info@eurokonzalting.com           
enp
×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 742
Objavljen je natječaj za Mjeru 4.3.3. kojim se može ishoditi do 1.000.000 eura bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore 100% za ulaganja u izgradnju ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture. Za više informacija, izračun bodova te provjeru uvjeta natječaja možete nam se obratiti na broj telefona: 099 492 2000 (Eurokonzalting, Odjel ruralnog razvoja).

Mjera 4.3.3. omogućuje ishođenje bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore od 100% za ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture te ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture.

Prihvatljivi korisnici su:
 • šumoposjednici
 • udruge šumoposjednika
 • jedinice lokalne samouprave.

Rok prijave na natječaj: od 01.07.2020. do 30.10.2020. godine

Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 10.000 eura, dok najviša vrijednost može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Natječajem je moguće ishoditi 100% bespovratnih sredstava za ulaganja u sljedeće aktivnosti (detaljnije o prihvatljivim troškovima ovdje):
 • Građenje i/ili rekonstrukcija šumskih prometnica (šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova)
 • Kupnja šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova
 • Opći troškovi, troškovi pripreme dokumentacije za natječaj, elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica i sl.

Za sve dodatne i najnovije informacije te za provjeru kriterija Natječaja obratite se na broj telefona 099 492 2000, Odjel ruralnog razvoja.

Eurokonzalting, 09.06.2020.
U Zagrebu, 26.10.2017. održana je četvrta sjednica Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Cilj odbora je praćenje učinkovitosti Programa i uspješnost njegove provedbe. U radu odbora sudjeluju predstavnici tijela državne uprave, lokalne i regionalne (samo)uprave, javna tijela, gospodarski partneri i ostali. Sjednici su prisustvovali i predstavnici Europske komisije.

Članovima Odbora predstavljeno je konačno izvješće ex-post vrednovanja IPARD programa.

Također, predloženi su i raspravljeni kriteriji odabira za tipove operacija 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – neprioritetni sektori, 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na ruralnom području“.

EUROKONZALTING 28.10.2017.
Ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju zajedno sa ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem, potpisala je s korisnicima potpore iz operacije 4.1.1. ("Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava") ugovore o financiranju u provedbi Mjere 4 iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Za operaciju 4.1.1. ugovoreno je 27 projekata u vrijednosti od gotovo 123 milijuna kuna, za operaciju 4.2.1., u vrijednosti od 216 milijuna kuna, ugovoreno je 28 projekata, a ukupna vrijednost ovih ulaganja iznosi više od 731 milijun kuna.

Nakon potpisivanja ugovora kreće se s postupkom nabave, nakon čega će biti izdane odluke o dodjeli sredstava. Iznos predujma može biti do 50% odobrene potpore.

Detaljnije o svim mjerama možete pronaći na stranicama Eurokonzaltinga.

EUROKONZALTING 23.10.2017.
Ponedjeljak, 16 Listopad 2017 07:36

Izmjene i dopune Pravilnika za tip operacije 4.3.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 101/2017 od 12. listopada 2017. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

O svemu više možete pogledati na stranicama APPRRR.

EUROKONZALTING, 16.10.2017.
Ovim putem obavještavamo potencijalne korisnike Mjere 4 da se natječaji u okviru Mjere 4 zatvaraju tokom 7 mjeseca.

Natječaj za Operaciju 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ otvoren je do 17.07.2017. godine do 12:00 sati.

Natječaj za Operaciju 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ otvoren je do 17.07.2017. godine do 12:00 sati.

Natječaj za Podmjeru 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ otvoren je do 31.07.2017. godine do 12:00 sati.

Više o navedenim mjerama možete pogledati na sljedećim linkovima: 4.1.1., 4.1.2., 4.2.

Za sve dodatne informacije obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima Eurokonzaltinga u drugim hrvatskim gradovima: Link KONTAKTI.

EUROKONZALTING, 7. srpnja 2017.
U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. bespovratna sredstva su namijenjena obnovi suhozida kroz Mjeru 4 – „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjeru 4.4. „Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva“, tip Operacije 4.4.1. „Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša“.

Korisnici unutar navedenog tipa Operacije su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva; javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima (državne, regionalne i lokalne javne ustanove); te jedinice lokalne samouprave i civilne udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti i zaštite okoliša.

Prihvatljivi troškovi odnose se na ulaganje u izgradnju terasa, u podizanje suhozida i živica; uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta; nabava električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka); izgradnja novih i obnova postojećih nastambi za stoku na području prirodne rasprostranjenosti velikih zvijeri; obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu; ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke te kupnja zemljišta za realizaciju projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Visina potpore iznosi od 600,00 EUR do 150.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore unutar tipa Operacije 4.4.1. za suhozide iznosi do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova. Natječaj za navedeni tip Operacije indikativno je najavljen za 18. rujna 2017. s rokom prijave do 20. studenog 2017.

Više informacija možete dobiti u našem uredu u Puli (Mletačka 6, telefon 052 544 825), kao i u našim uredima u ostalim hrvatskim gradovima. Sve informacije kao i kontakte za sve naše urede u Hrvatskoj možete vidjeti na linku.

EUROKONZALTING, 19.6.2017.
Radionica za potencijalne korisnike ili njihove predstavnike održat će se 2. svibnja 2017. godine u Jastrebarskom. Polaznici će se moći upoznati sa sljedećim operacijama:

 • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine
 • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine
 • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine
 • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine
 • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Radionica se održava u Vinariji Kolarić, na adresi Hrastje Pleševičko 24 u Jastrebarskom, s početkom u 10.00 sati.

Za sudjelovanje na radionici potrebna je prijava putem sljedećeg obrasca. LINK: Obrazac

Informacije o održavanju sljedećih radionica diljem RH biti objavljene do sredine sljedećeg tjedna na stranici ruralnirazvoj.hr. 

Više informacija o Podmjeri 4.1 i otvorenom natječaju možete pronaći na sljedećim linkovima:

EUROKONZALTING, 28.04.2017.
Objavljeno u Novosti
Otvaranjem natječaja za podmjeru 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ 24. travnja 2017. godine dobiveni su konačni uvjeti koje potencijalni korisnici ove mjere moraju zadovoljiti kako bi mogli aplicirati na natječaj. Prijave na natječaj traju od 2. lipnja 2017. godine do 17. srpnja 2017. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 600.000.000,00 HRK


1. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Prihvatljivi korisnici su:

1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

UVJETI

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana izuzev mladih poljoprivrednika i korisnika koji su upisani u Registar farmi - Jedinstveni registar domaćih životinja. Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati EKONOMSKU VELIČINU poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 do 250.000 EUR SO (izdaje Savjetodavna služba).

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji korisnik mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Korisnik mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore.


2. VISINA I INTENZITET POTPORE

 • Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR do 1.000.000 EUR.
 • Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR.
 • Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.
Kompletan natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« možete preuzeti u prilogu na dnu stranice

Više informacija o sličnoj temi možete pronaći na sljedećim linkovima: Podmjera 4.2 i Poljoprivreda i ruralni turizam

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati u našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel 052 544 825) ili u našim uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 25.04.2017.
Raspisano je 5 natječaja podmjeru 4.1. „potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ a same prijave na natječaj počinju mjesec dana od objave kako bi korisnici imali vremena za pripremu. Prijave će se zaprimati od 2. lipnja 2017. godine tako da je korisnicima ostavljeno dovoljno vremena da pripreme svoje projekte te budu spremni za prijavu a natječaj se zatvara 3. srpnja 2017. godine.

Sufinanciranje iznosi 50% a maksimalni iznos potpore po projektu je 1.000.000 eura OSIM za početnike kojima je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

Mladi
mogu ostvariti dodatno povećanje potpore za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.


Temeljem pravilnika otvoreni su sljedeći natječaji:

1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).

2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi: podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, prostora za skladištenje, kupnja mehanizacije, opremanje objekata za prijem i skladištenje, sušenje i doradu. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).

2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi: rekonstrukcija i izgradnja objekata za držanje životinja, oprema i mehanizacija. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi su gradnja i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, strojevi i oprema.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati u našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel 052 544 825) ili u našim uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 25.04.2017.
Utorak, 18 Travanj 2017 12:09

Objavljen novi pravilnik za podmjeru 4.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila tekst Pravilnika za ruralni razvoj, Mjera 4, Podmjera 4.1; potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva.

Pravilnikom je definiran mladi poljoprivrednik kao osoba koja nema više od 40 godina i 364 dana starosti, posjeduje stručna znanja, te ima status nositelja OPG-a ili odgovorne osobe unutar pet godina od datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

Definiran je i početnik, tj. korisnik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a posluje kraće od dvije godine.

Intezitet potpore iznositi će 50% ukupnih prihvatljivih troškova. Prihvatljivi korisnici su OPG-i, obrti i tvrtke upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu u trenutnku podnošenja zahtjeva za potporu.
Iznos potpore iznosi od 5.000 eura do 1.000.000 eura, odnosno 100.000 eura za početnike.

Ekonomska veličina gospodarstva mora iznositi minimalno 8.000 eura, odnosno 6.000 eura u sektoru voća i povrća.

Kod zajedničkih projekata jedan od uvjeta prihvatljivosti je da se projekt provodi na jednoj lokaciji, odnosno na katastarskim česticama koje su međusobno povezane, međusobno graniče ili obuhvaćaju jednu tehnološku-proizvodnu cjelinu.

Prijava na natječaj provoditi će se u dvije faze.
I. faza postupka dodjele potpore uključuje sljedeće:
-zaprimanje prvog dijela zahtjeva za potporu
-rangiranje zaprimljenih zahtjeva za potporu
-administrativnu kontrolu prvog dijela zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika i projekta te dodjelu bodova prema kriterijima odabira
-izdavanje Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava, Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i/ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu i
-ugovaranje

II. faza
postupka dodjele potpore uključuje sljedeće:
-zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu
-administrativnu kontrolu drugog dijela zahtjeva za potporu – provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, provjeru postupka nabave, provjeru opravdanosti dostavljenih troškova te ekonomsku održivost projekta i
-izdavanje Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

Očekivani natječaji:
Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine
Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine
Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine
Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine
Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

U slučaju istog broja bodova prednost će biti propisana natječajem, a može biti povezana s pojedinim kriterijima odabira i/ili vremenom podnošenja zahtjeva.

EUROKONZALTING, 18.04.2017.

U privitku se nalazi tekst Pravilnika.
Stranica 1 od 2

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt