info@eurokonzalting.com           
enp
Uskoro raspisivanje natječaja - Intervencija 73.10. (mjera 4.1.1.) – Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Uskoro raspisivanje natječaja - Intervencija 73.10. (mjera 4.1.1.) – Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Uskoro očekujemo raspisivanje Intervencije 73.10 kojom će se sufinancirati ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ulaganja su moguća u svim poljoprivrednim sektorima (prioritet su ulaganja u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva).


Prihvatljivi prijavitelji:
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije.

Iznos bespovratnih sredstava
u sklopu intervencije 73.10. - od 15.000 EUR-a do 2.000.000 EUR-a.
Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i partnerska poduzeća tijekom programskog razdoblja 2023. - 2027. mogu ostvariti najveći ukupni iznos potpore u iznosu od 5.000.000 EUR-a.

Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesena prijava. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesena prijava manji od iznosa od 100.000 EUR-a, korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnici obveznici vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu mogu ostvariti potporu do najviše 100.000 EUR-a, neovisno o traženom iznosu potpore. No, vrijednost potpore može biti veća ako korisnik dostavi obvezujuće pismo namjere banke koje se mora odnositi na vrijednost projekta u cijelosti.


Potpora unutar intervencije 73.10. iznosi:
 • 65% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici
 • 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta za ulaganja u preventivne mjere (uvođenje biosigurnosnih mjera).
Zahtjev za isplatu korisnik podnosi jednokratno ili u ratama (najviše dvije rate). Zahtjev za isplatu konačne rate korisnik je obvezan dostaviti u roku od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 30. lipnja 2029. godine.

Uvjeti prijave:
 • prijavitelj mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća veću od 10.000 EUR-a, za ulaganja u ostalim sektorima veću od 15.000 EUR-a, izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga
 • mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana. Korisnik mladi poljoprivrednik može biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i kraće od godinu dana u trenutku prijave. Proizvođačka organizacija ne mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon dana objave natječaja neće biti prihvatljivi korisnici natječaja.
 • pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Korisnik mladi poljoprivrednik i korisnik proizvođačka organizacija mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • fizička osoba mora biti upisana u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana, izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće
 • prijavitelj mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
 • prijavitelj ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi
za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.10. su:
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 • uvođenje biosigurnosnih mjera (kao što su ograde koje ispunjavaju uvjete biosigurnosti, biosigurnosna oprema i uređaji), objekti/prostorije za dezinfekciju osoba/gospodarskih vozila, objekti/prostorije za skladištenje i rukovanje hranom za životinje, objekti/prostorije za kontrolu ulaska i izlaska osoba/gospodarskih vozila/poljoprivredne mehanizacije sa i na poljoprivredno gospodarstvo, uključujući mrežu putova unutar poljoprivrednog gospodarstva, silosi za stočnu hranu)
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • izgradnja/rekonstrukcija (u slučaju povećanja kapaciteta) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe
 • strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva
 • izgradnja i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija, bioplin) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, uključujući prostore koji su u funkciji postrojenja za proizvodnju energije, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe.

Ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu izgradnje novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih kapaciteta.

Za troškove
je korisnik obvezan provesti postupke nabave u EONA-i osim za troškove kupnje zemljišta i objekata te za one troškove za koje su natječajem propisani maksimalni iznosi troškova ili drugi limiti.

Korisnici koji su ostvarili uvećan intenzitet potpore kao mladi poljoprivrednici prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu moraju:
 • fizičke osobe - biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede
 • pravne osobe - biti zaposlen kao odgovorna osoba u toj pravnoj osobi.

Za ekološke proizvođače bodovi se ostvaruju na temelju sljedećih kriterija: ekonomska veličina, sektor ulaganja, stručna sprema/radno iskustvo na poljoprivrednom gospodarstvu, razvijenost JLS prema mjestu ulaganja, ulaganja za ublažavanje klimatskih promjena, ulaganje u mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede, je li već ostvarena potpora unutar iste mjere.

Za mikro, male i srednje korisnike bodovi se ostvaruju na temelju sljedećih kriterija: ekonomska veličina, sektor ulaganja, postojeća proizvodnja korisnika, proizvođač u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom ZOI/ZOZP/Dokazana kvaliteta, stručna sprema/radno iskustvo na poljoprivrednom gospodarstvu, razvijenost JLS prema mjestu ulaganja, ulaganja za ublažavanje klimatskih promjena, ulaganje u mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede, je li već ostvarena potpora unutar iste mjere.

Za velike korisnike bodovi se ostvaruju na temelju sljedećih kriterija: sektor ulaganja, postojeća proizvodnja korisnika, proizvođač u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom ZOI/ZOZP/Dokazana kvaliteta, stručna sprema/radno iskustvo na poljoprivrednom gospodarstvu, razvijenost JLS prema mjestu ulaganja, ulaganja za ublažavanje klimatskih promjena, ulaganje u mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede, je li već ostvarena potpora unutar iste mjere.

Za sve informacije vezane uz Intervenciju 73.10 možete kontaktirati broj 091 125 7777.

Eurokonzalting, 20 godina rada s EU fondovima.

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt