info@eurokonzalting.com            en
enp

Škrtić: Taman kad poljoprivrednici nauče efikasno povlačiti sredstva iz EU, ona bi se mogla smanjiti

Sedmogodišnjim proračunom Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027. planirano je smanjenje sredstava za Zajedničku poljoprivrednu politiku i za kohezijsku politiku za približno po pet posto. Prema mišljenju Davora Škrtića, direktora Eurokonzaltinga iz Pule, ovaj prijedlog Europske komisije potencijalno može značajno utjecati na povlačenje sredstava iz EU fondova u…

Anketa - proizvodnja energije iz obnovljivih izvora

Uprava za ruralni razvoj istražuje zainteresiranost potencijalnih korisnika za ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.Anketom je predviđeno: utvrditi razinu zainteresiranosti o uštedama/proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije, utvrditi eventualne zapreke prilikom prijave projekta utvrditi potencijal za korištenje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima/preradbenim pogonima. Anketa je u potpunosti anonimna…

KAKO MLADI POLJOPRIVREDNICI MOGU DOBITI BESPOVRATNA SREDSTVA IZ MJERE 6.1. (50.000 eura) U 2018. GODINI?

Potpora  mladim  poljoprivrednicima  kroz  podmjeru  6.1.  ima  za cilj olakšati početak osnivanja  poljoprivrednog  gospodarstva i restrukturiranje postojećih poljoprivrednih gospodarstava. Jedan od glavnih ciljeva ove mjere je pomoć takvim gospodarstvima da budu komercijalno održiva te zadržavanje mladih u ruralnim područjima, kako bi se potaknula demografska obnova na selima i omogućilo da…

Rastimo zajedno - nacionalno jamstvo HAMAG BICRO-a za kredite

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u okviru ovog Jamstvenog programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji posluju dulje od 5 godina, osim za „Mjeru E - Činidbena jamstva“ u okviru koje izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji…

Do 85% bespovratnih sredstava za JLS-ove za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

U tijeku je Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za jedinice lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada: otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila i biootpada. Na Javni poziv mogu se prijaviti gradovi i općine koje imaju važeći plan gospodarenja…

Započelo izdavanje odluka o prihvatljvosti za JLS

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nakon administrativne kontrole započela je s izdavanjem odluka drugog natjećaja za operaciju 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“. Iznos sufinanciranje iznosi do 100% ukupno prihvaljivih troškova od 5.000 do 70.000 eura a korisnici su općine i gradovi…

Kada i kakve koristi mogu imati ulagači od Zakona o poticanju ulaganja (1. dio)

Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15) stupio je na snagu 2. listopada 2015.godine te je u potpunosti usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014, odnosno s pravnom stečevinom EU iz područja državnih regionalnih potpora za ulaganje.Poticanje ulaganja, u smislu ovog Zakona, predstavlja sustav potpora za ulaganje…

Operacija 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ – NOVI NATJEČAJ ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE ZA 2018. GODINU

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila novi Natječaj za operaciju 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja RH. Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja…

Kako do jamstva HAMAG BICRO-a za EU početnike

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u okviru ovog Jamstvenog programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji posluju do 5 godina, te udovoljavaju Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a i uvjetima ovog Jamstvenog programa. Ciljna grupa ovog Jamstvenog programa su i žene poduzetnice.…

Potpore za financiranje „zelenih“ projekata

NCFF financijski je instrument koji kombinira sredstva Europske investicijske banke i Europske komisije iz LIFE programa (Programme for the Environment and Climate Action). Namijenjen je projektima zelene infrastrukture, održavanja ekosustava, kompenziranja negativnih učinaka na bioraznolikost te promicanje bioraznolikosti i zaštite okoliša. Glavna prednost korištenja ovih sredstava je mogućnost bolje pripreme…

Izdavanje konačnih odluka korisnicima koji su se javili na 2. natječaj za tip operacije 6.1.1. – Potpora mladim poljoprivrednicima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je započela s izdavanjem konačnih odluka poljoprivrednicima koji su se prijavili na drugi natječaj za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima.Financirat će se ukupno 366 projekata, u vrijednosti od 136.152.000,00 kuna bespovratno. Sredstava su namijenjena za prihvatljive korisnike ovog natječaja.…

Mjera 6.4 - 2018. godina – Novi pravilnik – Prijedlog na e-savjetovanju - bespovratna sredstva do 200.000 eura za agroturizme i turističke objekte na poljoprivrednim gospodarstvima

Ovim putem obaviještavamo potencijalne korisnike da je objavljeno e-savjetovanje prijedloga novog Pravlinika za tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.  Pravilnik možete pronaći na sljedećem linku (kliknuti ovdje). Obratite pozornost na članak 4. Ključne izmjene Pravilnika: kod fizičkih osoba nositelj/vlasnik poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih…

Pravilnik Operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodrastava“ za 2018. godinu

Za lipanj 2018. godine najavljena je mjera 6.3.1.  „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodrastava“ putem koje je moguće ostvariti 15.000 eura bespovratnih sredstava po korisniku. Prihvatljivi korisnici ovog natječaja su: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači…

Otvoren natječaj „Provedba hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) na razini visokog obrazovanja“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ (u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali). Radi pune primjene HKO-a u visokom obrazovanju ovim Pozivom omogućit će se izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz korištenje smjernica i metodologija razvijenih kroz ESF…

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjenu natječaja za operaciju 6.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 23. ožujka 2018. godine objavila je izmjene natječaja za podmjeru 6.2 „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“. Navedene izmjene možete preuzeti ovdje. Današnjim danom otvoren je i AGRONET te je moguće podnositi prijave. Odnosno zahtjev za potporu može…

Bespovratna sredstva za besplatni pristup bežičnom internetu "WiFi4EU"

Projekt WiFi4EU namijenjen je građanima EU-a i posjetiteljima koji će moći besplatno pristupiti bežičnom internetu (Wi-Fi) na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, biblioteke i zdravstvene ustanove u EU-u. Instaliranje pristupnih točaka za bežični internet općine i poduzeća koja se bave instaliranjem bežičnog interneta mogu financirati s…

Operacija 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« za 2018. godinu

Operacija 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« najavljena je za kraj ožujka 2018. godine. Putem ove mjere moguće je ostvariti 50.000 eura bespovratno za korisnike kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će bit obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede najmanje pet godina nakon konačne isplate. Za…

Grad Pula i ove je godine osigurao milijun kuna bespovratnih sredstava za razvoj poduzetništva u Puli

Kroz ukupno osam mjera, Grad želi smanjiti početne financijske izdatke poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, poticati zapošljavanje nove radne snage, povećati konkurentnost, povećati udio inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koji će generirati rasti i razvoj, olakšati nabavku suvremenih strojeva, alata i opreme, potaknuti poduzetnike na korištenje sredstava iz…

Natječaj u najavi: Energetska obnova obiteljskih kuća

Prema indikativnom planu Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2018. godinu najavljena je energetska obnova obiteljskih kuća u 12. mjesecu 2018 godine. Poziv će biti namijenjen fizičkim osobama (vlasnicima obiteljskih kuća) u sklopu specifičnog cilja 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim…

Bespovratna sredstva za proizvodnju u 2018. – natječaj u tijeku

Natječaj naziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ namijenjen je poduzetnicima – tvrtkama i obrtima u svrhu ishođenja bespovratnih sredstava koji namjeravaju realizirati početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. U okviru navedenog natječaja bespovratna sredstva će se dodijeliti projektima koji su usmjereni na sljedeće vrste početnih ulaganja: -…

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt