro, mali i srednji poduzetnici te fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt, ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Prijave za zajmove predaju se direktno HAMAG BICRO-u.

Ukoliko trebate pomoć prilikom pripreme dokumentacije za ishođenje zajma, za izradu poslovnog plana ili dodatne informacije slobodno nam se obratite.
Kreditom HAMAG-a odnosno mikro investicijskim zajmom moguće je financiranje od 1.000 eura do 25.000 eura, uz rok otplate do 5 godina u koji može biti uključen poček od godine dana.
Kroz zajam se može financirati do 100% ulaganja u projektu.
Kamatna stopa iznosi od 0,5% do 1,5%.

Kroz ulaganje se može financirati:
1.Osnovna sredstva kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu
2.Trajna obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa kredita.

Zajmove mogu tražiti mikro i mali poduzetnici te fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt, ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Prijave za zajmove predaju se direktno HAMAG BICRO-u.

Ukoliko trebate pomoć  prilikom pripreme dokumentacije za ishođenje zajma, za izradu poslovnog plana ili dodatne informacije slobodno nam se obratite.
Ponedjeljak, 19 Rujan 2016 07:44

Krediti za poduzetnike po 0% kamate

HAMAG-BICRO će kroz četiri nova financijska proizvoda „Pojedinačna jamstva“, „Ograničena portfeljna jamstva“, Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“ malim i srednjim poduzetnicima osigurati gotovo 1,2 milijarde kuna. Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

U provedbi financijskih instrumenata HAMAG-BICRO-a sudjelovat će 15 financijskih institucija te će se poduzetnicima omogućiti krediti s čak 0% kamate.

Izračun subvencije ovisi o umanjenju redovne kamatne stope od banke koja izdaje kredit. Utvrđeno umanjenje množi se s faktorom uvećanja od strane HAMAG-BICRO-a, a koji se može dobiti isključivo za kredite s minimalnim rokom dospijeća od 5 godina. Subvencija kamatne stope osigurava se do polovice iznosa ukupne kamate za poduzetnika utvrđene u otplatnom planu.

Primjer predsjednika Uprave HAMAG-BICRO-a, Vjerana Vrbaneca:
„Kamatna stopa koju banka nudi poduzetniku za određeni kreditni plasman bez jamstva HAMAG-BICRO-a iznosi 4%. Banka će se obvezati, sukladno Sporazumu s HAMAG-BICRO-m, za 80% jamstva umanjiti kamatnu stopu za klijenta za 100 baznih poena odnosno kamata bi u tom slučaju iznosila 3%. Ukoliko klijent ulaže u djelatnost za koju je predviđena subvencija kamatne stope od strane HAMAG-BICRO-a, može ostvariti dodatno umanjenje koje bi u ovom slučaju iznosilo 300 baznih poena (100 * 3). U navedenom slučaju klijent će plaćati 0% kamate u razdoblju dok HAMAG-BICRO ne isplati polovicu ukupno kumulirane kamate u otplatnom planu“.

EUROKONZALTING
Objavljeno u Zanimljivosti

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt