info@eurokonzalting.com            en
enp
Eurokonzalting je za klijenta „Ugostiteljski obrt Milan“ uspješno aplicirao za bespovratna sredstva putem natječaja „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 10. svibnja 2017. donijelo je Odluku o financiranju kojom se Ugostiteljskom obrtu “Milan“ dodjeluje iznos od 6.470.925,26 kuna bespovratnih sredstava za realizaciju ulaganja predmetnog projekta.

milan2Hotel Milan 3* nalazi se u gradu Puli, izgrađen je 1972. godine te uz adaptaciju i proširenje od 1989. godine ima 12 soba i 24 ležaja. 

Projektom će se na hotel nadograditi nisko energetski objekt s elementima eko hotela koji će biti klasificiran u energetski razred A s potencijalnom prelaska u A+. Osigurat će se visoka energetska učinkovitost objekta te će se u hotel ugraditi sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije. Također, povećati će se smještajni kapaciteti sa 24 na 44 ležaja, realizirati će se dodatni sadržaji koje hotel nije imao u ponudi te će se povećati kategorizacija objekta sa 3* na 4*. Sukladno projektu povećati će se i razina opremljenosti i ponuda hotela, broj zaposlenih, broj dolazaka i noćenja, prihodi od prodaje u turizmu, popunjenost kapaciteta hotela što će u konačnici doprinijeti razvoju turizma u Istri i Puli.

milan3U sklopu Hotela od 2001. godine nalazi se i vinoteka.


Ukratko o samom natječaju

Putem natječaja „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“ potpora se dodjeljuje za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu kroz

 • Izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju postojećih građevina ugostiteljskih objekata kategoriziranih kao hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel
 • izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja
 • koji će pridonijeti produljenju turističke sezone i povećanju atraktivnosti ponude na destinaciji

Bespovratna sredstva:
 • minimalno 1.000.000 kuna
 • maksimalno 10.000.000 kuna

Intenzitet potpore:
 • 45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike
 • 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 06.07.2017. 
Jedna od najpoznatijih mjera ruralnog turizma je podmjera 6.2. putem koje se može dobiti 50.000 eura za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, soba, apartmana, ugostiteljskih objekata i za niz ostalih nepoljoprivrednih djelatnosti.
Kako bi se potencijalnim klijentima pomoglo da skoro otvaranje natječaja dočekaju što spremniji, ovim putem ćemo odgovoriti na najčešća pitanja vezana za podmjeru 6.2.

1. Koji je osnovni uvjet potreban za aplikaciju na podmjeru 6.2.?

Osnovni uvjet je da je OPG otvoren minimalno godinu dana, dok obrt ili tvrtka trebaju biti upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava minimalno godinu dana u trenutku prijave na natječaj. Isto tako, potrebno je imati ekonomsku veličinu gospodarstva od minimalno 1.000 eura (približno 4.000 m2 maslinika, ili 500 m2 cvijeća ili 2.500 m2 vinograda, ili 1.500 m2 nekog povrća npr.).

2. Koliki je minimalni odnosno maksimalni iznos koji se može dobiti putem ove podmjere?

Iznos koji Europska Unija daje putem ove podmjere je 50.000 eura. Ukoliko je investicija veća, korisnik razliku plaća sam. Također, investicija ne smije biti manja od 50.000 eura.

3. Za što se mogu dobiti bespovratna sredstva?

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, soba, apartmana, ugostiteljskih objekata i ostalih nepoljoprivrednih djelatnosti. Bespovratna sredstva se mogu ishoditi i za projektnu dokumentaciju i konzultantske usluge

4. Dali je moguća izgradnja kuće u Općini Žminj ako je sjedište OPG-a u Općini Kanfanar?

Ne. Sredstva se mogu dobiti samo ako je prebivalište nositelja koje je ujedno i sjedište OPG-a u istoj općini kao i planirano ulaganje. Bitno je napomenuti kako naselje treba imati manje od 5.000 stanovnika (npr. ulaganje je moguće u naselju Rovinjsko Selo iako je sjedište OPG-a u Gradu Rovinju)

5. Poštovani, imam OPG koji se bavi i turističkom djelatnošću. Mogu li aplicirati na ovu mjeru?

Nažalost ne. Korisnik mjere mora biti početnik u djelatnosti turizma, odnosno ne smije se baviti navedenom djelatnošću.

6. Kakva je procedura nakon što se odobre sredstva?

Nakon apliciranja i primitka pozitivne odluke o odobrenju sredstava (rok 3 mjeseca od završetka natječaja), slijedi avansna uplata prvog dijela potpore u iznosu od 25.000 eura. Preostali iznos mora financirati korisnik mjere (vlastita sredstva/kredit). Nakon stavljanja objekta u uporabu i izvršene kontrole na terenu, slijedi uplata drugog dijela potpore u iznosu od 25.000 eura.

7. Postoje li kontrole nakon što primimo zadnju ratu potpore?

Da. Sva ulaganja su predmet kontrole Agencije i Europske komisije u razdoblju od početka prijave do pet godina nakon isplate bespovratnih sredstava. Također, u tom roku morate iznajmljivati objekt u turističke svrhe.

8. Postoji li mogućnost prijave na natječaj ako smo već započeli s izgradnjom objekta?

Postoji. Podmjera 6.2. može se iskoristi i u takvim slučajevima.

9. Koliki je vremenski rok za izgradnju objekta?

Vremenski rok za izgradnju objekta je 2 godine. On počinje teći kada se primi odluka o odobrenju sredstava.

10. Gdje možemo provjeriti Ekonomsku veličinu gospodarstva?

FADN kalkulator možete preuzeti na sljedećem linku: FADN KALKULATOR

Više o osnovnim uvjetima  Podmjere 6.2. možete pogledati na sljedećem linku: PODMJERA 6.2.

Na sljedećim linkovima možete saznati još korisnih informacija vezanih za Podmjeru 6.2.:

Očekuje se raspisivanje novog natječaja za Mjeru 6.2. tijekom ljeta 2019. godine sa nepromijenjenim uvjetima u odnosu na natječaj objavljen u 2018. godini.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825, 099 49 22 000) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 04.07.2019.


Za drugu polovicu 2017. godine najavljena je objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja u energetsku učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru.

Cilj natječaja je ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u uslužnom sektoru (omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor proizvode u uslužnom sektoru.

Na natječaj će se moći prijaviti poduzetnici uslužnog komercijalnog sektora registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i trgovinu.

Putem ovog natječaja moguće je dobiti bespovratna sredstva u najmanjem iznosu od 100.000 kn do najviše 10.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosit će od 40 do 60%.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za:
- razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija
- provedbu mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući
a) „meke mjere“ – uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije i
b) infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata
- aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća.

Ukupan fond iznosi 80.000.000 kuna.

EUROKONZALTING, 23.05.2017.
Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turizma.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
1. projekte turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima
2. događanjima
3. programe destinacijskih menadžment kompanija.

1. Projekti turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima:
a) Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u PPS razdoblju:
1. wellness i zdravlje ( izgradnja ili obnova vanjskih bazena tlocrtne površine od najmanje 30 m2 i unutarnjih bazena tlocrtne površine od najmanje 20 m2, wellness, oprema za fitness centre/teretane (sprave za vježbanje i dodatna oprema za vježbanje), oprema za studio za masažu, oprema za saune i oprema za wellness studio (masažni bazeni-whirpool, ležaljke, stolovi, lampe i sl.) te dodatna oprema za wellness,
2. kulturni turizam (ulaganje u infrastrukturu i sadržaje kulturnih ustanova),
3. cikloturizam (ulaganje u infrastrukturu i opremu za odmorišta, bike servise, bike & bed smještaj),
4. pustolovni i sportski turizam (potrebna infrastruktura i oprema za izletišta, špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, igrališta),
5. poslovni turizam (ulaganje u infrastrukturu i nabava opreme za potrebe održavanja poslovnih skupova),
6. gastro i eno turizam (ulaganje u kušaonice vina i drugih pića i gastroproizvoda, vinotočja, pokretne kuhinje za show cooking).
Prijaviti se mogu:
- pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra)
- OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava
- ustanove
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

b) Razvoj turističkih inicijativa i proizvoda:
1. razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude (izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta - hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion i drugo, npr.uvođenje sustava za grijanje i/ili hlađenje u smještajne objekte, ugradnja dizala u smještajne objekte ),
2. izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,
3. uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture (npr. izletišta, vidikovci, promatračnice, poučne pješačke staze, biciklističke, vinske i druge tematske staze, špilje, stijene za penjanje, golf vježbališta, plaže na jezerima, rijekama, šljunčarama, turistički brod, vlak i dr.).
4. uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte (npr. dodatni sadržaji uz bazene, bazeni za djecu, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu, sadržaji i/ili elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom).
Prijaviti se mogu:
- pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra)
- OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava
- ustanove
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
2. Ukupan iznos potpore pod a) i b) je 3.000.000,00 HRK.
3. Iznos potpore po projektu/Korisniku je od 50.000,00 HRK do 200.000,00 HRK. Po svakom projektu financirat će se do 50% prihvatljivih troškova. Ukoliko jedan Podnositelj prijavi više projekata maksimalni iznos potpore može iznositi do 200.000,00 HRK.
4. Prihvatljivi troškovi su investicijski troškovi izgradnje, obnove i uređenja nekretnina, te nabava potrebne opreme za te nekretnine. Prihvatljivi troškovi moraju biti direktno vezani za namjenu predviđenu pojedinim projektom.
5. Neprihvatljivi troškovi su: kupnja zgrada i zemljišta, troškovi vezani za objekte komunalne infrastrukture, kupnja prijevoznih sredstava, ulaganja u nekretnine koje nisu u vlasništvu Podnositelja, osim u slučaju kada Podnositelj nije vlasnik, ali ima pravo raspolaganja nekretninom najmanje 10 godina, operativni troškovi poslovanja, organiziranje raznih događanja, troškovi promocije, izrada studija, elaborata i projektne dokumentacije.


2. Potpore događanjima
1. Namjena potpore je određena za sljedeće projekte/programe:
a) Događanja u PPS razdoblju na turistički nerazvijenim područjima
- kulturna/zabavna,
- sportska,
- eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja
b) Nacionalna i regionalna događanja:
- kulturna/zabavna,
- sportska,
- eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja
c) TOP događanja:
- kulturna/zabavna,
- sportska.
Odobrena sredstva za događanja pod točkama a) i b) za koja se ocijeni da su lokalnog karaktera i koja su organizirana u pred i/ili posezoni (ova dva uvjeta moraju biti kumulativno ispunjena) ne smatraju se potporom.
Ako pod točkama a), b) i c) postoji više (su)organizatora za isto događanje, potporu može dobiti samo jedan od (su)organizatora.
Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe i to: trgovačka društva, obrti, zadruge, nacionalni sportski savezi, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice.
2. Ukupan iznos potpore pod a), b) i c) je 11.500.000,00 HRK.
3. Iznos potpore po projektu/Korisniku je od 10.000,00 HRK do 1.000.000,00 HRK. Po svakom projektu financirat će se do 50% prihvatljivih troškova.
4. Prihvatljivi troškovi su: najam opreme, nabava radnog/potrošnog materijala, najam prostora, najam prijevoznih sredstava, troškovi vanjskih suradnika i izvođača (smještaj, putni troškovi, honorar), promocija događanja, a pod točkom c) troškovi promocije se mogu subvencionirati samo ako je najmanje 50% media plana realizirano, zaštitarska služba. Prihvatljivi troškovi moraju biti direktno vezani za namjenu predviđenu pojedinim projektom.
5. Neprihvatljivi troškovi su: kupnja nekretnina i prijevoznih sredstava, operativni troškovi poslovanja organizatora, izrada studija i elaborata, izrada promotivnih i informativnih materijala. U svim vrstama oglašavanja, osim na radiju, organizator događanja mora objaviti znak hrvatskog turizma.


3. Potpora programima destinacijskih menadžment kompanija:
1. Namjena potpore se odnosi samo na paket aranžmane ili ture koji se odvijaju na području Hrvatske i koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
- ponuda grupe proizvoda – kultura, cikloturizam i aktivni odmor, gastro i eno, zdravstveni turizam
- izrada detaljnog sinopsisa središnje priče za svaki paket aranžman/turu,
- dokaz da se radi o inovativnom programu za koji Podnositelj nije već dobio potporu od HTZ-a ili Ministarstva turizma.
2. Korisnici sredstava po ovoj mjeri mogu biti samo pravne i fizičke osobe registrirane kao turistička agencija. Korisnik sredstava mora imati web stranicu na najmanje jednom stranom jeziku.
Jedan Korisnik/Podnositelj može prijaviti najviše pet različitih paket aranžmana/tura.
3. Iznos potpore po programu je od 50.000,00 HRK do 100.000,00 HRK. Po svakom programu financirat će se do 100% prihvatljivih troškova. Ukoliko jedan Podnositelj prijavi više programa (maksimalno 5), maksimalni iznos potpore po korisniku može iznositi do 250.000,00 HRK. Ukupan iznos potpora je 2.000.000,00 kn.
4. Prihvatljivi troškovi su: izrada središnje priče, troškovi najma i/ili nabave opreme, istraživanje tržišta, izrada baze podataka, izrada promotivnih materijala, izrada internet stranice, elektroničnog kataloga i e-mailinga , offline i online oglašavanje, organizacija studijskih putovanja, sudjelovanje na tematskim B2B radionicama, nastupi na specijaliziranim turističkim sajmovima. Prihvatljivi troškovi moraju biti direktno vezani za namjenu predviđenu pojedinim projektom.
5. Neprihvatljivi troškovi su: kupnja nekretnina i prijevoznih sredstava, operativni troškovi poslovanja Korisnika

Prijave se zaprimaju do 28.04.2017. godine.

EUROKONZALTING, 08.04.2017.
Cilj ove mjere je poticanje razvoja ruralnog turizma, ali i održivi razvoj ruralnih područja. Natječaj za sektor ruralnog turizmaPodmjera 6.2. otvara se tijekom 2020. godine. Mjera je namijenjena osobama ili tvrtkama koje se minimalno ili u većoj mjeri bave poljoprivredom, a istodobno žele pokrenuti neku nepoljoprivrednu djelatnost (uglavnom kuće za odmor).

Mogućnosti:

 • dobiti 100% ulaganja bespovratno, u iznosu od 50.000 eura
 • bespovratna sredstva se mogu dobiti za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, soba, apartmana, ugostiteljskih objekata i ostalih nepoljoprivrednih djelatnosti
 • u nepoljoprivredne djelatnosti spadaju sljedeće aktivnosti: 
  • turizam u ruralnom području 
  • tradicijski obrt, umjetnički obrt uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina
  • pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu
  • prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda
 • moguća je avansna isplata po odobrenju bez bankovne garancije u iznosu od 25.000 eura
 • Bespovratna sredstva mogu se ishoditi i za projektnu dokumentaciju i konzultantske usluge.

Kriteriji:

 • Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu (OPG, obrt ili trgovačko društvo)
 • Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 1.000 eura (približno 4.000 m2 maslinika, 2.500 m2 vinograda, 1.500 m2 povrća...)
 • Zemljišta moraju biti upisana u ARKOD sustav a životinje u JRDŽ-registar
 • Ulaganje mora biti na području jedinice lokalne samouprave (max 5.000 stanovnika) u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili na području susjedne jedinice lokalne samouprave
 • Korisnik mora biti početnik u nepoljoprivrednoj djelatnosti koju razvija
 • Nakon konačne isplate treba se baviti najmanje 5 godina predmetnom aktivnošću uključujući i poljoprivredu


Na sljedećim linkovima možete saznati još korisnih informacija vezanih za Podmjeru 6.2.:

Ukoliko imate OPG (ili tvrtku upisanu u Upisnik poljoprivrednika) i želite se baviti turizmom (sobe, apartmani, kuće za odmor) nazovite nas za više informacija na tel: 052/544-825  ili mob: 091/125-7777 (Mletačka 6, Pula) ili kontaktirajte urede Eurokonzaltinga u drugim hrvatskim gradovima.

P.S. Središnji ured Eurokonzaltinga u Puli ima više od 70 odobrenih EU projekata koji se odnose na kuće za odmor.

Više informacija o sličnim natječajima možete pronaći na sljedećim linkovima:
Mjera 6.2. u 2020. godini
EUROKONZALTING
Ažurirano s datumom 15.07.2019.
Ažurirano s datumom 18.03.2020.
Utorak, 28 Ožujak 2017 09:55

Krediti HBOR-a - Turizam

Kreditom za turizam je moguće financiranje ulaganja od 80.000 kuna dok najviši iznos nije definiran, uz rok otplate na 17 godina u koje se može uračunati do 4 godine počeka.
Kroz isti kredit se u pravilu financira 75% ulaganja.
Kamatna stopa za promatrane kredite iznosi od 2% do 4%.

Korisnici kredita mogu biti:
1. trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost

Kroz ulaganje se može financirati:
Materijalna imovina
1. osnivačka ulaganja
2. zemljište, građevinski objekti
3. oprema i uređaji
4. brodovi i drugi plovni uređaji

Trajna obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa kredita.

Financiranje se može ostvariti kroz tri oblika financiranja: direktno putem HBOR-a, putem poslovne banke te modelom podjele rizika.
U isti program su uključene sve najveće poslovne banke u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko trebate pomoć prilikom pripreme dokumentacije za ishođenje kredita, za izradu poslovnog plana/investicijske studije ili dodatne informacije slobodno nam se obratite.
Ministarstvo turizma objavilo je Program konkurentnosti turističkog gospodarstva kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva za ulaganja u turističke djelatnosti.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.

Program je usmjeren na unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz:
- razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda
- povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama
- povećanje prosječne potrošnje po danu boravka
- povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja
- umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini
- unapređenje međunarodne prepoznatljivosti.

Korisnici su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge te fizičke osobe – privatni iznajmljivači, ovisno o mjeri natječaja.

Intenzitet potpore u ovom Programu iznosi 60% od prihvatljivih troškova, a najniži i najviši iznos potpore definiran je za svaku mjeru zasebno.

 
MJERA A - POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE, DIVERSIFIKACIJA POSLOVANJA I ODRŽIVI RAZVOJ, KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA, POBOLJŠANJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI, SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA:

A1 – HOTELI
Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi).

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- obnovu i cjelovito opremanje smještajnih jedinica iz skupine „Hoteli“, te njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda i kvalitete, uz uvjet dostizanja više kategorije ugostiteljskog objekta za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*, sukladno važećem Pravilniku, uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za povećanje ili zadržavanje postojeće kategorije (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)
- razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji, koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone
- ulaganje u realizaciju tematskog definiranja Hotela, odnosno utvrđivanja posebnog standarda za vrstu Hotel posebnog standarda: Lječilišne vrste hotela, Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike
- podizanje kvalitete hotela, ispunjavanjem uvjeta za dobivanje oznake kvalitete »KVALITETAQuality«, sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)
- ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2016. i 2017. god. u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata u vrstu Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel, uz uvjet dostave rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za predmetnu vrstu Hotela kao dijela obvezne dokumentacije uz Zahtjev KTG/17
- ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta.

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 350.000 kuna.

Najavljen je novi natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje u gradnju i opremanje novih te rekonstrukciju, održavanje i opremanje postojećih objekata iz skupine hoteli (hotel, aparthotel, hotel baština, difuzni hotel, turističko naselje). Na prethodnom natječaju najviši iznos bespovratnih sredstava iznosio je 10.000.000 kuna.
Više o najavi natječaja na linku: Link A1

A2 - KAMPOVI
Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- obnovu, proširenje i uređenje postojećeg kampa ili kamp odmorišta, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*, sukladno važećem Pravilniku, uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za povećanje ili zadržavanje postojeće kategorije (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)
- izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema (otoci, jadransko zaleđe i kontinent), uz uvjet dostave važeće građevne dozvole ili uvjeta o građenju uz Zahtjev KTG/17, te po završetku projekta rješenje o ispunjavanju uvjeta za kamp ili kamp odmorište
- razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, ciklo-turizam, sadržaji za djecu, zabavni i tematski parkovi u obuhvatu kampa i sl.
- povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom
- ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta.

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 250.000 kuna.

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ
Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Odmaralište za djecu, Objekt za robinzonski smještaj.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- prenamjenu postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u vrstu smještajnog objekta iz skupine „Hoteli“ – sukladno važećim pravilnicima (dokaz - dostava novog rješenja o minimalnim uvjetima i kategoriji po završetku projekta)
- aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za robinzonski smještaj, za potrebe posebnih oblika turizma (dokaz – dostava rješenja o ispunjavanju uvjeta za predmetnu vrstu ugostiteljskog objekta po završetku projekta)
- razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja postojećeg registriranog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), dostizanje uvjeta za oznaku bike&bed kod objekata za smještaj, te izgradnja i opremanje potrebne infrastrukture za rekreacijske, sportske, zabavne ili tematske sadržaje koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone
- povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom.

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 200.000 kuna.

A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)
Postojeći ili novi OPG vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- obnovu, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a koji pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije OPG-a za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete Q
- ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja
- investicije usmjerene ka osnivanju novog OPG-a za ugostiteljstvo/turizam ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica u okviru PG – poljoprivrednog gospodarstva (za trgovačka društva, obrte i zadruge). Uz Zahtjev je obvezna dostava foto dokumentacije postojećeg stanja, projektna dokumentacija planiranog zahvata, te obvezna dostava registracije po završetku projekta, u roku koji je definiran Ugovorom između davatelja i korisnika potpore
- razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07; 88/10; 30/14; 89/14; 152/14): sportsko-rekreativni, konjički, ciklo-turistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), tematski i zabavni parkovi
- povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom.

Prijaviti se mogu: OPG koje ima rješenje ili će ishoditi isto po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih i/ili turističkih usluga na OPG-u, te trgovačka društva, obrti i zadruge za kušaonice, sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ (NN 150/14).

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 30.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 150.000 kuna.

Informacije o natječajima iz Programa ruralnog razvoja možete pročitati ovdje:
- za mlade poljoprivrednike (50.000 eura, 100% ulaganja bespovratno) Link T1
- za male poljoprivrednike (15.000 eura, 100% ulaganja bespovratno) Link T2
- za ulaganja u ruralni turizam (do 200.000 eura, do 70% ulaganja bespovratno) Link T3

A5 – BAZENI ZA OBJEKTE U DOMAĆINSTVU
Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Kamp ili Kamp odmorište u domaćinstvu.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- izgradnju i opremanje isključivo novih bazena, minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata), uz uvjet da uz planirani bazen podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 sobe (odnosno 6 stalnih kreveta), ili 4 smještajne jedinice (odnosno 12 gostiju) u kampu. Podnositelj zahtjeva mora imati registraciju „Objekta u domaćinstvu“ do dana podnošenja prijave, kategorije 3 ili više zvjezdica te podmirene sve obveze (boravišnu pristojbu i turističku članarinu) za objekte koji imaju registraciju u prethodnom izvještajnom razdoblju.

Prijaviti se mogu pravne osobe - trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 40.000 kuna.

MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- ciklo-turizam kroz ulaganja u infrastrukturu i opremu servisa, odmorišta, vidikovaca, elektro punjača i druge potrebne infrastrukture, u cilju poboljšanja sigurnosti, povezanosti, održivosti i prepoznatljivosti (prednost će imati cikloturistički sadržaji vezani za EuroVelo ili ostale transeuropske biciklističke rute te označene biciklističke rute koje povezuju nekoliko županija)
- razvoj turističkih usluga u sportsko-rekreativnim i pustolovnim aktivnostima kao što su ronjenje, jahanje, planinarenje, rafting, vožnja kanuima, golf i dr., kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu i sadržaje terena i prostora, igrališta, špilja, vidikovaca, adrenalin parkova, vježbališta, odmorišta i sl., radi bolje pristupačnosti i povećanja sigurnosti korisnika, posebno na već postojećim trasama Via Dinarice, ili drugim definiranim i označenim rutama planinskog, pustolovnog ili konjičkog turizma, te promotivne aktivnosti za navedenu ponudu
- uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih i tematskih parkova te umjetnih atrakcija, koji prema sadržaju/temi i atraktivnosti doprinose konkurentnosti destinacije, uz uvjet dostave projektne dokumentacije, te važeće građevne dozvole ili uvjeta o građenju za nove parkove, uz Zahtjev KTG/17
- „mali ploveći hoteli“ - dovršetak izgradnje novih, obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje s elementima tradicijske gradnje (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, Plovni objekti za krstarenje - NN 69/08, 83/09, 49/15)
- uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje s uslugom prijevoza turista za jednodnevne izlete (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, vrsta: Plovni objekti za izlete - NN 69/08, 83/09, 49/15)
- kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma), vezanih za predsezonu i posezonu jadranske Hrvatske, te cjelogodišnju ponudu kontinentalne Hrvatske. Kombinacija najmanje tri dodatne ponude od posebnog interesa koje se pružaju kroz paket aranžman. Uz program je poželjno dostaviti dokaz o realizaciji sličnih programa u posljednje dvije godine (priznaju se ugovori, ulaznice, potvrde i sl., s gospodarskim subjektima, udrugama ili ustanovama, vezanim za provedbu programa).

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 20.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 250.000 kuna.

MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritetno: hoteli, kampovi i marine) što uključuje: opremanje ugostiteljskih objekata s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije (NN 120/13 članak 6.). Prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima Republike Hrvatske koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova
- subvencija prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (bez PDV-a) trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda (potkrijepiti plaćenim računima dostave vode prethodne dvije godine poslovanja).

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Za prvu aktivnost (defibrilatori) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 25.000 kuna.
Za drugu aktivnost (dostava vode) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 100.000 kuna.

MJERA D – PREPOZNATLJIVOST

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, kroz prihvatljive aktivnosti:
1. opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima (hoteli, kampovi i marine) za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“
2. realizacija tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod“ na otoku ili nekoliko susjednih otoka
- povezivanje poljoprivrede i turizma korištenjem novih digitalnih tehnologija u svrhu dostupnosti informacija, umrežavanja dionika, bolje informiranosti krajnjih korisnika te promocije turističkih destinacija s lokalnim ponudama domaćih proizvoda hrane i pića
- sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata.

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 100.000 kuna.

Natječaj je otvoren do 10.04.2017. godine.

Više informacija o sličnoj temi možete pronaći na sljedećim linkovima:
Bespovratna sredstva za ruralni turizam (Mjera 6.4 do 200.000,00 eura, 70% bespovratno)
Link RT1,
Link RT2,
Link RT3,
Link RT4
Link RT5
Bespovratna sredstva za ruralni turizam (Mjera 6.2 od 50.000,00 eura, 100% bespovratno)
Link RT1,
Link RT2

EUROKONZALTING
Četvrtak, 02 Veljača 2017 07:50

Plan objave natječaja za 2017. godinu

Ovim putem obavještavamo potencijalne korisnike mjera Programa ruralnog razvoja kako je na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te na stranicama Programa ruralnog razvoja objavljen plan objave natječaja za 2017. godinu. 

U cilju što kvalitetnije pripreme projekata molimo zainteresirane klijente da nam se pravovremeno obrate. 

Više informacija o otvorenom natječaju možete dobiti u našem uredu u Puli (Mletačka 6, telefon 052 544 825), kao i u našim uredima u ostalim hrvatskim gradovima. Sve informacije kao i kontakte za sve naše urede u Hrvatskoj  možete vidjeti na http://www.eurokonzalting.com/index.php/kontakti-svi.

EUROKONZALTING, 2.2.2017.

Naziv Mjere

Naslov natječaja

Status

Rok od

Rok do

Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

01.1.1. Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj

U najavi

1.2.2017.

3.4.2017.

Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

01.1.2. Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike

U najavi

1.2.2017.

3.4.2017.

Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

01.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike

U najavi

15.2.2017.

18.4.2017.

Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

01.1.4. Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije

U najavi

15.2.2017.

18.4.2017.

Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

01.2.1. Demonstracijske aktivnosti

U najavi

15.2.2017.

18.4.2017.

Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

02.1.1. Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i »Ekološki uzgoj«

U najavi

1.2.2017.

3.4.2017.

Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

02.1.2. Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

U najavi

1.2.2017.

3.4.2017.

Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

02.1.3. Savjetovanje šumoposjednika

U najavi

1.2.2017.

3.4.2017.

Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

02.1.4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika

U najavi

1.2.2017.

3.4.2017.

Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

02.3.1. Osposobljvanje savjetnika

U najavi

1.2.2017.

3.4.2017.

Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

03.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

U najavi

20.3.2017.

22.5.2017.

Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

03.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja

U najavi

20.3.2017.

22.5.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
voće i povrće


U najavi

18.4.2017.

19.6.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
stočarstvo i peradarstvo


U najavi

18.4.2017.

19.6.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
voćei povrće


U najavi

15.12.2017.

15.2.2018.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
stočarstvo i peradarstvo


U najavi

15.12.2017.

15.2.2018.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Biljna proizvodnja – neprioritetni sektori


U najavi

20.9.2017.

20.11.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

U najavi

18.4.2017.

19.6.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

U najavi

15.12.2017.

15.2.2018.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

U najavi

20.9.2017.

20.11.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

U najavi

18.4.2017.

19.5.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

U najavi

16.10.2017.

16.11.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

U najavi

18.4.2017.

19.5.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

U najavi

15.5.2017.

17.7.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

U najavi

17.7.2017.

15.9.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

U najavi

18.9.2017.

20.11.2017.

Mjera 05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

05.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

U najavi

20.3.2017.

8.5.2017.

Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

06.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

U najavi

27.10.2017.

27.12.2017.

Mjera 06  – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

06.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Otvoren

21.12.2016.

24.2.2017.

Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

06.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

U najavi

13.6.2017.

14.8.2017.

Mjera 06  – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

06.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Otvoren

27.1.2017.

27.3.2017.

Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

06.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

U najavi

15.11.2017.

15.12.2017.

Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

06.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U najavi

13.10.2017.

13.12.2017.

 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

07.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

U najavi

13.3.2017.

12.5.2017.

 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

07.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

U najavi

3.7.2017.

4.9.2017.

 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

07.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

U najavi

9.10.2017.

8.12.2017.

 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

07.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

U najavi

20.2.2017.

16.5.2017.

 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

08.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

U najavi

2.11.2017.

29.12.2017.

 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

08.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

U najavi

16.10.2017.

15.12.2017.

 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

08.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

U najavi

16.10.2017.

15.12.2017.

 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

08.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

U najavi

16.10.2017.

15.12.2017.

 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

08.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

U najavi

16.10.2017.

15.12.2017.

Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija

09.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

Otvoren

24.1.2017.

24.3.2017.

Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija

09.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

U najavi

6.9.2017.

6.11.2017.

Mjera 16 – Suradnja

16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina

U najavi

3.7.2017.

1.8.2017.

Mjera 16 – Suradnja

16.1.2. Operativne skupine

U najavi

1.12.2017.

1.2.2018.

Mjera 19 – LEADER – CLLD

19.2.1. Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice

U najavi

2.5.2017.

3.7.2017.

Mjera 19 – LEADER – CLLD

19.3.1. Priprema aktivnosti suradnje LAG-a

U najavi

2.5.2017.

3.7.2017.

Mjera 19 – LEADER – CLLD

19.3.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-a

U najavi

2.5.2017.

3.7.2017.

Mjera 19 – LEADER – CLLD

19.4.1. Tekući troškovi i animacija

U najavi

15.2.2017.

18.4.2017.Poduzetnici u turizmu koji nisu stigli prijaviti svoje projekte na prethodni natječaj za izgradnju hotela ili čije projektne prijave budu odbijene, moći će doraditi svoje projektne prijave i prijaviti se na novi natječaj za izgradnju hotela (objekata iz skupine hoteli). Otvaranje novog natječaja najavljeno je za listopad 2017. godine.

Kao i kod prethodnog natječaja, svrha je poboljšati razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima, a cilj je potaknuti investicije u početna ulaganja u turizmu s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici. Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava još uvijek nije poznat, ali je poznat intenzitet potpore koji iznosi 45% za mikro i male poduzetnike i 35% za srednje poduzetnike.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za slične troškove kao i u prethodnom natječaju, za izgradnju i opremanja hotela s dodatnim sadržajima te za održavanje postojećih objekata hotela uz uvjet podizanja kategorizacije za jednu zvjezdicu.

Ukupan fond sredstava u novom natječaju za izgradnju hotela iznosi 202.278.555 kuna.

EUROKONZALTING, 11.01.2017.
Stranica 2 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt