info@eurokonzalting.com            en
enp
×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 742
Otvoreno e-savjetovanje o prijedlogu Pravilnika iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine

 
Putem portala e-savjetovanje objavljen je prijedlog novog Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014.-2020. godine. Svi zainteresirani dionici pozvani su do 9. kolovoza 2019. godine dostaviti svoje komentare i prijedloge te doprinijeti izradi konačne verzije Pravilnika.

Novim Pravilnikom ujednačuju se procedure i provedba postupaka dodjele potpore za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente, osim IAKS mjera. Pravilnikom će biti propisani opći uvjeti prihvatljivosti, uvjeti prijave, obrade, provedbe, kontrole i isplate projekata, dok će detaljni uvjeti prihvatljivosti biti propisani natječajem za svaku pojedinačnu mjeru.

Izrada novog Pravilnika glavni je razlog kašnjenja brojnih natječaja, pa očekujemo da će nakon njegove objave natječaji biti raspisani te će za njih vrijediti novi, pojednostavljeni Pravilnik.

Posljednjih godina smo se tijekom provedbi natječaja susretali sa velikim brojem Pravilnika, njihovim dopunama i izmjenama, te se javila potreba da se osnovni uvjeti propišu na jednaki način za sve mjere Programa. Novi Pravilnik će omogućiti lakše upoznavanje sa uvjetima natječaja kako bi svi potencijalni korisnici mogli u što većoj mjeri aplicirati na natječaje i ostvariti bespovratna sredstva iz EU fondova.

Prijedlog Pravilnika možete pronaći na sljedećem LINKU.


Za sve dodatne informacije obratite se središnjem uredu Eurokonzaltinga u Puli, Mletačka 6, tel. 052/544-825, mob. 091/125-7777 ili uredima u drugim hrvatskim gradovima.

Eurokonzalting, 17.07.2019.
Obavještavaju se zainteresirani dionici da je putem portala e-savjetovanja u javnu raspravu pušten Nacrt pravilnika o provedbi podmjere 4.4. “Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena”

U okviru mjere bespovratna sredstva se dodjeljuju za sljedeće prihvatljive aktivnosti:

1. Kupnja zemljišta za realizaciju projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
2. Ulaganje u građenje terasastih parcela
3. Ulaganje u građenje suhozida
4. Ulaganje u sadnju živica
5. Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi
6. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri
7. Izgradnja novih i obnova postojećih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri
8. Obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu koje nije održavano sukladno dobroj poljoprivrednoj praksi s obzirom na vrstu uporabe koji su zarasli ili zarastaju grmljem ili drugom drvenastom vegetacijom (započeti proces sukcesije)
9. Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke.

Putem portala e-savjetovanja, na koji je potrebno prethodno se registrirati, moguće je dostaviti svoje prijedloge vezano za gore navedeni Nacrt pravilnika.
Javnom raspravom želi se prikupiti kvalitetne prijedloge svih zainteresiranih dionika u cilju izrade što bolje verzije konačnog Pravilnika po kojem bi se trebao provoditi sljedeći natječaj.

U e-savjetovanje moguće je uključiti se putem sljedeće poveznice.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 


EUROKONZALTING, 19.03.2018.
Otvaranje natječaja za Mjeru 6.4 najavljeno je za ožujak 2018. godine. Neposredno prije otvaranja natječaja očekuje se objava novog pravilnika.
Unutar iste mjere moguće je ishoditi do 200.000 eura bespovratnih sredstava za turističke objekte i pojedine usluge na poljoprivrednim gospodarstvima.

Tako je moguće ishoditi do 70% ulaganja bespovratno za sljedeće aktivnosti:
 
1. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
2. tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
4. prerada, marketing i izravna prodaja nepoljoprivrednih proizvoda

Unutar istih aktivnosti biti će moguće između ostalog sufinanciranje izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata za turizam, izgradnja bazena i uređenje okoliša, nabavka opreme i namještaja za obavljanje turističke djelatnosti.

 
Osnovni preduvjeti za prijavu na natječaj za Mjeru 6.4 su sljedeći:
1. potencijalni prijavitelj mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika minimalno 12 mjeseci
2. ekonomska veličina gospodarstva mora biti minimalno 2.000 eura
3. ulaganje se mora provoditi u naselju do 5.000 stanovnika

Jedan od najvažnijih kriterija
je da se potencijalni korisnik bespovratnih sredstava već mora baviti istom djelatnošću (razlika u odnosu na Mjeru 6.2).
Ukoliko se potencijalni investitor (OPG ili poslovni subjekt upisani u Upisnik poljoprivrednika) još ne bave istom djelatnošću mogu se prijaviti na Mjeru 6.2. Uvjete za Mjeru 6.2 možete pronaći na sljedećem linku:Mjera 6.2

Primjeri sličnih uspješnih projekata klijenata Eurokonzaltinga financirani iz EU fondova:
Izgradnja kuće za odmor u naselju Krmed

Mjere namijenjene razvoju poljoprivrede:
Mjera 6.1 (50.000  eura bespovratnih sredstava za mlade poljoprivrednike – 100% bespovratno)
Mjera 6.3 ( 15.000  eura bespovratnih sredstva za pokretanje poslovanja mailm poljuprivrednicima)
Mjera 4.1 ( od 5.000 eura do 1.000.000 eura za sektor poljoprivrede)
Mjera 4.2 ( od 15.00 eura do 3.000.000 eura za sektor poljoprivrede)


Ministarstvo poljoprivrede je dana 19. prosinca objavilo Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I. 22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“ u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Predmet potpore su ulaganja s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova, a najviši mogući iznos potpore koju korisnik može ostvariti bit će propisan Natječajem.

Korisnik potpore može biti vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice za ribolov.

Prihvatljiva ulaganja su:

a) ulaganja/aktivnosti vezane uz izravno stavljanje na tržište vlastitog ulova;
b) ulaganja u sustave sljedivosti vlastitih proizvoda;
c) ulaganja/aktivnosti vezane uz samostalnu preradu vlastitog ulova;
d) ulaganja/aktivnosti vezane uz pakiranje i/ili predstavljanje vlastitih proizvoda.

Ulaganja obuhvaćaju sljedeće:

a) ulaganja koja se provode na ribarskim plovilima;
b) ulaganja koja se provode izvan ribarskih plovila, ali su vezana uz proizvode ribarskog plovila odnosno ulov.

Više informacija možete pogledati na sljedećem linku. LINK

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 22.12.2017.
Petak, 01 Prosinac 2017 07:34

Objavljen Pravilnik za podmjeru 6.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u Narodnim novinama broj 117/2017 od 29. studenoga 2017. godine objavila Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“. Sukladno Planu objave natječaja, prijave na natječaj bi se trebale zaprimati od 13. prosinca 2017. godine do 13. veljače 2018. godine.

Više informacija o navedenom pravilniku možete pogledati na sljedećem linku : Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Najbitnija promjena odnosi se na to da kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti UPISAN u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti NAJMANJE GODINU DANA PRIJE datuma podnošenja Zahtjeva za potporu.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 01.12.2017.
U Narodnim novinama broj 101/2017 od 12. listopada 2017. godine objavljen je novi pravilnik donesen na temelju ZJN 2016.

Pravilnik propisuje sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta.
Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine.

Novina je ta da se plan nabave i sve njegove kasnije promjene objavljuju u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od donošenja ili promjene. EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav. EOJN RH bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku koje moraju biti javno dostupne u EOJN RH do 30. lipnja sljedeće godine. Planovi nabave čuvaju se najmanje šest godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

Naručitelj je u obvezi ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma. Registar se ažurira prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci. Kod jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine.
Kao i kod plana nabave, tako je obvezan i registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RJ u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene. EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac registra ugovora u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav.

EOJN RH javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku. Nakon što se pošalje na objavu obavijest o dodjeli ugovora u EOJN RH, automatski će se unijeti odgovarajući podatci iz obavijesti u registar ugovora. Pohrana u EOJN RH registra ugovora čuva se najmanje deset godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

Prije pokretanja postupka javne nabave naručitelji provode analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave. Sve prikupljene informacije prilikom analize tržišta ne smiju se interpretirati na način da imaju za posljedicu narušavanje tržišnog natjecanja ili kršenje načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Kod provedbe prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima uvodi se novina na način da EOJN RH bez odgode javno objavljuje informacije i dokumentaciju koju obvezno sadrži dokumentacija o prethodnom savjetovanju a to je: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora. Prethodno savjetovanje traje najmanje pet dana od dana javne objave. Dok traje prethodno savjetovanje zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH odmah odgovarati na zaprimljene primjedbe i prijedloge te ih može, ako se ukaže potreba i pozvati na sastanak.

Nakon što se završi prethodno savjetovanje naručitelj je obvezan razmotriti zaprimljene primjedbe i prijedloge te o tome izrađuje izvješće. Ukoliko prihvati određene primjedbe potencijalnih ponuditelja naručitelj smije u ovoj fazi izmijeniti prethodno objavljeni opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora pod uvjetom da te izmjene nisu značajne. Pravilnik propisuje obveza sadržaj izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Izvješće se objavljuje u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije da dan objave poziva na nadmetanje. EOJN RH bez odgode javno objavljuje izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Sva objavljena izvješća pohranjuju se najmanje šest godina od njihove objave.

Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

EUROKONZALTING, 27.10.2017.

U Narodnim novinama broj 101/2017 od 12. listopada 2017. godine objavljen je novi pravilnik donesen na temelju ZJN 2016.

Pravilnik propisuje sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta.

Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine.

Novina je ta da se plan nabave i sve njegove kasnije promjene objavljuju u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od donošenja ili promjene. EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav. EOJN RH bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku koje moraju biti javno dostupne u EOJN RH do 30. lipnja sljedeće godine. Planovi nabave čuvaju se najmanje šest godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

Naručitelj je u obvezi ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma. Registar se ažurira prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci. Kod jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine.

Kao i kod plana nabave, tako je obvezan i registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RJ u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene. EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac registra ugovora u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav.

EOJN RH javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku. Nakon što se pošalje na objavu obavijest o dodjeli ugovora u EOJN RH, automatski će se unijeti odgovarajući podatci iz obavijesti u registar ugovora. Pohrana u EOJN RH registra ugovora čuva se najmanje deset godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

Prije pokretanja postupka javne nabave naručitelji provode analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave. Sve prikupljene informacije prilikom analize tržišta ne smiju se interpretirati na način da imaju za posljedicu narušavanje tržišnog natjecanja ili kršenje načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Kod provedbe prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima uvodi se novina na način da EOJN RH bez odgode javno objavljuje informacije i dokumentaciju koju obvezno sadrži dokumentacija o prethodnom savjetovanju a to je: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora. Prethodno savjetovanje traje najmanje pet dana od dana javne objave. Dok traje prethodno savjetovanje zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH odmah odgovarati na zaprimljene primjedbe i prijedloge te ih može, ako se ukaže potreba i pozvati na sastanak. Nakon što se završi prethodno savjetovanje naručitelj je obvezan razmotriti zaprimljene primjedbe i prijedloge te o tome izrađuje izvješće. Ukoliko prihvati određene primjedbe potencijalnih ponuditelja naručitelj smije u ovoj fazi izmijeniti prethodno objavljeni opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora pod uvjetom da te izmjene nisu značajne. Pravilnik propisuje obveza sadržaj izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Izvješće se objavljuje u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije da dan objave poziva na nadmetanje. EOJN RH bez odgode javno objavljuje izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Sva objavljena izvješća pohranjuju se najmanje šest godina od njihove objave.

Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Objavljeno u Gospodarstvo
U Narodnim novinama broj 101/2017 od 12. listopada 2017. godine objavljen je Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije (e-žalba), način povezivanja informacijskih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske te druga pitanja u vezi s elektroničkom žalbom.
Pravilnikom se stvaraju zakonske pretpostavke za povezivanje informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH koji se međusobno povezuju na način da u žalbenim postupcima osiguraju sigurnu i zaštićenu komunikaciju oba sustava sigurnosnim protokolima četvrte razine te dostavu informacija i dokumentacije elektroničkim sredstvima između stranaka žalbenog postupka i Državne komisije. EOJN RH se smatra poslužiteljem za potrebe sustava e-Žalba.

EOJN RH omogućiti će pristup bazi podataka Državnoj komisiji, nadležnom upravnom sudu Republike Hrvatske, središnjem tijelu državne uprave nadležnom za politiku javne nabave i nadležnom Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti. Također, omogućena je uplata naknade za pokretanje žalbenog postupka elektroničkim načinom putem sustava e-Žalba pod pretpostavkom ispunjenja tehničkih uvjeta.

Sustav e-Žalba će omogućiti u žalbenim postupcima pred Državnom komisijom da se žalba može dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije. Smatrati će se da je žalba predana putem sustava e-žalba potpisana. Elektroničkim vremenskim žigom ovjeravati će se žalba putem datuma i vremena zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN RH. Smatra se da je dostava Državnoj komisiji odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH. Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte. Obavijest će sadržavati podatke o internetskoj adresi na kojoj je dostupna žalba, datum i vrijeme zaprimanja žalbe te upozorenje da je danom zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN RH dostava obavljena. Nakon dostave odluke Državne komisije javnom objavom, sustav e-Žalba šalje obavijest o tome strankama žalbenog postupka.

EOJN RH objavit će na vlastitim internetskim stranicama potrebne tehničke preduvjete koji su neophodni za upotrebu informacijskog sustava, a posebno neophodne tehničke preduvjete, podatke potrebne radi instalacije, korisnički priručnik i detaljne informacije potrebne za upotrebu informacijskog sustava.
Dio Pravilnika stupio je na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama osim članaka 3. - 5. Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine. Do stupanja na snagu članaka 3. – 5. Pravilnika, Državna komisija i Narodne novine dužni su međusobno povezati informacijske sustave sukladno potrebama Pravilnika.

EUROKONZALTING, 27.10.2017.
Objavljeno u Gospodarstvo
Na mrežnim stranicama e-Savjetovanja, konačno je objavljeno dugo očekivano izvješće savjetovanja za nacrt pravilnika o provedbi podmjere 6.2.

Većina prijedloga Eurokonzaltinga je prihvaćena.

Više možete pročitati na poveznici.

Objava natječaja očekuje se 13. studenog ove godine s točno 5 mjeseci zakašnjenja. Pravilnik o provedbi ove podmjere očekuje se uskoro.

Više o osnovnim uvjetima Podmjere 6.2. možete pogledati na sljedećem linku: PODMJERA 6.2.

Na sljedećim linkovima možete saznati još korisnih informacija vezanih za Podmjeru 6.2.:

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 28.09.2017.
Utorak, 18 Travanj 2017 12:09

Objavljen novi pravilnik za podmjeru 4.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila tekst Pravilnika za ruralni razvoj, Mjera 4, Podmjera 4.1; potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva.

Pravilnikom je definiran mladi poljoprivrednik kao osoba koja nema više od 40 godina i 364 dana starosti, posjeduje stručna znanja, te ima status nositelja OPG-a ili odgovorne osobe unutar pet godina od datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

Definiran je i početnik, tj. korisnik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a posluje kraće od dvije godine.

Intezitet potpore iznositi će 50% ukupnih prihvatljivih troškova. Prihvatljivi korisnici su OPG-i, obrti i tvrtke upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu u trenutnku podnošenja zahtjeva za potporu.
Iznos potpore iznosi od 5.000 eura do 1.000.000 eura, odnosno 100.000 eura za početnike.

Ekonomska veličina gospodarstva mora iznositi minimalno 8.000 eura, odnosno 6.000 eura u sektoru voća i povrća.

Kod zajedničkih projekata jedan od uvjeta prihvatljivosti je da se projekt provodi na jednoj lokaciji, odnosno na katastarskim česticama koje su međusobno povezane, međusobno graniče ili obuhvaćaju jednu tehnološku-proizvodnu cjelinu.

Prijava na natječaj provoditi će se u dvije faze.
I. faza postupka dodjele potpore uključuje sljedeće:
-zaprimanje prvog dijela zahtjeva za potporu
-rangiranje zaprimljenih zahtjeva za potporu
-administrativnu kontrolu prvog dijela zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika i projekta te dodjelu bodova prema kriterijima odabira
-izdavanje Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava, Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i/ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu i
-ugovaranje

II. faza
postupka dodjele potpore uključuje sljedeće:
-zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu
-administrativnu kontrolu drugog dijela zahtjeva za potporu – provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, provjeru postupka nabave, provjeru opravdanosti dostavljenih troškova te ekonomsku održivost projekta i
-izdavanje Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

Očekivani natječaji:
Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine
Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine
Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine
Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine
Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

U slučaju istog broja bodova prednost će biti propisana natječajem, a može biti povezana s pojedinim kriterijima odabira i/ili vremenom podnošenja zahtjeva.

EUROKONZALTING, 18.04.2017.

U privitku se nalazi tekst Pravilnika.

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt