info@eurokonzalting.com           
enp
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ financijski je instrument namijenjen subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom korona virusa, a koji je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj ovog Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Za više informacija te provjeru uvjeta možete nam se obratiti na broj telefona: 091 157 7777 ili putem email adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Eurokonzalting, Odjel poslovnih planova i investicijskih studija).

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje 3 mjeseca u 2019. godini, a koja su:
 • zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine
 • ili su u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60 % i više u odnosu na 2019. godinu.


Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 • imaju status „subjekta malog gospodarstva“, odnosno zadovoljavaju sljedeće kriterije:

  • po veličini su mikro, mali ili srednji poduzetnici
  • ostvaraju dobit, odnosno registrirani su kao: trgovačko društvo ili obrti; fizička osoba koja obavlja djelatnosti slobodnih zanimanja; ustanova, zadruga ili drugi slični subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnosti u cilju stjecanja dobiti
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 45 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama, što uključuje da:

  • za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka;
  • za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja odnosno ne smiju kasniti u plaćanju ili ne ispunjavati obvezu plaćanja bilo kojeg drugog kredita/leasinga/zajma
 • nema ranije odobren COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Uvjeti i otplata zajma

 • Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV.

Naziv programa  “COVID-19 zajam za obrtna sredstva”
Iznos  Do 380.000,00 kuna
Kamatna stopa 
0,25% fiksna za cijeli period otplate zajma
Rok korištenja  6 mjeseci
Poček  Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine
Rok otplate  Do 5 godina uključujući poček
Instrument osiguranja Zadužnica korisnika zajma

 Ovaj Financijski instrument važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Za dodatne informacije o navedenom financijskom instrumentu te provjeri uvjeta prijave na isti možete nam se obratiti na broj telefona: 091 157 7777 ili putem email adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Eurokonzalting, 14.01.2021.
Ponedjeljak, 12 Studeni 2018 10:52

ESIF MIKRO ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA

U okviru ESIF malih zajmova HAMAG-BICRO će mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati male zajmove za obrtna sredstva uz kamatnu stopu od 1,5% do 3,5%.

ESIF MIKRO ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA odobravaju se u iznosima od 1.000,00€ do najviše 25.000,00€ u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.

Rok korištenja sredstava zajmova u pravilu je do 3 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora o zajmu.
Sredstva iz ovog financijskog instrumenta korisnici će moći iskoristiti na pripremu proizvodnje, troškove sirovina i materijala te ostale proizvodne troškove, troškove zaposlenih i novo zapošljavanje, zakup, režije i opće troškove.

Rok otplate
 zajma je do 3 godine uključujući poček (najviše do 6 mjeseci za rok otplate dulji od 2 godine). 

Gospodarski subjekti prihvatljivi za ove tipove zajmova su oni koji:
 • su registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
 • imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima

Mikro subjektima malog gospodarstva smatraju se sve fizičke i pravne osobe koje godišnje prosječno imaju 10 zaposlenika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod (imaju ukupnu aktivu / dugotrajnu imovinu) u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00€.

Malim subjektima malog gospodarstva
smatraju se sve fizičke i pravne osobe koje godišnje prosječno imaju 50 zaposlenika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod (imaju ukupnu aktivu / dugotrajnu imovinu) u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00€.

Raspon kamatnih stopa će se utvrđivati prema sljedećim kategorijama:

 Indeks razvijenosti   kamatna stopa
 I. skupina jedinica lokalne samouprave  1,5%
 II. skupina jedinica lokalne samouprave   2,5%
 III.i IV. skupina jedinica lokalne samouprave   3,5%

Više informacija o sličnim temama potražite u sljedećim člancima:
HAMAG-BICRO raspisao je Programe ESIF Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj
Za više informacija o ESIF financijskim instrumentima obratite nam se u središnjem uredu EUROKONZALTING-a u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825).

EUROKONZALTING pokriva područje cijele Hrvatske, a u 15 godina rada iza sebe broji preko 400 odobrenih investicijskih kredita.
Ponedjeljak, 12 Studeni 2018 10:28

ESIF MIKRO I MALI INVESTICIJSKI ZAJMOVI

Mikro i mali investicijski zajmovi namijenjeni su mikro, malim ili srednjim subjektima gospodarstva, a financiraju se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Navedenim će se gospodarskim subjektima u okviru ovog instrumenta izravno odobravati mikro i mali investicijski zajmovi uz kamatne stope od 0,5% do 1,5%.
 
ESIF MIKRO INVESTICIJSKI ZAJMOVI odobravaju se u iznosima od 1.000,00€ do najviše 25.000,00€ u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.
Rok otplate ESIF mikro zajma je do 5 godina uključujući poček (najviše do 12 mjeseci za rok otplate dulji od 2 godine).

ESIF MALI INVESTICIJSKI ZAJMOVI odobravaju se u iznosima od 25.000,01€ do najviše 50.000,00€ u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.
Rok otplate ESIF malog zajma je do 10 godina uključujući poček (najviše do 12 mjeseci za rok otplate dulji od 2 godine).

Gospodarski subjekti prihvatljivi za ove tipove zajmova su oni koji:
- su registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam
- imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
- imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma
- nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
- nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili
reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima

Mikro subjektima malog gospodarstva smatraju se sve fizičke i pravne osobe koje godišnje prosječno imaju 10 zaposlenika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod (imaju ukupnu aktivu / dugotrajnu imovinu) u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00€.

Malim subjektima malog gospodarstva smatraju se sve fizičke i pravne osobe koje godišnje prosječno imaju 50 zaposlenika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod (imaju ukupnu aktivu / dugotrajnu imovinu) u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00€.

Srednjim se subjektima malog gospodarstva smatraju sve fizičke i pravne osobe čiji prosječni broj zaposlenih, ukupni godišnji promet ili zbroj bilance, odnosno dugotrajne imovine je veći od prethodno navedenih, a sukladan je Zakonu o poticanju malog gospodarstva.

Korištenje mikro i malih zajmova u pravilu je ograničeno na rok od 6 mjeseci od datuma ugovaranja istoga, a primjerena namjena je ulaganje u:
 1. Osnovna sredstva
  Materijalna imovina
  - Osnivačka ulaganja
  - Zemljište, građevinski objekti
  - Oprema i uređaji
  Nematerijalna imovina
  - Razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence,
  koncesije, autorska prava, franšiz
 2. Obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma)
Kamatne stope će se obračunavati sukladno jedinicama lokalne samouprave:
Indeks razvijenosti kamatna stopa
 I. skupina jedinica lokalne samouprave  0,5%
 II. skupina jedinica lokalne samouprave  1,0%
 III.i IV. skupina jedinica lokalne samouprave  1,5%

Više informacija o sličnim temama potražite u sljedećim člancima:
HAMAG-BICRO raspisao je Programe ESIF Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj
ESIF krediti za investicije i obrtna sredstva s povoljnim kamatnim stopama
Kako do jamstva HAMAG BICRO-a za EU početnike
Zajmovi HAMAG-BICRO-a od 0,5% do 1,5% kamate
Krediti HBOR-a - Mikrokreditiranje uz potporu EU
Krediti HBOR-a - Mladi poduzetnici

Za više informacija o ESIF financijskim instrumentima obratite nam se u središnjem uredu EUROKONZALTING-a u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825).

EUROKONZALTING pokriva područje cijele Hrvatske, a u 15 godina rada iza sebe broji preko 400 odobrenih investicijskih kredita.

Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), raspisue program Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj.

Mikro i Mali zajmovi namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva, u sljedećim tipovima operacija:

· 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
· 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
· 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
· 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
· 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
· 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
· 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima
· 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Mikro i Malim zajmovima moguće je financirati i troškove koji nisu prihvatljivi za bespovratna sredstva.

MIKRO ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ
Korisnici Mikro zajmova su mikro, mali subjekti gospodarstva. Zajam je namijenjen za investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma. Iznos zajma u EUR iznosi 1.000 – 25.000 (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama).
Kamatna stopa iznosi 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja; 0,1% za mljekarski sektor.

MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ
Korisnici malih zajmova su mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva
Zajam je namijenjen za investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma.
Iznos zajma u EUR iznosi 25.001 – 50.000 (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama).
Kamatna stopa iznosi 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja; 0,1% za mljekarski sektor


Prvi zahtjevi za zajam podnose se od 1. rujna 2018. godine. Programi su otvoreni do 31. prosinca 2020. godine, a zahtjevi će se uzimati u obradu prema datumu zaprimanja.

Više o Programu mikro i malih zajmova pročitajte ovdje


Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 091 3000 717) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 02.08.2018..
Ponedjeljak, 09 Travanj 2018 07:46

Kako do jamstva HAMAG BICRO-a za EU početnike

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u okviru ovog Jamstvenog programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji posluju do 5 godina, te udovoljavaju Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a i uvjetima ovog Jamstvenog programa.
Ciljna grupa ovog Jamstvenog programa su i žene poduzetnice.

Najviši postotak jamstva je u visini 80% glavnice kredita.
Najniži postotak jamstva iznosi 10% glavnice kredita.
Najviši iznos jamstva je posebno propisan za pojedinu mjeru.
Vrste ulaganja:

MJERA A – INVESTICIJE

Mjera A1 - najviši iznos jamstva do 10.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH
Mjera A2 - najviši iznos jamstva do 3.000.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

U okviru ove mjere izdaju se jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

MJERA B – OBRTNA SREDSTVA

Mjera B1 - najviši iznos jamstva do 1.000.000,00 kn
Mjera B2 - za mikrokreditiranje - najviši iznos jamstva do 160.000,00 kn

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski: najmanje 50% iznosa kredita na žiro račune vjerovnika, a ostatak je moguće u isplatiti na žiro račun poduzetnika.

MJERA C – INOVACIJE

- najviši iznos jamstva do 5.000.000,00 kn
- u okviru ove mjere izdaju se jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

MJERA D – LEASING
Mjera D1 – najviši iznos jamstva do 10.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj
Mjera D2 – najviši iznos jamstva do 3.000.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

U okviru ove mjere moguće je dobiti jamstvo za ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu. Učešće iznosi najmanje 20%. Ovom mjerom podržava se isključivo financijski leasing.

Načini obrade

a) Zahtjev za jamstvo podnosi i potpisuje subjekt malog gospodarstva na propisanom obrascu, uz supotpis kreditora;

b) Subjekt malog gospodarstva može prije podnošenja zahtjeva za kredit zatražiti od HAMAG – BICRO-a pismo namjere za izdavanje jamstva koje vrijedi 6 mjeseci od datuma izdavanja, osim za projekte iz Mjere A, Mjere B2 i Mjere D.

Zahtjevu za izdavanje pisma namjere prilaže se dokumentacija navedena na službenoj internet stranici HAMAG – BICRO-a bez dokumentacije kreditora.

Jamstveni program važi do 31.12.2018. godine s mogućnošću produljenja.

U slučaju dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 09.04.2018.
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Javni poziv za međunarodne suradničke projekte u 2018. godini za sufinanciranje projekata sredstvima iz programa EUREKA. Ovim programom potiču se mikro, mala, srednja i velika poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti.

EUREKA, europska inicijativa za financiranje tržišno orijentiranih projekata, ima za cilj potaknuti poduzeća na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. EUREKA potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika kako bi putem međunarodne suradnje razvile inovativne i globalno konkurentne proizvode, procese ili usluge.

Ciljevi programa su:
‐ potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet,
‐ potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika i znanstveno istraživačkih organizacija i
‐ stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.
 
Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu za privatne tvrtke iznosi, kako slijedi:
‐ za mikro i mala poduzeća ukupno do 60% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 1.132.500 kn, ovisno što je manje za trajanje projekta do tri (3) godine
‐ za srednja poduzeća ukupno do 50% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 1.132.500 kn, ovisno što je manje za trajanje projekta do tri (3) godine
‐ za velika poduzeća ukupno do 40% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 1.132.500 kn, ovisno što je manje za trajanje projekta do tri (3) godine

Poziv je otvoren za podnošenje projektnih prijava sa partnerima iz svih EUREKA zemalja.
Rok podnošenja prijava je 28.03.2018. 
Za više informacija nazovite Eurokonzalting na telefon 052/544 825.
 
EUROKONZALTING, 22.01.2018.
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), kao partner događanja, poziva vas na Gospodarski forum Grada Preloga 2017. koji će se održati u Prelogu, u dvorani Hotelu Panorama – DG Sport, od 24. studenog 2017. u organizaciji Grada Preloga.

Grad Prelog i ove godine tradicionalno održava Susret gospodarstvenika pod nazivom „Gospodarski forum Grada Preloga 2017.“ Ove godine će osim gospodarstvenika s područja Grada Preloga, Međimurske i Varaždinske županije sudjelovati i gospodarstvenici iz Republike Slovenije, Mađarske, a po prvi puta će se predstaviti i gospodarstvenici iz Narodne Republike Kine.
Gospodarski forum obuhvaća izložbeni i edukativni dio. Izložbeni i edukativni dio bit će otvoreni za posjetitelje i sve zainteresirane od 12 do 18 sati.
Tradicionalni završni susret svih gospodarstvenika održat će se istog dana u 17.30 sati.

Isti dan će se održati i radionica Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije na temu „ESIF financijski instrumenti koje provodi HAMAG-BICRO“ za potporne institucije u 13 sati.

EUROKONZALTING, 21.11.2017.
Objavljeno u Zanimljivosti
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), kao partner događanja, poziva vas na manifestaciju Global Entrepreneurship Week koja se održava u Splitu, na Ekonomskom fakultetu od 13. do 19. studenoga 2017. godine u organizaciji Sveučilišta u Splitu, Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Global Entrepreneurship Week je manifestacija koja se održava jednom godišnje diljem svijeta, a služi proslavi poduzetništva, inovativnosti i kreatora posla koji pokreću startupove i sprovode ideje u stvarnost, potiču ekonomski rast i šire blagostanje svoje zajednice.
Tijekom jednog tjedna u mjesecu studenom svake godine, GEW inspirira ljude posvuda kroz lokalne, nacionalne i globalne aktivnosti da istraže svoje potencijale kao poduzetnici i inovatori. Ove aktivnosti, od velikih natjecanja i događanja do networking druženja, povezuju sudionike s potencijalnim suradnicima, mentorima te potencijalnim investitorima, upoznavajući ih s novim mogućnostima i prilikama.
Tisuće novih startup-ova proizašli su iz “bootcamp”-ova organiziranih tijekom GEW-a. Stotine sveučilišta ojačala su svoju suradnju koja im pomaže u komercijalizaciji njihovih znanstvenih istraživanja.

U sklopu GEW Split programa polaznici će imati priliku sudjelovati u edukativnim predavanjima, radionicama, panel diskusijama, networking eventovima i 24-satnom Hackathon natjecanju Gewathon.
GEW se održava pod pokroviteljstvom HAMAG-BICRO, a već drugu godinu organizira ga Studentski poduzetnički inkubator, Poduzetnički centar Split, Klub mladih Split, Startup.hr i Udruge programera informacijske tehnologije (UPIT).

Gewathon je na programu 18. i 19. studenoga. Maratonsko natjecanje u programiranju trajat će 24 sata bez pauze, a natjecatelji će imati zadatak razviti potpuno novu aplikaciju u skladu s pravilima natjecanja. Po završetku natjecanja timovi koji su uspješno izvršili svoj zadatak imat će na raspolaganju dodatnih 5 minuta kako bi osvojili naklonost stručnog žirija i izborili svoje mjesto među tri najbolja tima.

GEW se dosad proširio u preko 160 zemalja diljem svijeta te se ove godine održava od 13.-19. studenog 2017. godine. Program možete pogledati na: http://spi.efst.hr/gew-2/

EUROKONZALTING, 15.11.2017.
Objavljeno u Zanimljivosti
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) 17. siječnja 2017. godine organizira predstavljanje projekta PPI2Innovate – Info Days, pod nazivom „Izgradnja kapaciteta za poticanje korištenja javne nabave inovativnih rješenja u Srednjoj Europi“.
Cilj događaja jest predstaviti projekte koji su vezani uz inovacije u javnoj nabavi, kao i pregled i diskusija trenutačnih problema vezanih uz implementaciju, te oko identifikacije potencijalnih rješenja i dionika u procesu implementacije. Predstavljanje projekta će biti dobra prilika za izlaganje saznanja, točki gledišta na problem i prijedloga vezanih uz postojeće i nove zakonske regulative, namijenjenih raznim dionicima uključenim u proces javne nabave.

Uz HAMAG-BICRO i projekt PPI2Innovate još dvije institucije iz Hrvatske predstavit će svoje projekte vezane uz inovativnu javnu nabavu (PPI), a to su Zagreb Holding Podružnica Čistoća s projektom PPI4Waste te Regionalna energetska agencija Sjever iz Koprivnice s projektom PROMINENT MED.
Cilj predstavljanja jest ojačati povezanost i formirati mrežu inovativne javne nabave u Hrvatskoj, svih institucija i dionika uključenih u procedure kako bi se potaknulo korištenje inovativne javne nabave, odnosno poticaj zastupljenosti inovativnih rješenja u ekonomiji.
PPI2Innovate Info Days namijenjen je javnim i sektorskim naručiteljima.

Prijave za sudjelovanje mogu se izvršiti do 16. siječnja 2017. godine na e-mail: ppi2innovate (at) hamagbicro.hr.

Nastavno na Info Days, HAMAG-BICRO planira organizaciju radionice u ožujku, s istom tematikom.
Polaznici će biti upoznati s draftom vodiča za inovativnu javnu nabavu gdje su predstavljena načela, definicije, koraci, savjeti i konkretni primjeri dobrih praksi procedura inovativne javne nabave u Europi.

EUROKONZALTING, 15.11.2017.
Objavljeno u Zanimljivosti
HAMAG-BICRO kroz program ESIF mali zajmovi subjektima malog gospodarstva izravno odobrava male zajmove.

Namijenjeni su subjektima malog gospodarstva, uključujući i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati. Ugovor o zajmu ugovara se isključivo s registriranim subjektom malog gospodarstva.

Dodjeljuju se tri vrste zajmova:
1. MIKRO INVESTICIJSKI ZAJMOVI
2. MIKRO ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA
3. MALI ZAJMOVI.

Više možete pročitati na sljedećem LINKU.

EUROKONZALTING, 07.07.2017.

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt