info@eurokonzalting.com            en
enp
Petak, 23 Veljača 2018 09:08

Sektor poljoprivrede – mjera 4.1.1.

Otvoren je prvi natječaj podmjere 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava«, sektor biljne proizvodnje. Prijave u AGRONET zaprimaju se od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Prihvatljivi sektori:

 • Šećerna repa (min 10% ukupnih površina)
 • Vinogradarstvo
 • Ostalo industrijsko bilje (suncokret, uljana repica, konoplja, duhan, hmelj, lan, ljekovito, začinsko i aromatično bilje)
 • Žitarice i heljda (pšenica, raž, ječam, zob, pšenoraž, kukuruz, proso, soja, sirak i heljda)
 • Cvijeće i ukrasno bilje

Prihvatljiva ulaganja:

 • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • stjecanje objekata, poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti.
 • Bespovratna sredstva dobivaju se i za projektnu dokumentaciju i konzultantske usluge.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 360.000.000,00 HRK od čega je:

 • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe,
 • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva,
 • 200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva,
 • 20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova s mogućnošću uvećanja do maksimalno 70% u specifičnim slučajevima, u iznosu od 5.000 eura do 1.000.000 eura. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.
 
Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 23.02.2018.
Utorak, 14 Studeni 2017 13:59

Održana radionica za LAG-ove

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, odnosno Mreže za ruralni razvoj i suorganizaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 9. i 10. studenog 2017. godine u Vukovaru je održana radionica „Provedba lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske“.

Na radionici su predstavljeni glavni dionici provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske na čelu sa odgovornim osobama iz Ministarstva poljoprivrede i APPRRR.

Najavljena je objava natječaja do kraja tekuće ili početkom iduće godine za sljedeće operacije: 4.1.1., 6.2.1., 6.4.1. i 16.1.1. Navedene operacije stavljene su kao prioritet za objavljivanje Natječaja, dok se ostale operacije sukladno Planu objave natječaja odgađaju.

EUROKONZALTING, 14.11.2017.
Objavljeno u Novosti
Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu BERGIĆ LEONARDO iz Fažane odobrena su bespovratna sredstva Europske unije za projekt „Podizanje nasada maslina i nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme“. OPG BERGIĆ LEONARDO aplicirao je na 2. natječaj za Mjeru 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, Operacija 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Nakon izrade prijave od strane poduzeća EUROKONZALTING i čekanja na evaluaciju prijave, početkom kolovoza 2017. godine izdana je pozitivna Odluka o dodjeli sredstava.

Projektom će se podići 0,76 hektara višegodišnjih nasada maslina te nabaviti potrebna poljoprivredna mehanizacija, strojevi i oprema za zadovoljenje potreba korisnika u vidu primarne poljoprivredne proizvodnje (2 traktora, freza za osnovnu i dopunsku obradu tla te nošena prskalica).

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 943.189,48 HRK. Intenzitet potpore iznosi 90%.

Bespovratna sredstva odobrena su u iznosu od 848.870,53 HRK.

Projekt financira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Više o navedenoj operaciji možete pogledati na stranicama EUROKONZLATINGA.

Ukoliko želite i da vaš projekt potencijalno postane jedna uspješna priča nazovite nas u središnji ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima – KONTAKTI.

EUROKONZALTING, 8.8.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je konačne odluke o dodjeli sredstava za korisnike koji su odobreni za financiranje u okviru 2. Natječaja za operaciju 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" - sektor voća i povrća u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Ukupan iznos potpore u okviru navedenog Natječaja iznosi 79.954.548,21 HRK. 2. Natječaj u okviru operacije 4.1.1. zatvoren je 16. siječnja 2016. godine, na Natječaj je zaprimljeno 373 zahtjeva za potporu sa traženim iznosom potpore od 1.110.128.747,62 HRK.

Od ukupno 23 korisnika odobrena za financiranje 2 su korisnika odobrena za financiranje čiji su projekti izrađeni uz pomoć EUROKONZALTINGA, pri čemu je iz EPFRR-a ishođeno 3.294.718,01 HRK.

Više o operaciji 4.1.1. i izdanim odlukama možete pogledati na stranicama EUROKONZALTINGA i APPRRR.

EUROKONZALTING, 1.8.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je vijest o smanjenju obvezne dokumentacije za prijavu na Natječaj u okviru Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava«.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu konačne rate korisnici nisu obvezni ishoditi i učitati Rješenje o odobrenju farme izdano od uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane kako je bilo navedeno u popisu dokumentacije.

Korisnik će biti obavezan objekt kojega gradi/oprema upisati u Registar farmi, u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) kojeg vodi Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA).

EUROKONZALTING, 10.07.2017.
Objavljeno u Novosti
Obrtu „BIBI“ poljoprivredno gospodarstvo i prijevoz robe odobrena su bespovratna sredstva EU za projekt „Podizanje nasada maslina i nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme“. Obrt „BIBI“ poljoprivredno gospodarstvo i prijevoz robe aplicirao je na 1. natječaj za Mjeru 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Operaciju 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Nakon izrade prijave od strane poduzeća EUROKONZALTING i čekanja na evaluaciju prijave, krajem 2016. godine izdana je pozitivna Odluka o dodjeli sredstava.

Projektom će korisnik podići 9,8 hektara višegodišnjih nasada maslina. Isto tako, projektom će se nabaviti potrebna poljoprivredna mehanizacija, strojevi i oprema za zadovoljenje potreba poduzeća u vidu primarne poljoprivredne proizvodnje.

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 3.645.637,43 HRK. Intenzitet potpore iznosi 90%. Bespovratna sredstva odobrena su u iznosu od 2.551.946,20 HRK.

Projekt financira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Više o Mjeri 4 možete pronaći na sljedećim linkovima: Mjera 4.1. Mjera 4.2.

EUROKONZALTING, 24.04.2017.
Poduzeću G.R.M. d.o.o. iz Rijeke odobrena su bespovratna sredstva uz Europske unije za projekt „Podizanje višegodišnjih nasada smokava i badema te nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme“. Poduzeće G.R.M. d.o.o. apliciralo je na 1. natječaj za Mjeru 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Operaciju 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Nakon izrade prijave od strane poduzeća EUROKONZALTING i čekanja na evaluaciju prijave, krajem 2016. godine izdana je pozitivna Odluka o dodjeli sredstava.

Projektom će poduzeće podići 15,1 hektar ekološkog nasada smokava i 3,9 hektara ekološkog nasada badema. Isto tako, projektom će se nabaviti potrebna poljoprivredna mehanizacija, strojevi i oprema za zadovoljenje potreba poduzeća u vidu primarne poljoprivredne proizvodnje.

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 17.178.372,74 HRK. Intenzitet potpore iznosi 90%. Bespovratna sredstva odobrena su u iznosu od 15.460.535,47 HRK.

Projekt financira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Više o Mjeri 4 možete pronaći na sljedećim linkovima: Mjera 4.1. Mjera 4.2.

EUROKONZALTING, 18.04.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju počela je s izdavanjem konačnih Odluka o dodjeli sredstava Korisnicima tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz prvog Natječaja od travnja 2015. godine za mjeru M04 “Ulaganja u fizičku imovinu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Nakon završetka postupka izdavanja Odluka Korisnicima te objave Konačne rang liste na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja korisnici će moći podnositi Zahtjeve za isplatu i Zahtjeve za promjenu putem AGRONET aplikacije.

EUROKONZALTING bilježi prolaznost od 100% na navedenom natječaju, s obzirom da su svi korisnici prijavljeni od strane Eurokonzaltinga ostvarili pravo na potporu i povrat sredstava iz prvog Natječaja od travnja 2015. godine za mjeru M04 “Ulaganja u fizičku imovinu”, tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

EUROKONZALTING, 13.1.2017.

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt