info@eurokonzalting.com           
enp
Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 7.4. – bespovratna sredstva za općine i gradove te javne ustanove i tvrtke – dječji vrtići, društveni domovi/kulturni centri, vatrogasni domovi i tržnice

Objavljen natječaj za provedbu Podmjere 7.4. – bespovratna sredstva za općine i gradove te javne ustanove i tvrtke – dječji vrtići, društveni domovi/kulturni centri, vatrogasni domovi i tržnice

07.06.2021. godine Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavili su natječaj za mjeru 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti povezane infrastrukturom“ , koji se financira iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji:
a. Jedinice lokalne samouprave - za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
b. Trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinice lokalne samouprave - za projekte tržnice
c. Javne ustanove dječji vrtići čiji su osnivači JLS-ovi za projekte dječjih vrtića
d. Dobrovoljna vatrogasna društva osnovana kao udruge sukladno Zakonu o udrugama - za projekte vatrogasnih domova

Prihvatljivi projekti:
1. U sektoru tržnica - građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i / ili opremanje
2. U sektoru društvenih domova / kulturnih centara i sportskih građevina
• građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i / ili opremanje društvenih domova / kulturnih centara
• građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i / ili opremanje sportskih građevina
3. U sektoru dječjih vrtića - građenje (izgradnja i / ili rekonstrukcija i / ili opremanje vrtića
4. U sektoru vatrogasnih domova - građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i / ili opremanje vatrogasnih domova

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javnih potpora iznosi 250.000.000,00 kuna :
50.000.000,00 kn za sektor tržnice
50.000.000,00 kn za sektor vatrogasnih domova
100.000.000,00 kn za sektor društvenih domova / kulturnih centara
50.000.000,00 kn za sektor dječjeg vrtića

Visina naknadno po projektu:
Najniži iznos potpore po projektu ne može biti manji od 15.000,00 eura , dok najviši iznos potpore po projektu ne može prelaziti 1.000.000,00 eura (od  80 - 100% ukupnih prihvatljivih troškova)

Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu ne smije premašiti 1.250.000,00 eura.

Jedan (isti) korisnik može podnijeti najviše dva zahtjeva za potpore za projekte iz različitih sektora .

Uvjeti Prihvatljivosti:
Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu RH,
Korisnik ne smije biti u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije,
• Projekt se provodi u naselju s najviše 5.000 stanovnika na području jedne JLS,
• Ulaganje mora biti u u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima JLS-a ,
• Ulaganje mora biti u skladu sprostorni planom JLS-a na čijem se području projekt provodi,
• Projekt ima izrađenu / ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja (u trenutku prijave na natječaj dovoljan je podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole ako je potrebna za predmetni projekt) ,
• Korisnik mora biti vlasnik zemljišta ulaganja, odnosno građevine koja je predmet ulaganja ili isti mora dokazati pravni interes ,
• U slučaju ulaganja u izgradnju ili rekonstrukciju građevine koja nije u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o pravu građenja sklopljen sa vlasnikom zemljišta / postojeće građevine na rok od minimalno 10 godina računajući od datuma podnošenja Zahtjeva za potporu,
Fazno građenje je prihvatljivo samo ako su prilikom podnošenja zahtjeva za potporu prijavljene sve faze projekta te ako sve faze kumulativno ispunjavaju uvjete natječaja.

Rok prijave na natječaj:16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Za sva dodatna pitanja, provjeru uvjeta prihvatljivosti i izračun bodova možete se javiti na broj telefona 099 492 2000, Odjel ruralnog razvoja.

Eurokonzalting već 17 godina surađuje s općinama i gradovima te javnim tijelima u ishođenju bespovratnih sredstava iz EU fondova. Dvadeset konzultanata svakodnevno vam je na usluzi.

EUROKONZALTING, 15.06.2021.

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt