info@eurokonzalting.com           
enp

Natječaj za tip operacije 7.2.1.

Natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćivanje otpadnih voda“.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 30.000 eura, a najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura, sve u protuvrijednosti u kunama. Intenzitet javne potpore po projektu unutar ovog tipa operacije iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela. Sredstva javne potpore iznose ukupno 40.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Isplata javne potpore može biti jednokratna ili najviše u tri rate.  

Korisnici bespovratnih sredstava mogu biti javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje. Prihvatljiv projekt je građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda. Prihvatljivi opći troškovi su troškovi nastali od 1. siječnja 2014. godine, a odnose se na troškove stručnjaka i konzultanata vezane za pripremu dokumentacije u iznosu do 2% od iznosa prihvatljivih troškova te troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškove nadzora i vođenja projekta te troškove pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave.
Preduvjet za sudjelovanje u Natječaju je da korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav. Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a.

Uvjeti prihvatljivosti:
-    Prihvatljivo je građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (isključujući 3. stupanj pročišćivanja ukoliko isti nije zakonska obveza) je prihvatljivo u naselju s najviše 2.000 stanovnika.
-    Ukoliko se više naselja povezuje javnim sustavom za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, sva naselja moraju ispuniti gore navedeni uvjet.
-    U svrhu funkcionalnosti/uporabe prihvatljivo je da se javni sustav za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda priključi na postojeći sustav koji se nalazi u naselju s najviše 2.000 stanovnika.
-    Unutar jednog projekta/operacije prihvatljivo je građenje i/ili opremanje jednog javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda.
-    Prihvatljivo je da jedan javni sustav za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda može imati jednu ili više građevinskih dozvola ako projekt/operacija tog sustava čini tehnološko-tehničku povezanu cjelinu te ne prelazi propisani najviši iznos vrijednosti projekta/operacije u iznosu od 1.250.000 eura u protuvrijednosti u kunama.
-    Projektno-tehnička dokumentacija i potrebne dozvole/akti za provedbu projekata/operacija moraju glasiti na korisnika.
-    Nije prihvatljivo fazno građenje za projekt/, osim u slučaju tehnološko-tehničke povezane cjeline, kada se cjelokupni projekt/operacija sa svim fazama mora prijaviti unutar jednog Zahtjeva za potporu.
-    Jedan projekt/operacija može se provoditi na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave koje izravno imaju udjele odnosno dionice u temeljnom kapitalu korisnika ili su osnivači korisnika.
-    Korisnik mora osigurati da je ulaganje u funkciji/uporabi ili spremno za uporabu najkasnije do podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.
-    Korisnik je dužan osigurati da je ulaganje u funkciji/uporabi uključujući njegovo održavanje i upravljanje najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava.
-    Ulaganje je prihvatljivo ako je u skladu sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom jedinice lokalne samouprave.
-    Usklađenost ulaganja sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave se dokazuje odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja.
-    Za ulaganja koja zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu/građevinske dozvole ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje, usklađenost ulaganja s prostornim planom jedinice lokalne samouprave se dokazuje kod podnošenja Zahtjeva za potporu priloženom pravomoćnom građevinskom dozvolom/građevinskim dozvolama ili drugim važećim aktom kojim se odobrava građenje.
-    Za ulaganja koja ne zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje usklađenost ulaganja s prostornim planom jedinice lokalne samouprave se dokazuje odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja.
-    Korisnik je dužan uz Zahtjev za potporu priložiti odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave koja mora imati prilog sa sljedećim stavkama:
o    Naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o suglasnosti
o    Naziv korisnika
o    Kratki opis projekta
o    Društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika projekta/operacije
o    Financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za provedbu projekta
o    Ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije
o    Način održavanja i upravljanja projektom/operacijom
o    Usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave
o    Usklađenost projekta/operacije s prostornim planom jedinice lokalne samouprave za projekte/operacije koji ne zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje.

Provedba ulaganja može trajati najduže 36 mjeseci, a rok počinje teći od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava, te završava danom podnošenja zahtjeva za isplatu posljednje rate.
 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt