info@eurokonzalting.com            en
enp
Otvoren je novi poziv na dostavu projekata subjekata malog i srednjeg poduzetništva s ciljem poticanja primjene informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Najniži mogući iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 kn
Najviši mogući iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća.

Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti prema veličini prihvatljivih prijavitelja:
Mikro i Mali poduzetnici - 85%
Srednji poduzetnici - 65%

Korisnik poticaja je obavezan iz vlastitih sredstava namiriti razliku do ukupnog iznosa ulaganja u IKT.

Aktivnosti koje će se financirati u okviru ovog Poziva biti će:
- izrada, razvoj, nabava IKT poslovnih rješenja namjenjena optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje;
- implementacija, prilagodba i integrarija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.

Prihvatljive su sljedeće kategorije troškova:
 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10…)
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana)
 • Troškovi za korištenje SaaS11 (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
 • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
 • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK
 • Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI
Dana 09.07.2018. godine objavljen je natječaj „BESPOVRATNA SREDSTVA ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“ na koji se mogu prijaviti mikro, mali, srednji poduzetnici.

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 80.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 kn

Svrha ovog poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti:

- Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje
- Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.

Prihvatljive su sljedeće kategorije troškova:

-Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10…)
- Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana)
- Troškovi za korištenje SaaS11 (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
- Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti
- Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
- Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta
- Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK
- Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK
- Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je od 21. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI
Prema godišnjem plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2018. godinu,ubrzo se očekuje otvaranje natječaja  „Unapređenje poslovanja mikro MSP-ova uvođenjem IKT –vaučeri“.

Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1.Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. g, a 15.200.000,00 HRK iznosi ukupna financijska omotnica.

Prihvatljive aktivnosti uključuju uvođenje i primjenu softverskih unapređenja poslovanja MSP-ova uvođenjem IKT-a u poslovanje kroz : web stranice, e-commerce i sl.

Ovim putem napominjemo i na natječaj istog tipa odnosno na „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a – faza II“, također namijenjen malim i srednjim poduzetnicima http://www.eurokonzalting.com/index.php/bespovratna-sredstva-i-krediti/item/902-najavljen-natjecaj-naziva-povecanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-putem-ikt-a-faza-ii-za-kraj-06-mjeseca-2018 .

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

0
5.07.2018.
Uskoro se očekuje objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju.

Cilj je unaprijediti pristup građana javnim podacima i povećati razinu sudjelovanja građana u lokalnom odlučivanju.

Specifični ciljevi:
1. unaprijediti transparentnost javne uprave
2. unaprijediti kapacitete OCD-a za korištenje otvorenih javnih podataka.

Na natječaj se mogu prijaviti organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa, javne ustanove te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 400.000 kuna, a najviši 1.500.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi 100%.

Putem ovog natječaja sufinancira se:
- inovativno korištenje podataka iz javnog sektora (skupljenih, proizvedenih, reproduciranih i distribuiranih od strane javnog sektora u mnogim područjima djelovanja, kao što su informacije vezane uz društvene, gospodarske, zemljopisne, vremenske, turističke, poslovne, autorske i obrazovne informacije) za poboljšanje postojećih ili isporučivanje novih javnih usluga (uključujući mogućnosti za ponovnu uporabu dokumenata od strane i za osobe s invaliditetom i drugih skupina u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti)
- razvoj IKT/mobilnih aplikacija za razvoj novih javnih usluga i uključivanje građana u procese odlučivanja.

Ukupan fond sredstava iznosi 27.000.000 kuna.

EUROKONZALTING, 21.11.2017.
Krajem 2017. godine očekuje se objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja u informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Cilj natječaja je doprinijeti rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se za ulaganja u nabavu informatičke opreme i programa koji će rezultirati unaprjeđenjem najmanje jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

Na natječaj će se moći prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici (poduzeća i obrti).

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava trenutno nije poznat. Poznat je intenzitet potpore koji će se kretati od najmanje 45% do najviše 85% od prihvatljivih troškova.

Ukupan fond sredstava po ovom Pozivu iznosi 15.200.000 kuna.

EUROKONZALTING, 17.01.2017.
Poduzeću NATURA-TURIST d.o.o. iz Općine Plitvička Jezera odobrena su EU sredstva za projekt ulaganja u informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Još krajem 2015. godine članovi uprave poduzeća odlučili su svoju investiciju prijaviti na natječaj EU fondova. Nakon izrade projektne prijave od strane poduzeća EUROKONZALTING iz Pule i dužeg čekanja na evaluaciju prijave, krajem 2016. godine stigla je obavijest da je projekt odobren za financiranje.

„Dugo smo čekali na evaluaciju projekta. Mislili smo da se projekt niti neće odobriti za sufinanciranje, a kada smo dobili odluku, bili smo iznenađeni i sretni. Prvi smo na Plitvicama koji smo dobili bespovratna sredstva iz EU. Sredstva će nam jako dobro doći, uložit ćemo u unaprjeđenje poslovanja i zaposliti nove ljude“, kazala je Željka Brozović, član uprave poduzeća NATURA-TURIST d.o.o. Ovim projektom poduzeće će uložiti u informatizaciju i automatizaciju poslovanja nabavom računalne opreme i programskog sustava kojima će povećati svoju konkurentnost na tržištu.

Provedbom projekta poduzeće će integrirati poslovne procese, olakšati poslovanje, povećati produktivnost što će dovesti do povećanja prihoda i novih zapošljavanja u poduzeću. Zbog implementacije programskog sustava poduzeće će biti u mogućnosti povećati svoju ponudu i na tržištu ponudu nove turističke usluge. Očekuje se da će realizacijom projekta poduzeće povećati svoje prihode za gotovo 50%, zadržat će postojeće djelatnike te će zaposliti dva nova djelatnika. Ovim projektom utjecat će se i na povećanje turističke prepoznatljivosti Općine Plitvička Jezera te će rezultirati povećanjem broja turističkih dolazaka i noćenja u Općinu Plitvička Jezera.

Projektom će upravljati projektni tim koji se sastoji od djelatnika iz poduzeća te vanjskih stručnjaka. Očekivano vrijeme provedbe je devet mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 132.681,51 kunu, a prihvatljivi troškovi 125.797,03 kune. Za navedeni projekt odobrena su bespovratna sredstva u visini od 90% prihvatljivih troškova, odnosno 113.217,32 kune.  

Projekt financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

EUROKONZALTING, 16.01.2017.
Objavljeno u Gospodarstvo

Na službenim Internet stranicama www.strukturnifondovi.hr objavljena je informacija o produljenju roka za dostavu projektnih prijava na natječaj za ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije u područjima s razvojnim posebnostima. Rok za dostavu projektnih prijava produljen je do 15. veljače 2016. godine što olakšava prijavu na natječaj u 2016. godini, s obzirom da je prethodni rok (15. siječnja 2016.) bio prekratak za izradu godišnjih financijskih izvješća za prijavu u 2016. godini.

Na natječaj se mogu prijaviti pravne i fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.

Važno je istaknuti da je važan kriterij gdje se ulaganje provodi, a ne gdje se nalazi sjedište gospodarskog subjekta koji bi se prijavio na natječaj.

Da bi ulaganje bilo prihvatljivo, projekt se mora provoditi na sljedećim područjima:
- na području jedinica lokalne samouprave koje pripadaju brdsko-planinskim područjima
- na području jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na otocima i otočnim skupinama
- na području jedinica regionalne samouprave koje prema indeksu razvijenosti spadaju u I. skupinu razvijenosti
- na području jedinica lokalne samouprave koje spadaju u I., II. i III. skupinu razvijenosti.

Putem ovog natječaja, bespovratna sredstva mogu se dobiti za sljedeće kategorije troškova:
- za troškove nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CMS, ECM, CRM, CAD, CAM)
- za troškove licenci za nadogradnju softvera
- za troškove korištenja SaaS (Software as a Service) modela/usluge do najviše 10% ukupne vrijednosti projekta
- za troškove nabave računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika
- za izdatke za ostalu opremu i uređaje potrebne za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
- za troškove obuke zaposlenika za korištenje novih sustava
- za troškove za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava (npr. umrežavanje opreme, strukturno kabliranje, konstrukcija server sobe, itd.), za koje nije potrebna građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta/rješenje za građenje, do najviše 20.000,00 HRK
- za troškove usluge vanjskog stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave
- za troškove usluge vanjskog stručnjaka za vođenje projekta
- za troškove usluge financijske revizije
- za troškove vezane za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti, sukladno točki 7.6.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se putem ovog natječaja za ulaganja u ICT može dodijeliti iznosi 100.000 kuna, a najviši iznos je 1.500.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi do 90% prihvatljivih troškova.

EUROKONZALTING, 11.12.2015.

 

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt