info@eurokonzalting.com           
enp
Podmjera 4.1. - Bespovratna sredstva za poljoprivredna gospodarstva

Podmjera 4.1. - Bespovratna sredstva za poljoprivredna gospodarstva

Otvaranjem natječaja za podmjeru 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ 24. travnja 2017. godine dobiveni su konačni uvjeti koje potencijalni korisnici ove mjere moraju zadovoljiti kako bi mogli aplicirati na natječaj. Prijave na natječaj traju od 2. lipnja 2017. godine do 17. srpnja 2017. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 600.000.000,00 HRK


1. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Prihvatljivi korisnici su:

1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

UVJETI

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana izuzev mladih poljoprivrednika i korisnika koji su upisani u Registar farmi - Jedinstveni registar domaćih životinja. Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati EKONOMSKU VELIČINU poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 do 250.000 EUR SO (izdaje Savjetodavna služba).

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji korisnik mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Korisnik mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore.


2. VISINA I INTENZITET POTPORE

  • Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR do 1.000.000 EUR.
  • Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR.
  • Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.
Kompletan natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« možete preuzeti u prilogu na dnu stranice

Više informacija o sličnoj temi možete pronaći na sljedećim linkovima: Podmjera 4.2 i Poljoprivreda i ruralni turizam

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati u našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel 052 544 825) ili u našim uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 25.04.2017.

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt