info@eurokonzalting.com            en
enp
Nakon završenog postupka evaluacije projektne prijave, tvrtci Plazma tehnika d.o.o. iz Galižane odobreno je 7,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Projekt tvrtke Plazma tehnika d.o.o. prijavljen je na natječaj Kompetentnost i razvoj MSP još u prosincu 2016. godine, a projektnu prijavu je izradila tvrtka EUROKONZALTING iz Pule.

Središnja aktivnost projekta naziva „Povećanje proizvodnih kapaciteta i tržišne konkurentnosti društva PLAZMA TEHNIKA d.o.o.“ obuhvaća izgradnju i opremanje proizvodne hale.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 21,6 milijuna kuna, od kojih prihvatljivi troškovi u projektu iznose 17,2 milijuna kuna, za koje je odobreno 7,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Provedba projekta planirana je u razdoblju od 24 mjeseca.

Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

EUROKONZALTING, 17.11.2017.
Krajem studenog očekuje se objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta.

Trenutno se Javni poziv nalazi u fazi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Do kraja postupka savjetovanja mogu se očekivati manje korekcije natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti mikro, mala i srednja poduzeća, registrirana u djelatnostima:
a) C Prerađivačka industrija
b) J Informacije i komunikacije.
Određene djelatnosti u navedenim skupinama su isključene.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 750.000,00 kn. Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 15.000.000,00 kn.
Intenzitet:
- 45% za mikro i male poduzetnike
- 35% za srednje poduzetnike

Troškovi koji se sufinanciraju:
- priprema i krčenje zemljišta
- trošak gradnja, rekonstrukcija zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
- trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
- komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka
- trošak uporabne dozvole
- nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
- troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu  s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme
- ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta
- nabava mjernih uređaja povezanih s projektom
- troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta
- nabava materijalne imovine putem zakupa ako zakup materijalne imovine ima oblik financijskog leasinga i sadržava obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu
- nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
- troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
- usluge upravljanja projektom
- usluge stručnog nadzora građenja
- usluge izrade izvedbenog projekta gradnje
- usluge izrade dokumentacije za nabavu
- usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn prihvatljivih troškova.
-  nastup na sajmu s ciljem predstavljanja proizvoda koji je nastao kao rezultat investicije za koju je odobrena potpora
- troškovi edukacije djelatnika, povezano sa svrhom projekta
- troškovi vezani  za implementaciju sustava grijanja i hlađenja  (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta)
- troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU
- troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga.

Projektne prijave moći će se slati od 01.03.2018. do 29.06.2018. godine.

Ukupan fond sredstava po ovom Pozivu iznosi 200.000.000 kn.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 30.10.2017.
Srijeda, 26 Srpanj 2017 12:38

Bespovratna sredstva za proizvodnju

Krajem 2017. godine očekuje se objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za poduzetnike u proizvodnim djelatnostima, naziva "Kompetentnost i razvoj MSP - faza II".

Na natječaj će se moći prijaviti mikro, mala i srednja poduzeća.

Trenutno nije poznat iznos bespovratnih sredstava koji će se dodjeljivati po pojedinom poduzetniku, međutim poznat je postotak povrata koji će iznositi 45% za mikro i male poduzetnike te 35% za srednje poduzetnike.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.

Ukupan fond sredstva po ovom Pozivu iznosit će 200.000.000 kuna.

U prethodnom natječaju Kompetentnost i razvoj MSP bilo je moguće dobiti od najmanje 300.000 kuna do najviše 30.000.000 kuna bespovratnih sredstava za:

 • pripremu i krčenje zemljišta
 • izgradnju i opremanje proizvodnih hala i poslovnih zgrada
 • rekonstrukciju i opremanje proizvodnih hala i poslovnih zgrada
 • trošak nadzora gradnje
 • održavanje proizvodnih hala i poslovnih zgrada
 • trošak komunalnog i vodnog doprinosa
 • trošak energetskih priključaka
 • trošak uporabne dozvole
 • nabavu informatičke opreme i programa
 • nabavu strojeva, alata i radnih vozila
 • promidžbu i vidljivost
 • trošak nastupa na sajmu
 • trošak edukacije djelatnika
 • trošak upravljanja projektom
 • trošak javne nabave
 • trošak revizije.

U prethodnom natječaju E-impuls bilo je moguće dobiti od najmanje 30.000 kuna do najviše 300.000 kuna bespovratnih sredstava za:

 • nabavu novih strojeva, alata i opreme
 • troškove uređenja i opremanja objekta ili radionice
 • troškove informatičke opreme i programa
 • troškove edukacije djelatnika
 • troškove upravljanja projektom
 • troškove javne nabave
 • troškove promidžbe i vidljivosti.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI.

EUROKONZALTING, 26.07.2017.
Preostalo je još dva mjeseca za predaju projektnih prijava za dodjelu bespovratnih sredstava putem natječaja za ulaganje u znanost i inovacije. Na natječaj se mogu prijaviti znanstvene organizacije - znanstveni institut ili visoko učilište osnovano u Republici Hrvatskoj, upisano u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.U ovom pozivu partnerstvo je obavezno. Prijavitelj može imati jednog ili više partnera.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu u okviru ovog Poziva iznosi 6.080.000,00 kuna. Bespovratna sredstva iznose do 85% od ulaganja.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe 1. rujna 2017. godine.

Više informacija na sljedećem LINKU.

EUROKONZALTING, 07.07.2017.
Krajem 2017. godine očekuje se objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja u informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Cilj natječaja je doprinijeti rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se za ulaganja u nabavu informatičke opreme i programa koji će rezultirati unaprjeđenjem najmanje jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

Na natječaj će se moći prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici (poduzeća i obrti).

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava trenutno nije poznat. Poznat je intenzitet potpore koji će se kretati od najmanje 45% do najviše 85% od prihvatljivih troškova.

Ukupan fond sredstava po ovom Pozivu iznosi 15.200.000 kuna.

EUROKONZALTING, 17.01.2017.
Za kraj 2017. godine najavljena je objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za stjecanje znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti.

Cilj ove mjere je povećanje uporabe priznatih znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca i promoviraju proizvodnju provjerenih i kvalitetnih domaćih proizvoda.

Putem ovog natječaja bespovratna sredstva dodjeljuju se za ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja, stjecanje prava uporabe znakova kvalitete.

Na natječaj će se moći prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici (poduzeća i obrti).

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava još uvijek nije poznat, međutim poznat je intenzitet potpore koji će iznositi 85% od prihvatljivih troškova ulaganja.

Ukupan fond sredstava iznosi 7.600.000 kuna.

EUROKONZALTING, 16.01.2017.
Za zadnji kvartal 2017. godine najavljena je objava natječaja za pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja u poduzećima.

Otvaranje ovog natječaja bilo je najavljeno još za listopad 2016. godine, a prethodno je obuhvaćao certificiranje proizvoda i ulaganja u uvođenje i certificiranje sustava upravljanja poput ISO standarda. Prema novom planu objave natječaja, taj je natječaj podijeljen na dva natječaja pri čemu je za travanj 2017. godine najavljena objava natječaja za aktivnosti pripreme, uvođenja i certificiranje proizvoda.

Putem ovog natječaja poduzeća će se moći prijaviti za dodjelu sredstava potpore za ISO standarde u svrhu povećanja povjerenja kupaca i olakšavanja pristupa inozemnim tržištima.

Cilj natječaja je dostizanje primjenjive razine standarda MSP kroz povećanje uporabe priznatih normi koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava još uvijek nije poznat, međutim poznat je intenzitet potpore koji se kreće od najnižih 45% do najviših 85% od prihvatljivih troškova.

Na natječaj će se moći prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici (poduzeća i obrti).

Ukupan fond po ovom Pozivu iznosi 22.800.000 kuna.

EUROKONZALTING, 16.01.2017.
Ponedjeljak, 16 Siječanj 2017 13:23

Bespovratna sredstva za certificiranje proizvoda

Iako je prethodno, još za kraj 2016. godine, bio najavljen natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za certificiranje proizvoda i ulaganja u uvođenje i certificiranje sustava upravljanja poput ISO standarda, isti još uvijek nije objavljen.

Prema novom planu objave natječaja, taj je natječaj podijeljen na dva natječaja pri čemu je za travanj 2017. godine najavljena objava natječaja za aktivnosti pripreme, uvođenja i certificiranje proizvoda.

Cilj je dostizanje primjenjive razine standarda MSP kroz povećanje uporabe priznatih normi koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, a čijim se uvođenjem olakšava pristup inozemnim tržištima te povećava izvoz i konkurentnost.

Još uvijek nije poznat najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koji će se moći dodijeliti po ovom natječaju. Međutim poznat je intenzitet potpore koji će iznositi od 45% do najviše 85% od prihvatljivih troškova.

Na natječaj će se moći prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici (obrti i poduzeća).

Ukupan fond bespovratnih sredstva po ovom Pozivu iznosi 38.000.000 kuna.

EUROKONZALTING, 16.01.2017.
Poduzetnici u turizmu koji nisu stigli prijaviti svoje projekte na prethodni natječaj za izgradnju hotela ili čije projektne prijave budu odbijene, moći će doraditi svoje projektne prijave i prijaviti se na novi natječaj za izgradnju hotela (objekata iz skupine hoteli). Otvaranje novog natječaja najavljeno je za listopad 2017. godine.

Kao i kod prethodnog natječaja, svrha je poboljšati razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima, a cilj je potaknuti investicije u početna ulaganja u turizmu s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici. Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava još uvijek nije poznat, ali je poznat intenzitet potpore koji iznosi 45% za mikro i male poduzetnike i 35% za srednje poduzetnike.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za slične troškove kao i u prethodnom natječaju, za izgradnju i opremanja hotela s dodatnim sadržajima te za održavanje postojećih objekata hotela uz uvjet podizanja kategorizacije za jednu zvjezdicu.

Ukupan fond sredstava u novom natječaju za izgradnju hotela iznosi 202.278.555 kuna.

EUROKONZALTING, 11.01.2017.
Za kraj 2017. godine najavljeno je otvaranje novog natječaja Kompetentnost i razvoj MSP – faza II. Ovaj natječaj bit će sličan prethodnom, odnosno cilj Poziva je ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Svi prijavitelji koji nisu stigli svoje projekte iz bilo kojih razloga prijaviti na prethodni natječaj, moći će svoje projekte prijaviti na novi natječaj već početkom 2018. godine. Kao i u prethodnom natječaju prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici.

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstva još uvijek nije poznat, međutim poznat je intenzitet potpore koji će iznositi 45% za mikro i mala poduzeća te 35% za srednja poduzeća.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.

Ukupan fond sredstava u ovom natječaju iznosi 216.652.430 kuna.

EUROKONZALTING, 11.01.2017.
Stranica 1 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt